En bygning med plen og trær

Styret

Styret i Akershus universitetssykehus HF er helseforetakets øverste utøvende organ, med ansvar for forvaltningen av helseforetaket. Styret og dets medlemmer skal ivareta de interesser som tjener helseforetaket best.

Styret har elleve medlemmer hvor syv medlemmer er oppnevnt av Helse Sør-Øst og fire medlemmer er valgt av de ansatte.​​

En mann som smiler til kameraet

Anne Sissel Faugstad

Styreleder

Tidligere viseadm.direktør i Helse Bergen, spesialsykepleier og høgskolelærer.

Andreas Norvik

Nestleder

Økonomi- og finansdirektør i NRK. 

​Kjetil Karlsen

Styremedlem

Klinikksjef for akutt- og mottaksmedisin på St. Olavs

Svein Harald Øygard

Styremedlem

Samfunnsøkonom og politiker.

Sylvi Graham

Styremedlem

Tidligere vært stortingsrepresentant for Akershus, samt hatt en rekke politiske verv.

Solveig Kristensen

Styremedlem

Dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO), professor i farmasi, har forsket og undervist innen legemiddelformulering og –teknologi, legemiddelproduksjon og klinisk farmasi.

Berit Langset

Ansattvalgt styremedlem

Intensivsykepleier og klinisk spesialist i intensivsykepleie. 

Jørgen Dahlberg

Ansattvalgt styremedlem

Overlege i anestesi.

Hege Torunn Holsten

Ansattvalgt styremedlem

Tillitsvalgt på gastrokirurgisk avdeling.

Brita Haugum

Ansattvalgt styremedlem

Klinisk ernæringsfysiolog​​.

Trine Myrvold Wikstrøm

Styremedlem

Kommunedirektør i Lillestrøm kommune. Utdannet jurist og har blant annet vært rådmann i Fet kommune og Skedsmo kommune.

Mediehenvendelser

Telefon: 90 28 71 17
E-post: kommunikasjon@ahus.no

Styresekretær

Knut Thomas Sjølie
Telefon: 90 15 49 30
E-post: postmottak@ahus.no

Kommende styremøter

 • Styremøter
  Styret i Akershus universitetssykehus HF er helseforetakets øverste utøvende organ, med ansvar for forvaltningen av helseforetaket. Styret skal ivareta interessene som tjener helseforetaket best.
  Styremøter
  20.
  juni
  2024
  Flere datoer
Sist oppdatert 31.01.2024