10 år med ungdomsråd

Ungdomsrådet på Ahus ble stiftet i 2012 som ett av landets første ungdomsråd i et helseforetak. Siden da har Ungdomsrådet bidratt med mye og vært en stemme for ungdommene inn i sykehuset. Dette må selvsagt feires og 30. november kan du bli med på jubileumskonferanse.

Publisert 24.11.2022
Sist oppdatert 25.11.2022
En gruppe mennesker som står i gangen

Jubileumskonferansen er på Radisson Plaza i Oslo klokken 14-17. Arrangementet er gratis og på programmet står tilbakeblikk på Ungdomsrådets historie, viktigheten av brukerinvolvering og bevisstgjøring av ungdom som en egen brukergruppe. 

Program og påmelding finner du her: Jubileumskonferanse Ungdomsrådet 

​Ahus en av de første 

Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet, og Akershus universitetssykehus (Ahus) var ett av de første helseforetakene til å anerkjenne ungdomspasientens stemme. Rådet ble dannet for å sikre gode overganger mellom Barne- og ungdomsklinikken (BUK) og voksenavdelinger, samt sikre brukermedvirkning fra ungdom og utvikle gode tilbud.  

- De fleste fagpersoner på sykehuset møter ungdomspasienter, uansett om de jobber på Barne- og ungdomsklinikken eller en voksenpost. Da er det ekstra viktig med god forståelse og kommunikasjon om hvordan det kan oppleves å være ungdom på sykehus, sier Julie Larsen, leder i Ungdomsrådet . 

- Ungdomspasienter har en fot inn i voksenalderen, og en fot i barndommen og det er særlig utfordrende når man i tillegg er syk. Utvikling krever energi, men energien er svært begrenset når man er ung og syk, sier Larsen.

Ledende i landet 

Ungdomsrådet på Ahus har markert seg som et av de ledende ungdomsrådene i landet, og har hatt stor innflytelse både hos politikere og beslutningstakere i helsetjenestene.

De har blant annet bidratt inn i arbeidet med transisjonsprogram for å bedre overgangen mellom barne- og voksenavdelingene, ulike brosjyrer og informasjonsmateriell som er brukt bredt i både spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten, samt bidratt til å sørge for å bedre kommunikasjonen mellom spesialisthelsetjeneste og kommunale tjenester.

Divisjonsdirektør i Barne- og ungdomsklinikken på Ahus, Kirsten Haugland, er stolt og ydmyk over arbeidet Ungdomsrådet har bidratt med. 

- Ungdomsrådet på Ahus har gjort en flott innsats og virkelig synliggjort brukermedvirkning og ungdommens vilkår i praksis. Vi er stolte av ungdomsrådet vårt, sier Haugland.  

 - Dere har både utfordret oss og bidratt konstruktivt til gode løsninger. I arbeidet med "delplan barn og unge" samarbeidet vi om prioriterte områder. 

- Gratulerer med 10 år på Ahus. Jeg gleder meg til å samarbeide med dere i de neste tiårene. 

Et par kvinner i en seng

T.v: Julie Larsen, leder av Ungdomsrådet på Ahus

Be​dre vilkår for ungdomspasienten 

Rådet jobber aktivt for å forbedre kvaliteten for ungdomspasientene ved Ahus, og er viktige for å dekke behovene til pasientgruppen 12 til 25 år.

- Vi jobber for at ungdom som trenger hjelp av helsetjenestene skal bli møtt med respekt og få likeverdige helsetjenester, men vi jobber fremdeles for enda bedre overganger fra barneavdeling til voksenavdeling.

Ungdomsrådet har blant annet vært med å etablere et eget Timeout-rom på Barne- og ungdomsklinikken, hvor ungdommene kan trekke seg tilbake, ha besøk av venner og spille spill. I tillegg har de vært viktige i etableringen av ungdomssamtale ved innleggelser og ungdomsvennlige rom.

- Ungdomsrådet bidrar blant annet ved å delta på ledermøter, nyansattdager, lærings- og mestringskurs og holder kurs og foredrag både for ansatte og pasienter, sier Larsen.

- I tillegg har vi vært banebrytende som landets første ungdomsråd som bruker TikTok som et verktøy for brukermedvirkning.

Ungdomsrådet ønsker også at helsepersonell i større grad har ungdomspasienten i tankene i fremtiden.
 
- Ungdom faller ofte mellom to stoler, derfor bør helsepersonell tenke helthetlig. Sykdom kan både gjøre ungdommen mer selvstendig, mens andre opplever det motsatte. Det å være syk i en alder det skjer store forandringer, er tøft. Det er viktig at sykehuset har denne forståelsen, sier Larsen.

Fakta om ungdomsrådet

 • Ungdområdet på Ahus består av åtte medlemmer med erfaring fra somatikk, psykiatri og habilitering. 
 • Rådet representerer ungdomspasienter på Ahus med fysiske og psykiske helseutfordringer i alderen 12 - 25 år.
 • I løpet av 10 år har Ungdomsrådet har bidratt til eller vært en del av: 
  • etablering av Timeout rom på Barne- og ungdomsklinikken
  • transisjonsprogram for å bedre overgangen mellom barne- og voksenavdelingene
  • ny nettside for ungdomshelse og ungdomsmedisin
  • ulike brosjyrer og informasjonsmateriell
  • digitalisering av informasjon og deltagelse ved digitalisering av pasientforløp 
  • tilpasninger i språk og informasjon til ungdom
  • ungdomssamtale ved innleggelser og ungdomsvennlige rom
  • bedre kommunikasjonen mellom spesialisthelsetjeneste og kommunale tjenester