Pasientkurs

Jubileumskonferanse Ungdomsrådet

Velkommen til 10-årsjubileum for Ungdomsrådet ved Ahus!

Passert
30.
november
2022
  1. 30. nov. 2022, 14:00 - 17:00
Meld deg på her

Tid og sted

Når

  1. 30. nov. 2022, 14:00 - 17:00

Type arrangement

Akershus universitetssykehus HF

Arrangør

Meld deg på her

Ungdomsrådet representerer ungdomspasienter på Ahus med fysiske og psykiske helseutfordringer i alderen 12 - 25 år. Vi gir råd til sykehuset om gode helsetjenester for ungdom, og jobber for at deres meninger og behov blir ivaretatt i møte med helsevesenet. I år er det 10 år siden Ungdomsrådet Ahus ble opprettet og dette vil vi markere med en jubileumskonferanse! 

Under konferansen vil Ungdomsrådet, brukermedvirkning og ungdomsperspektivet bli feiret med tilbakeblikk, faglige innlegg og refleksjoner om veien videre. Se program under. Det blir enkel servering, fingermat, kaffe og te. Arrangementet er gratis og det er begrenset antall plasser så vær rask med å melde deg på! 

Målgruppe for konferansen er nåværende og tidligere representanter ved Ungdomsrådet Ahus, fagpersoner som brenner for fagfeltet ungdomshelse, ungdomsrådkoordinatorer, brukerorganisasjoner, ledere og beslutningstakere. 

Vi gleder oss stort til å se deg!  

Program


13:00 – 13:45 

Oppmøte og registrering

14:00 – 14:10

Velkommen ved leder og nestleder av Ungdomsrådet og koordinatorer
 

14:10 – 14:30

Historien til Ungdomsrådet, ved Betty Van Roy, Barne- og ungdomspsykiater og avd. leder BUPH og Kjersti Sirevåg, leder for Kompetansebroen, Ahus
 

14:30 – 14:40

Hva har Ungdomsrådet betydd for meg?, ved nåværende og tidligere medlemmer av Ungdomsrådet Ahus
 

14:40 – 15:00

Pause
 

15:00 – 15:25

Hvordan være ungdomsvennlig som helsepersonell?, ved Karianne Tøsse, overlege og fagansvarlig lege for Ungdomsmedisin på Ahus

15:25 – 15:45

Ut av komfortsonen!, ved Julie Therese Larsen, Solveig Emilie Vattøy, Oliver Hennie og Mina Ryen

15:45 – 16:00

Pause


16:00 – 16:10

TikTok og bruk av sosiale medier i brukermedvirkning, ved Marie Krogseth-Skauby og Karen Margrethe Walaas Nedberge
 

16:10 – 16:20

Medvirkning fra et ungdomsperspektiv, ved Emilie Duane Nordskog, Brukerutvalget Sunnaas sykehus
 

16:20 – 16:50

Paneldebatt med Øystein Kjos, Erik Borge Skei og Kirsten Haugland, ledet av medlemmer av Ungdomsrådet

16:50 – 17:00

Avslutning og veien videre


Med forbehold om endringer.

Kontakt