Grønt sykehus

Som grønt sykehus skal Ahus bidra til å oppnå et miljømessig bærekraftig samfunn. Se de nye miljømålene for Ahus 2018-2021.

Publisert 12.04.2018
Grønt sykehus
Ahus har satt nye miljømål for perioden 2018-2021.

Ahus har vært miljøsertifisert siden 2015, og frem til nå har vi fått til mye: Energibruken er redusert, det er innført sortering og gjenvinning av avfall, og flere reiser kollektivt og sykler til jobb. Pasienter og ansatte serveres økologisk mat.

Det neste tiåret skal Norge forvandles til et lavutslippssamfunn, og er forpliktet gjennom Parisavtalen til å redusere klimautslippet med 40 prosent innen 2030. Som grønt sykehus skal Ahus bidra i dette arbeidet.

Miljømål 2018-2021

I miljøpolitikken vår står det blant annet at vi skal være miljøbevisste, Ahus skal være miljøsertifisert, og vi skal gjøre miljøvennlige valg. Pasientbehandlingen skal forårsake minst mulig skade for pasienter, for ansatte og for miljøet.

Nå har sykehusledelsen vedtatt nye miljømål for 2018-2021:

  • Vi skal redusere CO₂-utslippet med fem prosent.
  • Vi skal redusere bruk av fem bredspektrede antibiotika-grupper med minst 30 prosent fra 2012-nivå innen 2020.
  • Vi skal øke sorteringsgraden med fem prosent innen utgangen av 2021
  • Vi skal ha minst femten prosent økologisk andel matforbruk ved Ahus innen 2020.

Les mer om grønt sykehus