Erfaringer med å delta i smertemestringsgruppetrening på Ahus

Smertemestringsgruppetrening for pasienter med bekkenplager

Formålet med studien er å undersøke hvordan deltakelsen i Smertemestringsgruppen på Ahus påvirker pasientene med tanke på smerte, smertemestring, helserelatert livskvalitet og angst og depresjon.

Om studien

Vitenskapelig tittel

Smertemestringsgruppetrening ved Akershus universitetssykehus for pasienter med bekkenplager

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.09.2023 fram til 31.12.2024

Hvem kan delta?

Deltakere rekrutteres gjennom bekkensenteret på Akershus universitetssykehus (Ahus). Inklusjonskriteriene for smertemestringsgruppen gjelder også for denne studien. Det er derfor bare personer som tilhører sykehusets opptaksområde som kan delta.

For å kunne delta må du ha et bekkenfunksjonsproblem. Funksjonsproblemene kan være inkontinens, underlivsprolaps, tarmtømmingsproblem eller blæretømmingsproblem.

Pasienter som er henvist til bekkensenteret har som oftest langvarige bekkensmerter. Plagene må ha vedvart i mer enn seks måneder (kroniske bekkensmerter).

Både voksne kvinner og menn over 18 år kan delta og de må være samtykkekompetente. 


Du kan ikke delta i studien desom følgende gjelder deg: 

  • du er operert i buk eller vagina i løpet av de siste seks månedene
  • du har fått Botox de siste fire månedene
  • du har fått diagnostisert følgende: alvorlig patologi (ondartet), kardiovaskulære tilstander og immunsystem sykdommer
  • du er gravid, har født i løpet av de siste 12 månedene eller ammer
  • du har alvorlig psykiatriske lidelser som krever eller har krevd innleggelse på sykehus
  • du er diagnostisert med personlighetsforstyrrelser av spesialist
  • du har lav norsk språkforståelse

For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Pasienter som er henvist til Bekkensenteret og får en individuell undersøkelse hos en av våres fysioterapeuter blir vurdert for studien. Pasienten må være henvist og kan ikke selv melde seg for studien. 

Hva innebærer studien?

Hensikten med studien er å se om pasientene i Smertemestringsgruppen opplever bedring av smerter og sitt bekkenfunksjonsproblem.

Du skal svare på spørreskjema før oppstart og delta i treningsgruppe, treningen skjer i en time per uke i fire måneder. Etter fire måneder skal du igjen svare på spørreskjema.Du skal også gjennomføre egentrening kombinert med deltakelse i gruppen.

En kontrollgruppe kun svare på spørreskjemaene ved oppstart og etter fire måneder og har kun egentrening i perioden i mellom.

Spørreskjemaene gir oss informasjon om generell sykdomsopplevelse, energi og tretthet, fysisk funksjon, gange, personlig stell, vanlige gjøremål, smerte, tarmfunksjon, blærefunksjon, sosial funksjon, mental helse og angst eller depresjon. 

På bakgrunn av disse opplysningene skårer vi smerte, smertemestring, helserelatert livskvalitet og angst eller depresjon. I tillegg skal du fylle ut et skjema med bakgrunnsopplysninger om seg selv, aktivitetsnivå, utdanning og annen behandling i både type og frekvens. 

Vær oppmerksom

Prosjektet har ingen kjent risiko eller fare for kompliasjoner. Deltagere blir godt fulgt opp og opplegget tilpasset ved behov.  

Kontaktinformasjon

Catherine Annette Joyce Teig, leder for Bekkensenteret på Ahus, tlf. 48003263