Kjernejournal

Enklere for behandlere å dele journaldokumenter

Dokumenter fra pasientenes journaler vil fra juni 2023 være tilgjengelig for behandlere utenfor sykehuset via kjernejournal. Målet er å kunne gi enda sikrere, raskere og bedre helsehjelp.

Publisert 20.06.2023
Sist oppdatert 21.06.2023
En lege som snakker med en pasient

​Det er i første omgang sammendrag av behandling, resultat av bildeundersøkelser og henvisninger som er sendt fra sykehuset som vil være tilgjengelig i kjernejournalen.

– Det betyr at for eksempel fastleger og legevaktsleger kan se dokumentene når de behandler pasienter og trenger rask tilgang til opplysninger de ikke har i egne journalsystemer. Informasjon om pasientens tidligere sykdom og behandling kan være viktig når hen får helsehjelp, for eksempel på legevakten, sier Pål Wiik, fagsjef ved Akershus universitetssykehus (Ahus).

Tidkrevende prosess i dag

Helseopplysninger registreres i dag i sykehusenes ulike pasientjournalsystemer, og disse har til nå hatt begrenset mulighet til å "snakke" med andre systemer. Hvis en person må til akutt behandling på legevakten, har behandlere der ikke tilgang til informasjon fra sykehuset. Det er ofte krevende å få tak i nødvendige opplysninger, og informasjon om pasienter utveksles i dag fortsatt på fax, per telefon eller som post.

​Pasient kan begrense deling

Delingsløsninger innføres gradvis fra juni 2023 i Helse Sør-Øst, Helse Nord og Helse Vest. 

– Det er viktig at folk er klar over retten de har til å begrense hvem som skal ha tilgang til helseopplysningene deres. Helseopplysninger fra tilbake i tid vil kunne deles, og de må selv aktivt begrense deling hvis det er noe de ikke vil skal kunne leses av andre behandlere,​ sier Wiik.

Hvis du har fått behandling ved Akershus universitetssykehus (Ahus), og ikke vil at informasjon om dette skal deles med noen, må du selv sørge for å begrense dette.  

Merk at kjernejournal ikke er det samme som pasientjournal. Ønske om begrensinger i den ene av disse har ikke automatisk virkning for begge. Du kan begrense opplysninger i enten kjernejournal eller i pasientjournal på følgende måte:

​Begrense tilgang i pasientjournal

Du kan begrense tilgang til journaldokumenter i din pasientjournal ved å kontakte behandlingstedet du har vært hos ved på Ahus. 

Begrense innsyn i pasientjo​urnal

Du kan lese mer om pasientjournal på Helsenorge: https://www.helsenorge.no/pasientjournal/

Begrense tilgang i Kjernejournal

Når det gjelder kjernejournal kan de som har brukerprofil på helsenorge.no kan legge inn begrensinger i kjernejournal ved å logge inn. Du finner en beskrivelse av hvordan du gjør dette på helsenorge.no: https://helsenorge.no/kjernejournal/dokumentdeling

Ikke-digital bruker

De som ikke har brukerprofil, kan kontakte veiledningstjenesten på telefon 23 32 70 00 for å få hjelp. For noen typer av begrensninger, må du kontakte behandlingsstedet direkte.

Kontaktinformasjon veiledningstjenesten (helsenorge.no)​

​Om kjernejournal

Alle innbyggere i Norge har sin egen kjernejournal, med mindre de har reservert seg mot dette. 

Denne er et tillegg til journalene man har på sykehus, hos fastleger og ved andre behandlingssteder.

Helsepersonell har tilgang til pasientens kjernejournal via sine vanlige journalsystemer.
De har bare lov å slå opp i journalen når det er nødvendig for å yte helsehjelp. 

På lenkene finner du informasjon om kjernejournal, hvilke opplysninger om deg som kan deles, samt dine rettigheter som pasient eller pårørende.