Styret

Styret i Akershus universitetssykehus HF er helseforetakets øverste utøvende organ, med ansvar for forvaltningen av helseforetaket. Styret og dets medlemmer skal ivareta de interesser som tjener helseforetaket best.

Styret har 11 medlemmer. Syv er oppnevnt av Helse Sør-Øst og fire er valgt av de ansatte.

Styremedlemmer

OM STYRET OG STYREMØTENE

Styrets vedtekter og instrukser

Vedtekter for Akershus universitetssykehus HF (PDF) Instruks for administrerende direktør (PDF) Instruks for styret (PDF)

Foreløpig protokoll

Foreløpig protokoll fra styremøte 24.06.2021.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/styret/Documents/Styreprotokoller/Foreløpig protokoll fra styremøte 24.06.2021.pdfForeløpig protokoll fra styremøte 24.06.2021.pdfpdf51855

Godkjente protokoller fra styremøter

Kontaktinformasjon

Mediehenvendelser

Telefon: 902 87 117
Epost: kommunikasjon@ahus.no

Styresekretær

Ruth Torill Kongtorp
Telefon: 415 01 084
Epost: postmottak@ahus.no

Fant du det du lette etter?