Syv ungdom, jenter, som poserer for et bilde

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet representerer ungdomspasienter på Ahus med fysiske og psykiske helseutfordringer i alderen 12 - 25 år. Vi gir råd til sykehuset om gode helsetjenester for ungdom, og jobber for at deres meninger og behov blir ivaretatt i møte med helsevesenet.

Ungdomsrådet er satt sammen av ungdom som vet hvordan det er å være ung og syk. Ungdom er en egen pasientgruppe, og dette vil vi sette fokus på. Våre erfaringer og forslag til tiltak er brukermedvirkning som skal bidra til å forbedre sykehusets tilbud til ungdom.
 
Vi er mer enn en diagnose - og krever å bli sett på som et helt menneske
Ungdomsrådet Ahus

Vi jobber med:

 • å bli hørt i saker som angår ungdom
 • å få helsepersonell til å bruke språk som ungdom forstår
 • at overgangen fra barn til voksen blir så lett som mulig

Helse på barns premisser (barneombudet.no)​

Ikon

Julie Therese Larsen

Leder

Ikon

Marie Krogseth-Skauby

Nestleder

Ikon

Vilde Skurdal Stave Botnen

Medlem

Ikon

Veronica Høien

Medlem

Ikon

Anna Seljelid Kongsmo

Medlem

Ikon

Michelle Olsen Lunde

Medlem

Ikon

Solveig Emilie Vattøy

Medlem

Ikon

Celine Paixão Gulbrandsen

Medlem

Koordinatorer

Ikon

Karen Margrethe Nedberge

​​Koordinator, barne- og ungdomsklinikken

Karen.Margrethe.Nedberge@ahus.no
Ikon

Siw Merete Paulsen

​​Koordinator, barn- og ungdoms psykiske helsevern

Siw.Merete.Paulsen@ahus.no

Har du råd eller tips om hvordan helsetjenesten kan bli bedre for ungdom? Ta kontakt med oss! 

E-post: ungdomsraadet@ahus.no

Du kan finne oss på:

 • Facebook:@ungdomsraad_ahus
 • Instagram: @ungdomsraad_ahus
 • TikTok: @ungdomsraadet_ahus

 

  Om ungdomsrådet og ungdomsmedvirkning

  "Ungdom er ikke barn, men heller ikke voksne. Ungdom er ekstra sårbare i helsespørsmål. Det er forventet at de skal klare mye selv, men samtidig mangler de livserfaringen mange voksne pasienter har. Dette gjør det ekstra vanskelig for ungdom å si fra om egne erfaringer og behov ved sykehus. I overgangen mellom å være barn og bli voksen må ungdom lære å ta ansvar for en rekke områder, også egen helse. Da er det avgjørende at de får innflytelse på hvordan helsetjenestene skal legges til rette for dem.”

  Mandat og oppdrag

  Ungdomsrådet arbeider for:

  • Å fremme brukerperspektivet som ungdom med langvarige helseutfordringer for helsepersonell, sykehusledelse og helsemyndigheter
  • Å gi konkrete råd for forbedring av tjenester til ungdom på Akershus universitetssykehus
  • Å dele sin erfaringskunnskap som brukere til nytte for annen ungdom


  Mandat Ungdomsrådet (PDF)

  Ungdom på sykehus

  Råd og tips om hva som skjer før, under og etter sykehusoppholdet.
  Ungdom på sykehus
  En sykepleier som hjelper pasient i sengen
  Sist oppdatert 25.06.2024