Ungdomsrådet

Ungdomsrådet er et talerør for undomspasienter på Ahus og representerer ungdom med fysiske og psyksiske helseutfordringer i alderen 15 - 25 år. Vi gir råd til sykehuset om gode helsetjenester for ungdom og kjemper for at ungdommers meninger og behov skal blir ivaretatt i møte med helsevesenet.

Ungdomsrådet er satt sammen av ungdom som vet hvordan det er å være ung og syk. Ungdom er en egen pasientgruppe, og dette vil vi sette fokus på. Våre erfaringer og forslag til tiltak er brukermedvirkning som skal bidra til å forbedre sykehusets tilbud til ungdom.

Vi er mer enn en diagnose - og krever å bli sett på som et helt menneske

Ungdomsrådet Ahus.

Vi jobber med:

  • Å bli hørt i saker som angår ungdom
  • Å få helsepersonell til å bruke språk som ungdom forstår
  • At overgangen fra barn til voksen blir så lett som mulig

Bli kjent med rettighetene dine! Spør behandleren din eller sjekk ut nettsiden:
ungdomsmedisin.no


Har du råd eller tips om hvordan helsetjenesten kan bli bedre for ungdom? Ta kontakt med oss!

Sosiale medier

Følg oss gjerne i sosiale medier for et innblikk i arbeidet vi gjør!

Facebook: facebook.com/ungdomsraadet.ahus

Instagram: @ungdomsraadet_ahus   

​Årsrapporter 

Ungdom er ikke barn, men heller ikke voksne. Ungdom er ekstra sårbare i helsespørsmål. Det er forventet at de skal klare mye selv, men samtidig mangler de livserfaringen mange voksne pasienter har. Dette gjør det ekstra vanskelig for ungdom å si fra om egne erfaringer og behov ved sykehus. I overgangen mellom å være barn og bli voksen må ungdom lære å ta ansvar for en rekke områder, også egen helse. Da er det avgjørende at de får innflytelse på hvordan helsetjenestene skal legges til rette for dem.”

Barneombudet, “Helse på barns premisser”, 2014


 

Leder og medlemmer

Julie Therese Larsen
Leder
 
Mina Olsen Ryen
Nestleder
 
Syntia Zielinska
Medlem
 
Marie Krogseth-Skauby
Medlem
 
Ingrid Emilie Hunhammer
Medlem
 
Mathias Nesvold Bjørndahl
Medlem
 
Oliver William Uriansrud Hennie
Medlem
 
Anna Seljelid Kongsmo
Medlem 

Solveig Emilie Vattøy​
Medlem 

Ane Drabløs Røisland
Medlem

Ellen Marie Myklebust Øverbø
Medlem 

Koordinatorer

Tom Inge Lillegård

Sveinung Oppegaard

 

Kontaktinformasjon

Vi har problemer med e-posten vår om dagen. Til den er i orden igjen kan du ta kontakt med våre koordinatorer om du ønsker å komme i kontakt med oss.

​Tom Inge Lillegård tom.inge.lillegard@ahus.no

Sveinung Oppegaard sveinung.oppegaard@ahus.no

 


Om ungdomsrådet og ungdomsmedvirkning


Mandat og oppdrag

Ungdomsrådet arbeider for:

  • Å fremme brukerperspektivet som ungdom med langvarige helseutfordringer for helsepersonell, sykehusledelse og helsemyndigheter
  • Å gi konkrete råd for forbedring av tjenester til ungdom på Akershus universitetssykehus 
  • Å dele sin erfaringskunnskap som brukere til nytte for annen ungdom

Mandatet til Ungdomsrådet (PDF)      

Materiell fra Ungdomsrådet ved Akershus universitetssykehus

Ungdomsvennlig sykehus - erfaringer og råd fra ungdom til helsepersonell (issuu.com) Helt sjuk ungdom – erfaringer og råd fra ungdom til ungdom (ungdomsmedisin.no) Flyer Ungdomsrådet (PDF)


Ressurser for ungdomsråd i helseforetak

E-læringskurs om ungdomsråd (ungdomsmedisin.no)

Flere ressurser om ungdomsråd og ungdomsmedvirkning (ungdomsmedisin.no)

Fant du det du lette etter?