HELSENORGE

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet representerer ungdomspasienter på Ahus med fysiske og psykiske helseutfordringer i alderen 12 - 25 år. Vi gir råd til sykehuset om gode helsetjenester for ungdom, og jobber for at deres meninger og behov blir ivaretatt i møte med helsevesenet.

Ungdomsrådet er satt sammen av ungdom som vet hvordan det er å være ung og syk. Ungdom er en egen pasientgruppe, og dette vil vi sette fokus på. Våre erfaringer og forslag til tiltak er brukermedvirkning som skal bidra til å forbedre sykehusets tilbud til ungdom.

Vil du være med i Ungdomsrådet? Skriv hvor du har erfaring fra og kort om deg selv til ungdomsraadet@ahus.no​ for å melde interesse. Husk å oppgi telefonnummer og e-posten din. 

Vi er mer enn en diagnose - og krever å bli sett på som et helt menneske

Ungdomsrådet Ahus.

Vi jobber med:

 • Å bli hørt i saker som angår ungdom
 • Å få helsepersonell til å bruke språk som ungdom forstår
 • At overgangen fra barn til voksen blir så lett som mulig

Bli kjent med rettighetene dine! Spør behandleren din og les gjerne mer på lenkene under.

Ungdom på sykehus
Helse på barns premisser​

Følg oss i sosiale medier

​Du finner oss på Facebook og Instagram: @ungdomsraad_ahus 

Vi er også på TikTok: er @ungdomsraadet_ahus

Kontaktinformasjon

Har du råd eller tips om hvordan helsetjenesten kan bli bedre for ungdom? Ta kontakt med oss! 

E-post: ungdomsraadet@ahus.no


​Årsrapporter


 

Leder og medlemmer​​

Julie Therese Larsen
Leder
Marie Krogseth-Skauby
Nestleder

Medlemmer

Vilde Skurdal Stave Botnen
Veronica Høien
Anna Seljelid Kongsmo 
Michelle Olsen Lunde
Solveig Emilie Vattøy 
Celine Paixão Gulbrandsen

​Koordinatorer
Karen Margrethe Nedberge, BUK
Siw Merete Paulsen, ABUP​

Om ungdomsrådet og ungdomsmedvirkning


"Ungdom er ikke barn, men heller ikke voksne. Ungdom er ekstra sårbare i helsespørsmål. Det er forventet at de skal klare mye selv, men samtidig mangler de livserfaringen mange voksne pasienter har. Dette gjør det ekstra vanskelig for ungdom å si fra om egne erfaringer og behov ved sykehus. I overgangen mellom å være barn og bli voksen må ungdom lære å ta ansvar for en rekke områder, også egen helse. Da er det avgjørende at de får innflytelse på hvordan helsetjenestene skal legges til rette for dem.”

- Barneombudet, “Helse på barns premisser”, 2014

Mandat og oppdrag

Ungdomsrådet arbeider for:

 • Å fremme brukerperspektivet som ungdom med langvarige helseutfordringer for helsepersonell, sykehusledelse og helsemyndigheter
 • Å gi konkrete råd for forbedring av tjenester til ungdom på Akershus universitetssykehus 
 • Å dele sin erfaringskunnskap som brukere til nytte for annen ungdom

Mandatet til Ungdomsrådet (PDF)

 
 

Bli medlem

Vi ønsker engasjerte ungdommer som vil gjøre en forskjell i helsevesenet! Er det deg? Eller kjenner du en ungdom som kan være interessert? 

Vi ønsker å høre fra deg innen 1. mai 2023

Kriterier:

 • Du er mellom 15 - 22 år.
 • Du har personlig erfaring i møte med helsetjenestene, enten i rollen som pasient eller pårørende.
 • Du ønsker å dele av din personlige erfaring, og samtidig kunne bruke andres erfaringer, i møte med helsepersonell.
 • Du tilhører opptaksområdet til Ahus. 
 • DU har lyst, er engasjert og har tid til å gjøre en forskjell og engasjere deg i Ungdomsrådet ved Ahus. 
Vi søker etter medlemmer med erfaring fra somatikk, psykisk helse og habilitering. I denne omgang søker vi særlig etter medlemmer med erfaringer fra somatikken, men vi alle er velkommen til å søke. 

Tidsbruk

 • Vi har 12 møter i året, cirka et møte hver måned. Hvert møte varer i cirka tre timer. 
 • Vi har to helgesamlinger hvert år. 
 • Det må også forventes tidsbruk ved oppdrag og forberedelser til oppdragene.

Hva gjør vi?

 • holder foredrag og innlegg på konferanser, fagdager, nyansattkurs, personalmøter og ledermøter
 • deltar på ulike oppdrag, står på stand og formidler eget arbeid gjennom sosiale medier og andre arenaer
 • jobber spesielt med gode overganger fra barne - og ungdomsklinikken til voksenavdelingene
 • gir råd og innspill til helsepersonell og sykehusledelsen
 • skriver høringsuttalelser
 • både deler og opparbeider oss kunnskap med gjester i møtene våre
 • deltar i faste prosjekter og støtter prosjekter som søker midler fra Helse Sør Øst - til det beste for ungdomspasienten

Hvem er vi?

Vi er en trivelig gjeng ungdommer med ulike erfaringer fra helsetjenestene. Sammen bedrer vi kvaliteten på helsetjenestene som gis til ungdomspasienten gjennom arbeidet vi gjør. Vi jobber for et godt samhold i gruppen, har fokus på å både ha det morsomt på møtene og å drive seriøst rådsarbeid. Rådsmedlemmer blir valgt inn i rådet for tre år. 


Hva får du?

 • mulighet til å påvirke utformingen av helsetjenestene ved å fremme dine synspunkter, innspill og saker, som kan bidra til å forbedre pasienttilbudet for unge brukere
 • verdifull erfaring innenfor ung brukermedvirkning
 • utvidet nettverk 
 • attest som du kan legge ved din CV 
 • honorar for deltakelse, men det må også påregnes frivillig arbeid 
 • morsomme og spennende opplevelser 

Har du spørsmål, lurer på noe eller er du interessert?

Send en e-post til: ungdomsraadet@ahus.no, skriv i emnefeltet: "Rekruttering Ungdomsrådet 2023".

Vi inviterer interesserte til en hyggelig samtale der vi ønsker å bli bedre kjent med deg, og fortelle mer om vårt arbeid. Vi gleder oss til å høre fra deg!

 

 


Fant du det du lette etter?