Opportunity-C

Målsetningen med studien er å sammenligne umiddelbar behandling under innleggelse versus HCV-behandling etter henvisning til poliklinikk blant pasienter innlagt akutt i sykehus.

Om studien

Vitenskapelig tittel

Umiddelbar behandling av hepatitt C eller henvisning til spesialpoliklinikk av hospitaliserte pasienter med kronisk hepatitt C – en pragmatisk klinisk studie.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Du kan delta i denne studien hvis du har kronisk hepatitt C. Denne sykdommen går ikke over av seg selv og må behandles med legemidler. Det er imidlertid uklart om det er mest effektivt å behandle sykdommen så snart den er påvist eller om behandlingen bør gis av spesialister ved sykehuspoliklinikkene.

Hva innebærer studien?

I studien vil alle deltakere få behandling mot hepatitt C, men tidspunktet for når behandlingen starter vil være forskjellig. Vi ønsker å undersøke hvilken behandlingsmåte som er best egnet ved å sammenligne to metoder. Hvilken metode som benyttes på avdelingen du er innlagt på, avgjøres ved randomisering av avdelingen, som er en form for loddtrekning. Dersom du velger å delta i studien vil du dermed bli behandlet på en av to måter:

  1. Hepatitt C behandlingen starter opp så snart som praktisk mulig etter at du har samtykket til å være med i studien.
  2. Hepatitt C behandlingen starter etter at du har møtt ved en spesialistpoliklinikk.

Behandlingsperioden vil være 8-12 uker. Du vil bli bedt om å ta blodprøver under behandlingsperioden og 12 uker etter at behandlingen er avsluttet, i alt seks blodprøver. Du må også ta blodprøver for å se om du forsatt har viruset og for å teste nyre, benmarg og leverfunksjon.

Vær oppmerksom

Alle deltagere bidrar til forskning som forventes å være til nytte for pasienter i samme situasjon og  vil kunne påvirke utformingen av fremtidige behandlingstilbud for hepatitt C.

Behandlingen gir få bivirkninger, men plager av behandlingen kan være kvalme, slapphet og hodepine. Disse bivirkningene er sjeldne og er reversible dersom de skulle oppstå.

Da vi vet for lite om hvordan behandlingen virker på fostre og spedbarn, må kvinner i fruktbar alder bruke prevensjon under behandlingstiden. Amming er ikke forenlig med å motta behandling for hepatitt C.

Kontaktinformasjon

Olav Dalgard
Overlege, professor, dr.med.
Infeksjonsmedisinsk avdeling, Akershus Universitetssykehus
E-post: olav.dalgard@ahus.no