Styret

Styret i Akershus universitetssykehus HF er helseforetakets øverste utøvende organ, med ansvar for forvaltningen av helseforetaket. Styret og dets medlemmer skal ivareta de interesser som tjener helseforetaket best.

Styret har åtte medlemmer. Fem er oppnevnt av Helse Sør-Øst og tre er valgt av de ansatte.

Styremedlemmer

 • Stener Kvinnsland, styreleder

  Stener Kvinnsland har bred ledererfaring, og var direktør for Helse Bergen i perioden 2006-2015. Han har også hatt flere styrelederverv, blant annet i Stavanger universitetssykehus og Oslo universitetssykehus.

 • Morten Dæhlen, nestleder

  Morten Dæhlen er professor i informatikk og dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO). Han var instituttleder ved Institutt for informatikk ved UiO i perioden 2005-2012. Dæhlen har også hatt leders...

 • Hanne Tangen Nilsen, styremedlem

  Hanne Tangen Nilsen er sikkerhetsdirektør i Telenor Norge AS. Ansvaret omfatter også personvern og risikostyring. Hun har tidligere hatt ulike lederstillinger innen salg, marked, it og teknologi i samme selskap.

 • Nita Kapoor, styremedlem

  Nita Kapoor er direktør ved Den internasjonale sommerskole ved Universitetet i Oslo. Denne institusjonen bringer sammen rundt 600 studenter fra ca 100 land i Oslo hver sommer, til å fremme akademiske ferdigheter kombinert med mellomfolkelig forståelse.

 • Sylvi Graham, styremedlem

  Sylvi har tidligere vært stortingsrepresentant for Akershus, ordfører i Oppegård kommune og leder av Follorådet. Graham har hatt en rekke politiske verv.

 • Kai Øivind Brenden, styremedlem

  Kai Øivind Brenden er styremedlem, valgt av og blant de ansatte. Kai er utdannet sykepleier fra 2000 og arbeider opprinnelig som sykepleier i Medisinsk divisjon, hematologisk avdeling.

 • Ståle Ørstavik Clementsen, styremedlem

  Ståle Clementsen er styremedlem, valgt av og blant de ansatte. Ståle er spesialist i ortopedisk kirurgi, og er overlege på Ortopedisk klinikk. Han startet turnustjenesten der i 2004 og har vært ansatt siden.

 • Cathrine Strand Aaland, styremedlem

  Cathrine Strand Aaland er styremedlem, valgt av og blant de ansatte. Cathrine er utdannet Hjelpepleier og startet karrieren i kommunen innen eldreomsorg, før hun reiste utenlands og jobbet innen helse og turist bransjen i Spania.

Kommende styremøter

 • Mandag 16.12.
  Styremøte 16. desember

  Styret i Akershus universitetssykehus HF er helseforetakets øverste utøvende organ, med ansvar for forvaltningen av helseforetaket. Styret og dets medlemmer skal ivareta de interesser som tjener helseforetaket best.

Styredokumenter 2019

Styredokumenter til styret 18. november

Styredokumenter til styremøtet 25. oktober

Styredokumenter til styremøtet 25. september

Styredokumenter til styremøtet 17. juni

Styredokumenter til styremøtet 22. mai

Styredokumenter til styremøtet 29. mars

Styredokumenter til styremøtet 1. mars

Styredokumenter 2018

Styredokumenter til styremøtet 20. desember

Styredokumenter til styremøtet 23. november

Styredokumenter til styremøtet 24. oktober

Styredokumenter til styremøtet 26. september

Styredokumenter til styremøtet 29. august

Styredokumenter til styremøtet 21. juni

Styredokumenter til styremøtet 23. mai

Styredokumenter til styremøtet 25. april

Styredokumenter til styremøtet 28. februar

Styredokumenter 2017

Styredokumenter til styremøtet 20. desember

Styredokumenter til styremøtet 22. november

Styredokumenter til styremøtet 25. oktober

Styredokumenter til styremøtet 27. september

Styredokumenter til styremøtet 21. juni

Styredokumenter til styremøtet 24. mai

Styredokumenter til styremøtet 26. april

Styredokumenter til styremøtet 22. mars

Styredokumenter til styremøtet 15. februar

Styredokumenter 2016

Styredokumenter til styremøtet 14. desember

Styredokumenter til styremøtet 23. november

Styredokumenter til styremøtet 25. oktober

Styredokumenter til styremøtet 21. september

Styredokumenter til styremøtet 22. juni

Styredokumenter til styremøtet 25. mai

Styredokumenter til styremøtet 27. april

Styredokumenter til styremøtet 30. mars

Styredokumenter til styremøtet 17. februar


Se eldre styredokumenter (ekstern lenke)

Styrets vedtekter og instrukser

Vedtekter for Akershus universitetssykehus HF (PDF) Instruks for administrerende direktør (PDF) Instruks for styret (PDF)

Foreløpig protokoll

Foreløpig protokoll fra styremøte 25.10.2019.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/Styreprotokoller/Foreløpig protokoll fra styremøte 25.10.2019.pdfForeløpig protokoll fra styremøte 25.10.2019.pdf

Godkjente protokoller fra styremøter

2019-09 Godkjent protokoll fra styremøte 25.09.2019 Akershus universitetssykehus HF.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/Styreprotokoller/2019-09 Godkjent protokoll fra styremøte 25.09.2019 Akershus universitetssykehus HF.pdf2019-09 Godkjent protokoll fra styremøte 25.09.2019 Akershus universitetssykehus HF.pdf
2019-06 Godkjent protokoll fra styremøte 17.06.2019 Akershus universitetssykehus HF.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/Styreprotokoller/2019-06 Godkjent protokoll fra styremøte 17.06.2019 Akershus universitetssykehus HF.pdf2019-06 Godkjent protokoll fra styremøte 17.06.2019 Akershus universitetssykehus HF.pdf
2019-05 Godkjent protokoll fra styremøte 22.05.2019 Akershus universitetssykehus HF.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/Styreprotokoller/2019-05 Godkjent protokoll fra styremøte 22.05.2019 Akershus universitetssykehus HF.pdf2019-05 Godkjent protokoll fra styremøte 22.05.2019 Akershus universitetssykehus HF.pdf
2019-03 Godkjent protokoll fra styremøte 29.03.2019 Akershus universitetssykehus HF.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/Styreprotokoller/2019-03 Godkjent protokoll fra styremøte 29.03.2019 Akershus universitetssykehus HF.pdf2019-03 Godkjent protokoll fra styremøte 29.03.2019 Akershus universitetssykehus HF.pdf
2019-03 Godkjent protokoll fra styremøte 01.03.2019 Akershus universitetssykehus HF.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/Styreprotokoller/2019-03 Godkjent protokoll fra styremøte 01.03.2019 Akershus universitetssykehus HF.pdf2019-03 Godkjent protokoll fra styremøte 01.03.2019 Akershus universitetssykehus HF.pdf
2018-12 Godkjent protokoll fra styremøte 19.12.2018 Akershus universitetssykehus HF.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/Styreprotokoller/2018-12 Godkjent protokoll fra styremøte 19.12.2018 Akershus universitetssykehus HF.pdf2018-12 Godkjent protokoll fra styremøte 19.12.2018 Akershus universitetssykehus HF.pdf
2018-11 Godkjent protokoll fra styremøte 23.11.2018 Akershus universitetssykehus HF.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/Styreprotokoller/2018-11 Godkjent protokoll fra styremøte 23.11.2018 Akershus universitetssykehus HF.pdf2018-11 Godkjent protokoll fra styremøte 23.11.2018 Akershus universitetssykehus HF.pdf
2018-10 Godkjent protokoll fra styremøte 24.10.2018 Akershus universitetssykehus HF.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/Styreprotokoller/2018-10 Godkjent protokoll fra styremøte 24.10.2018 Akershus universitetssykehus HF.pdf2018-10 Godkjent protokoll fra styremøte 24.10.2018 Akershus universitetssykehus HF.pdf
2018-09 Godkjent protokoll fra styremøte 26.09.2018 Akershus universitetssykehus HF.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/Styreprotokoller/2018-09 Godkjent protokoll fra styremøte 26.09.2018 Akershus universitetssykehus HF.pdf2018-09 Godkjent protokoll fra styremøte 26.09.2018 Akershus universitetssykehus HF.pdf
2018-08 Godkjent protokoll fra styremøte 29.08.2018 Akershus universitetssykehus HF.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/Styreprotokoller/2018-08 Godkjent protokoll fra styremøte 29.08.2018 Akershus universitetssykehus HF.pdf2018-08 Godkjent protokoll fra styremøte 29.08.2018 Akershus universitetssykehus HF.pdf
2018-06 Godkjent protokoll fra styremøte 21.06.2018 Akershus universitetssykehus HF.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/Styreprotokoller/2018-06 Godkjent protokoll fra styremøte 21.06.2018 Akershus universitetssykehus HF.pdf2018-06 Godkjent protokoll fra styremøte 21.06.2018 Akershus universitetssykehus HF.pdf
2018-05 Godkjent protokoll fra styremøte 23.05.2018 Akershus universitetssykehus HF.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/Styreprotokoller/2018-05 Godkjent protokoll fra styremøte 23.05.2018 Akershus universitetssykehus HF.pdf2018-05 Godkjent protokoll fra styremøte 23.05.2018 Akershus universitetssykehus HF.pdf
2018-04 Godkjent protokoll fra styremøte 25.04.2018 Akershus universitetssykehus HF.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/Styreprotokoller/2018-04 Godkjent protokoll fra styremøte 25.04.2018 Akershus universitetssykehus HF.pdf2018-04 Godkjent protokoll fra styremøte 25.04.2018 Akershus universitetssykehus HF.pdf
2018-02 Godkjent protokoll fra styremøte 28.02.2018 Akershus universitetssykehus HF.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/Styreprotokoller/2018-02 Godkjent protokoll fra styremøte 28.02.2018 Akershus universitetssykehus HF.pdf2018-02 Godkjent protokoll fra styremøte 28.02.2018 Akershus universitetssykehus HF.pdf
2017-12 Godkjent protokoll fra styremøte 20.12.2017 Akershus universitetssykehus HF.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/Styreprotokoller/2017-12 Godkjent protokoll fra styremøte 20.12.2017 Akershus universitetssykehus HF.pdf2017-12 Godkjent protokoll fra styremøte 20.12.2017 Akershus universitetssykehus HF.pdf
2017-11 Godkjent protokoll fra styremøte 22.11.2017 Akershus universitetssykehus HF.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/Styreprotokoller/2017-11 Godkjent protokoll fra styremøte 22.11.2017 Akershus universitetssykehus HF.pdf2017-11 Godkjent protokoll fra styremøte 22.11.2017 Akershus universitetssykehus HF.pdf
2017-10 Godkjent protokoll fra styremøte 25.10.2017 Akershus universitetssykehus HF.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/Styreprotokoller/2017-10 Godkjent protokoll fra styremøte 25.10.2017 Akershus universitetssykehus HF.pdf2017-10 Godkjent protokoll fra styremøte 25.10.2017 Akershus universitetssykehus HF.pdf
2017-09 Godkjent protokoll fra styremøte 27.09.2017 Akershus universitetssykehus HF.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/Styreprotokoller/2017-09 Godkjent protokoll fra styremøte 27.09.2017 Akershus universitetssykehus HF.pdf2017-09 Godkjent protokoll fra styremøte 27.09.2017 Akershus universitetssykehus HF.pdf
2017-06 Godkjent protokoll fra styremøte 21.06.2017 Akershus universitetssykehus HF.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/Styreprotokoller/2017-06 Godkjent protokoll fra styremøte 21.06.2017 Akershus universitetssykehus HF.pdf2017-06 Godkjent protokoll fra styremøte 21.06.2017 Akershus universitetssykehus HF.pdf
2017-05 Godkjent protokoll fra styremøte 24.05.2017 Akershus universitetssykehus HF.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/Styreprotokoller/2017-05 Godkjent protokoll fra styremøte 24.05.2017 Akershus universitetssykehus HF.pdf2017-05 Godkjent protokoll fra styremøte 24.05.2017 Akershus universitetssykehus HF.pdf
2017-04 Godkjent protokoll fra styremøte 26.04.2017 Akershus universitetssykehus HF.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/Styreprotokoller/2017-04 Godkjent protokoll fra styremøte 26.04.2017 Akershus universitetssykehus HF.pdf2017-04 Godkjent protokoll fra styremøte 26.04.2017 Akershus universitetssykehus HF.pdf
2017-03 Godkjent protokoll fra styremøte 22.03.2017 Akershus universitetssykehus HF.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/Styreprotokoller/2017-03 Godkjent protokoll fra styremøte 22.03.2017 Akershus universitetssykehus HF.pdf2017-03 Godkjent protokoll fra styremøte 22.03.2017 Akershus universitetssykehus HF.pdf
2017-02 Godkjent protokoll fra styremøte 15.02.2017 Akershus universitetssykehus HF.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/Styreprotokoller/2017-02 Godkjent protokoll fra styremøte 15.02.2017 Akershus universitetssykehus HF.pdf2017-02 Godkjent protokoll fra styremøte 15.02.2017 Akershus universitetssykehus HF.pdf
2016-12 Godkjent protokoll fra styremøte 14.12.2016 Akershus universitetssykehus HF.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/Styreprotokoller/2016-12 Godkjent protokoll fra styremøte 14.12.2016 Akershus universitetssykehus HF.pdf2016-12 Godkjent protokoll fra styremøte 14.12.2016 Akershus universitetssykehus HF.pdf
2016-11 Godkjent protokoll fra styremøte 23.11.2016 Akershus universitetssykehus HF.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/Styreprotokoller/2016-11 Godkjent protokoll fra styremøte 23.11.2016 Akershus universitetssykehus HF.pdf2016-11 Godkjent protokoll fra styremøte 23.11.2016 Akershus universitetssykehus HF.pdf
2016-10 Godkjent protokoll fra styremøte 25.10.2016 Akershus universitetssykehus HF.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/Styreprotokoller/2016-10 Godkjent protokoll fra styremøte 25.10.2016 Akershus universitetssykehus HF.pdf2016-10 Godkjent protokoll fra styremøte 25.10.2016 Akershus universitetssykehus HF.pdf
2016-09 Godkjent protokoll fra styremøte 21.09.2016 Akershus universitetssykehus HF.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/Styreprotokoller/2016-09 Godkjent protokoll fra styremøte 21.09.2016 Akershus universitetssykehus HF.pdf2016-09 Godkjent protokoll fra styremøte 21.09.2016 Akershus universitetssykehus HF.pdf
2016-06 Godkjent protokoll fra styremøte 22.06.2016 Akershus universitetssykehus HF.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/Styreprotokoller/2016-06 Godkjent protokoll fra styremøte 22.06.2016 Akershus universitetssykehus HF.pdf2016-06 Godkjent protokoll fra styremøte 22.06.2016 Akershus universitetssykehus HF.pdf
2016-05 Godkjent protokoll fra styremøte 25.05.2016 Akershus universitetssykehus HF.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/Styreprotokoller/2016-05 Godkjent protokoll fra styremøte 25.05.2016 Akershus universitetssykehus HF.pdf2016-05 Godkjent protokoll fra styremøte 25.05.2016 Akershus universitetssykehus HF.pdf
2016-04 Godkjent protokoll fra styremøte 27.04.2016 Akershus universitetssykehus HF.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/Styreprotokoller/2016-04 Godkjent protokoll fra styremøte 27.04.2016 Akershus universitetssykehus HF.pdf2016-04 Godkjent protokoll fra styremøte 27.04.2016 Akershus universitetssykehus HF.pdf
2016-03 Godkjent protokoll fra styremøte 30.03.2016 Akershus universitetssykehus HF.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/Styreprotokoller/2016-03 Godkjent protokoll fra styremøte 30.03.2016 Akershus universitetssykehus HF.pdf2016-03 Godkjent protokoll fra styremøte 30.03.2016 Akershus universitetssykehus HF.pdf
2016-02 Godkjent protokoll fra styremøte 17.02.2016 Akershus universitetssykehus HF.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/Styreprotokoller/2016-02 Godkjent protokoll fra styremøte 17.02.2016 Akershus universitetssykehus HF.pdf2016-02 Godkjent protokoll fra styremøte 17.02.2016 Akershus universitetssykehus HF.pdf

Kontaktinformasjon

Mediehenvendelser

Telefon: 902 87 117
Epost: kommunikasjon@ahus.no

Styresekretær

Ruth Torill Kongtorp
Telefon: 415 01 084
Epost: postmottak@ahus.no

Fant du det du lette etter?

Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.