HELSENORGE

Styret

Styret i Akershus universitetssykehus HF er helseforetakets øverste utøvende organ, med ansvar for forvaltningen av helseforetaket. Styret og dets medlemmer skal ivareta de interesser som tjener helseforetaket best.

Styret har elleve medlemmer hvor syv medlemmer er oppnevnt av Helse Sør-Øst og fire medlemmer er valgt av de ansatte.​​

Styremedlemmer

Styreleder Morten Dæhlen

Professor i informatikk og dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO).

Nestleder Anne Sissel Faugstad

Tidligere viseadm.direktør i Helse Bergen, spesialsykepleier og høgskolelærer.

Andreas Norvik

Økonomi- og finansdirektør i NRK. 

​Kjetil Karlsen
Klinikksjef for akutt- og mottaksmedisin på St. Olavs

Svein Harald Øygard
Svein Harald Øygard er samfunnsøkonom og politiker.

Sylvi Graham
Sylvi Graham har tidligere vært stortingsrepresentant for Akershus, samt hatt en rekke politiske verv.

Loveleen Rihel Brenna
Loveleen Rihel Brenna er foredragsholder, forretningsutvikler og leder for viktige utvalg og paneler. 

Ansattvalgte styremedlemmer

​Brita Haugum
Klinisk ernæringsfysiolog​​

Cathrine Strand Aaland

Foretakstillitsvalgt for Fagforbundet.

Ståle Ørstavik Clementsen
Overlege på Ortopedisk klinikk, foretakstillitsvalgt for overlegeforeningen.​​

Berit Langset

Berit er intensivsykepleier og klinisk spesialist i intensivsykepleie. 

Styredokumenter

Styredokumenter​​

Om styret og styremøtene​

Vedtekter og instrukser

Vedtekter for Akershus universitetssykehus HF (PDF) Instruks for administrerende direktør (PDF)

Instruks for styret (PDF)

Foreløpig protokoll


Godkjente protokoller fra styremøter

Kontaktinformasjon

Mediehenvendelser

Telefon: 902 87 117
Epost: kommunikasjon@ahus.no

Styresekretær

Ruth Torill Kongtorp
Telefon: 415 01 084
Epost: postmottak@ahus.no


Fant du det du lette etter?