HELSENORGE

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet representerer ungdomspasienter på Ahus med fysiske og psykiske helseutfordringer i alderen 12 - 25 år. Vi gir råd til sykehuset om gode helsetjenester for ungdom, og jobber for at deres meninger og behov blir ivaretatt i møte med helsevesenet.

Ungdomsrådet er satt sammen av ungdom som vet hvordan det er å være ung og syk. Ungdom er en egen pasientgruppe, og dette vil vi sette fokus på. Våre erfaringer og forslag til tiltak er brukermedvirkning som skal bidra til å forbedre sykehusets tilbud til ungdom.

Vil du være med i Ungdomsrådet? Skriv hvor du har erfaring fra og kort om deg selv til Sveinung.Oppegaard@ahus.no​ for å melde interesse. Husk å oppgi telefonnummer og e-posten din. 

Vi er mer enn en diagnose - og krever å bli sett på som et helt menneske

Ungdomsrådet Ahus.

Vi jobber med:

  • Å bli hørt i saker som angår ungdom
  • Å få helsepersonell til å bruke språk som ungdom forstår
  • At overgangen fra barn til voksen blir så lett som mulig

Bli kjent med rettighetene dine! Spør behandleren din eller sjekk ut nettsiden:
ungdomsmedisin.no


Har du råd eller tips om hvordan helsetjenesten kan bli bedre for ungdom? Ta kontakt med oss!

Sosiale medier

Følg oss gjerne i sosiale medier for et innblikk i arbeidet vi gjør!

Facebook: facebook.com/ungdomsraadet.ahus

Instagram: @ungdomsraadet_ahus   

​Årsrapporter 


 

Leder og medlemmer

Julie Therese Larsen
Leder
 
Mina Olsen Ryen
Nestleder
 
Syntia Zielinska
Medlem
 
Marie Krogseth-Skauby
Medlem
 
Ingrid Emilie Hunhammer
Medlem
 
Mathias Nesvold Bjørndahl
Medlem
 
Oliver William Uriansrud Hennie
Medlem
 
Anna Seljelid Kongsmo
Medlem 

Solveig Emilie Vattøy​
Medlem 

Ane Drabløs Røisland
Medlem

​Koordinatorer

Tom Inge Lillegård

Sveinung Oppegaard

Kontaktinformasjon

Vi har problemer med e-posten vår om dagen. Til den er i orden igjen kan du ta kontakt med våre koordinatorer om du ønsker å komme i kontakt med oss.

​Tom Inge Lillegård tom.inge.lillegard@ahus.no

Sveinung Oppegaard sveinung.oppegaard@ahus.no

​Vi søker nye medl​emmer

Vi søker nye medlemmer til ungdomsrådet for oppstart høsten 2022. Er du, eller kjenner du, en ungdom som kan være interessert? Da håper vi at du fortsetter å lese!

Vi er nå på utkikk etter ungdommer med erfaringer fra somatikken. Rådets oppgaver bygger på prinsippet om at det er pasientens behov som legge grunnlaget for struktur og innhold i behandlingstjenestene, og at brukermedvirkning skal brukes som en kunnskapskilde til forbedring av praksis.

Ungdoms brukererfaringer og forslag til tiltak skal systematisk brukes for å forbedre sykehusets tilbud til ungdom.

Kriterier:

  • Du er mellom 15 - 22 år.
  • Du har personlig erfaring i møte med helsetjenester.
  • Du ønsker å dele av din personlige erfaring, og samtidig kunne bruke andres erfaringer, i møte med helsepersonell.

Tidsbruk

Vi har seks kveldsmøter i året, tre hvert halvår. Hvert kveldsmøte varer 3 timer. I tillegg har vi 2 helgesamlinger hvert år. Utenom dette arrangerer vi to arbeidsmøter i halvåret, samt deltar på diverse foredrag, prosjekter og så videre, når vi blir invitert.  Vi i Ungdomsrådet jobber hardt for å få til et godt sosialt samhold innad i gruppen. Vi har det morsomt møtene våre og har en god blanding mellom seriøst arbeid og sosiale leker. 

Vi deltar på nyansattkurs, skriver høringsuttalelser, jobber med gode overganger innad i sykehuset (fra barne- og ungdomsavdeling til voksenavdeling), gir råd og tips om blant annet kommunikasjon, diskuterer, holder foredrag for helsepersonell, ledelsen og andre yrkesgrupper, deltar i prosjekter, gruppearbeid, lager presentasjoner, samt andre arbeidsoppgaver. 

Vi ønsker engasjerte ungdommer som vil gjøre en forskjell i helsevesenet! 

Meld din interesse innen søndag 10. april. Vi inviterer interesserte til et intervju.  ​

Har du spørsmål, lurer på noe eller er du interessert?

Send en e-post til: tom.inge.lillegard@ahus.no​, skriv i emnefeltet: "Rekruttering Ungdomsrådet 2022".


Om ungdomsrådet og ungdomsmedvirkning


"Ungdom er ikke barn, men heller ikke voksne. Ungdom er ekstra sårbare i helsespørsmål. Det er forventet at de skal klare mye selv, men samtidig mangler de livserfaringen mange voksne pasienter har. Dette gjør det ekstra vanskelig for ungdom å si fra om egne erfaringer og behov ved sykehus. I overgangen mellom å være barn og bli voksen må ungdom lære å ta ansvar for en rekke områder, også egen helse. Da er det avgjørende at de får innflytelse på hvordan helsetjenestene skal legges til rette for dem.”

- Barneombudet, “Helse på barns premisser”, 2014

Mandat og oppdrag

Ungdomsrådet arbeider for:

  • Å fremme brukerperspektivet som ungdom med langvarige helseutfordringer for helsepersonell, sykehusledelse og helsemyndigheter
  • Å gi konkrete råd for forbedring av tjenester til ungdom på Akershus universitetssykehus 
  • Å dele sin erfaringskunnskap som brukere til nytte for annen ungdom
Mandatet til Ungdomsrådet (PDF) 

Materiell fra Ungdomsrådet ved Akershus universitetssykehus

Ungdomsvennlig sykehus - erfaringer og råd fra ungdom til helsepersonell (issuu.com) Helt sjuk ungdom – erfaringer og råd fra ungdom til ungdom (ungdomsmedisin.no) Flyer Ungdomsrådet (PDF)

Ressurser for ungdomsråd i helseforetak

E-læringskurs om ungdomsråd (ungdomsmedisin.no)

Flere ressurser om ungdomsråd og ungdomsmedvirkning (ungdomsmedisin.no)Fant du det du lette etter?