HELSENORGE

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet representerer ungdomspasienter på Ahus med fysiske og psykiske helseutfordringer i alderen 12 - 25 år. Vi gir råd til sykehuset om gode helsetjenester for ungdom, og jobber for at deres meninger og behov blir ivaretatt i møte med helsevesenet.

Ungdomsrådet er satt sammen av ungdom som vet hvordan det er å være ung og syk. Ungdom er en egen pasientgruppe, og dette vil vi sette fokus på. Våre erfaringer og forslag til tiltak er brukermedvirkning som skal bidra til å forbedre sykehusets tilbud til ungdom.

Vil du være med i Ungdomsrådet? Skriv hvor du har erfaring fra og kort om deg selv til ungdomsraadet@ahus.no​ for å melde interesse. Husk å oppgi telefonnummer og e-posten din. 

Vi er mer enn en diagnose - og krever å bli sett på som et helt menneske

Ungdomsrådet Ahus.

Vi jobber med:

  • Å bli hørt i saker som angår ungdom
  • Å få helsepersonell til å bruke språk som ungdom forstår
  • At overgangen fra barn til voksen blir så lett som mulig

Bli kjent med rettighetene dine! Spør behandleren din og les gjerne mer på lenkene under.

Ungdom på sykehus
Helse på barns premisser​

Følg oss i sosiale medier

​Du finner oss på Facebook og Instagram: @ungdomsraad_ahus 

Vi er også på TikTok: er @ungdomsraadet_ahus

Kontaktinformasjon

Har du råd eller tips om hvordan helsetjenesten kan bli bedre for ungdom? Ta kontakt med oss! 

E-post: ungdomsraadet@ahus.no


​Årsrapporter


 

Leder og medlemmer​​

Julie Therese Larsen
Leder
Marie Krogseth-Skauby
Nestleder

Medlemmer

Mina Olsen Ryen
Vilde Skurdal Stave Botnen
Veronica Høien
Oliver William Uriansrud Hennie
Solveig Emilie Vattøy
Ane Drabløs Røisland​


​Koordinatorer

Karen Margrethe Nedberge, BUK
Siw Merete Paulsen, ABUP​

Om ungdomsrådet og ungdomsmedvirkning


"Ungdom er ikke barn, men heller ikke voksne. Ungdom er ekstra sårbare i helsespørsmål. Det er forventet at de skal klare mye selv, men samtidig mangler de livserfaringen mange voksne pasienter har. Dette gjør det ekstra vanskelig for ungdom å si fra om egne erfaringer og behov ved sykehus. I overgangen mellom å være barn og bli voksen må ungdom lære å ta ansvar for en rekke områder, også egen helse. Da er det avgjørende at de får innflytelse på hvordan helsetjenestene skal legges til rette for dem.”

- Barneombudet, “Helse på barns premisser”, 2014

Mandat og oppdrag

Ungdomsrådet arbeider for:

  • Å fremme brukerperspektivet som ungdom med langvarige helseutfordringer for helsepersonell, sykehusledelse og helsemyndigheter
  • Å gi konkrete råd for forbedring av tjenester til ungdom på Akershus universitetssykehus 
  • Å dele sin erfaringskunnskap som brukere til nytte for annen ungdom

Mandatet til Ungdomsrådet (PDF)

 
 

Bli medlem

Vi ønsker engasjerte ungdommer som vil gjøre en forskjell i helsevesenet! Er du, eller kjenner du, en ungdom som kan være interessert? 

Kriterier:

  • Du er mellom 15 - 22 år.
  • Du har personlig erfaring i møte med helsetjenester.
  • Du ønsker å dele av din personlige erfaring, og samtidig kunne bruke andres erfaringer, i møte med helsepersonell.
  • Vi ønsker oss flere medlemmer med erfaringer fra somatikken, men det er ikke et krav. 

Tidsbruk

Vi har seks kveldsmøter i året, et møte varer i cirka tre timer. Vi har også to helgesamlinger hvert år. Ellers arrangerer vi to arbeidsmøter i halvåret og deltar på diverse foredrag, prosjekter eller lignende når vi blir invitert.  

Vi jobber hardt for å få til et godt sosialt samhold innad i gruppen. Vi har det morsomt på møtene våre og har en god blanding mellom seriøst arbeid og sosiale leker. 

Vi deltar på nyansattkurs, skriver høringsuttalelser, jobber med gode overganger fra barne- og ungdomsavdeling til voksenavdeling, gir råd i forskjellige saker, diskuterer, holder foredrag for helsepersonell, ledelsen og andre yrkesgrupper. Vi deltar i prosjekter, gruppearbeid, lager presentasjoner med mer. 

Har du spørsmål, lurer på noe eller er du interessert?

Send en e-post til: ungdomsraadet@ahus.no, skriv i emnefeltet: "Rekruttering Ungdomsrådet 2022".

Vi gleder oss til å høre fra deg!

 

 


Fant du det du lette etter?