Ny løsning for digital hjemmeoppfølging av pasienter

Ahus har som mål å øke andelen av pasienter som følges opp på en sikker måte og med god kvalitet uten å behøve å være fysisk til stede på sykehuset.

Publisert 18.10.2021
Ikon
Illustrasjon: MyDignio

Ahus har valgt å ta i bruk en digital løsning slik at pasienter med mindre behov for direkte oppfølging kan følges opp på en trygg måte utenfor sykehuset, mens pasienter med større behov fanges opp for hyppigere konsultasjoner på sykehuset. 

Vi ønsker å engasjere deg som pasient til å lære mer om hva du selv kan gjøre for å endre vaner og bidra til egen behandling i tett samarbeid med kvalifisert helsepersonell på sykehuset. 

Fra og med oktober 2021 tar Ahus i bruk en digital løsning som skal kunne dekke et slikt behov. Løsningen består av en elektronisk pasientjournal som er spesialdesignet for digital hjemmeoppfølging. Denne brukes av helsepersonell på sykehuset for å kommunisere direkte med deg. 

Som pasient bruker du pasientappen MyDignio på din egen mobiltelefon. Denne kobles opp til sykehuset og muliggjør samhandling mellom deg og helsepersonell samt for overføring av måleresultater og pasientvarsler.

I første omgang er det pasienter ved tre kliniske avdelinger på Ahus som vil få tilbud om å ta i bruk løsningen:
  • Avansert hjemmesykehus for barn 
  • Hjemmedialyse, nyreavdelingen 
  • Brukerstyrt poliklinikk for diabetespasienter, endokrinologisk avdeling

Hvordan kommer du i gang

Helsepersonell på Ahus må ha registrert deg inn i systemet på forhånd. Du vil deretter få en SMS fra sykehuset som beskriver hva du skal gjøre videre. Pasientappen MyDignio ligger i Appstore og Google play og pålogging til denne skjer via ID-porten.

Brukererfaringer

Ahus tar samtidig i bruk en ny løsning for å sende ut brukererfaringsundersøkelser på SMS. Tilbakemeldingene blir anonymisert før de kommer tilbake til sykehuset og ingen identifiserbar informasjon vil bli lagret med svarene. Resultatet fra disse brukererfaringsundersøkelser skal brukes i det systematiske arbeidet med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet på sykehuset

I første omgang er det pasienter som skrives ut fra Gastrokirurgisk avdeling som vil bli invitert til å gi sine tilbakemeldinger på denne måten.