Ungdomsrådet

Ungdomsrådet representerer brukergruppen ungdom 12-25 år. De gir råd til sykehuset om gode helsetjenester for ungdom.

Brukermedvirkning er en kunnskapskilde til forbedring av praksis. Ungdoms brukererfaringer og forslag til tiltak skal bidra til å forbedre sykehusets tilbud til ungdom.

Ungdom er ikke barn, men heller ikke voksne. Ungdom er ekstra sårbare i helsespørsmål. Det er forventet at de skal klare mye selv, men samtidig mangler de livserfaringen mange voksne pasienter har. Dette gjør det ekstra vanskelig for ungdom å si fra om egne erfaringer og behov ved sykehus. I overgangen mellom å være barn og bli voksen må ungdom lære å ta ansvar for en rekke områder, også egen helse. Da er det avgjørende at de får innflytelse på hvordan helsetjenestene skal legges til rette for dem.”         

(Barneombudet, “Helse på barns premisser”, 2014.)


 

 


 

Leder og medlemmer

Josefine Rørvik Skåland
​Leder

Maren S. Romundstad
Nestleder

Martin Madsen
Medlem

Lars Risebrobakken
Medlem

Anne Marte Midtskogen
Medlem

Sara El Mansouri
Medlem

Jonas Laasby Lindstad
Medlem

Kristine Rekdal
Medlem

Ida Hauge Dignes
Medlem

Vegard Adolfsen
Medlem

Guro Elshaug Schjønneberg
Medlem

Kontaktinformasjon

| ungdomsraadet@ahus.no

Facebook| ungdomsraadet.ahus

Instagram ikon| @ungdomsraadet_ahus

Om ungdomsrådet og ungdomsmedvirkning


Mandat og oppdrag

Ungdomsrådet arbeider for:

  • Å fremme brukerperspektivet som ungdom med langvarige helseutfordringer for helsepersonell, sykehusledelse og helsemyndigheter
  • Å gi konkrete råd for forbedring av tjenester til ungdom på Akershus universitetssykehus 
  • Å dele sin erfaringskunnskap som brukere til nytte for annen ungdom

Her finner du mandatet til Ungdomsrådet.

Materiell fra Ungdomsrådet ved Akershus universitetssykehus

Ungdomsvennlig sykehus - erfaringer og råd fra ungdom til helsepersonell

Helt sjuk ungdom – erfaringer og råd fra ungdom til ungdom

Flyer_ungdomsrådet.pdf


Ressurser for ungdomsråd i helseforetak

E-læringskurs om ungdomsråd

Flere ressurser om ungdomsråd og ungdomsmedvirkning

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.