Ung pasient sitter i en seng med ryggen til - en står ved siden av sykepleier holder henne i hånden

Ungdom på sykehus

Her får du råd og tips om hva som skjer før, under og etter sykehusoppholdet.

Ungdom på sykehus

​​På denne siden finner du som ung pasient viktig informasjon om tilbudet vårt til deg. Her finner du blant annet informasjon om poliklinikken, innleggelse, sykehusskolen, rettigheter, ungdomsrommet og Ungdomsrådet.

Ved Barne- og ungdomsklinikken tar vi imot barn og unge fra 0-18 år med alle typer medisinske og kirurgiske tilstander. Vår hovedoppgave er å utrede og behandle deg på best mulig måte. Samtidig skal du vite at vi er interessert i deg og dine behov, ikke bare sykdommen din.

Barne- og ungdomsklinikken 

Barne- og ungdomsklinikken er en egen del av sykehuset og består blant annet av: 

 • Avdeling nyfødtintensiv 
 • Avdeling habilitering 
 • Avdeling barn og ungdom, medisin og kirurgi
 • Avdeling barn og unges psykiske helse (BUPH)
 • Poliklinikk for barn og ungdom
 • Avdeling forskning og utvikling 

Nyttig informasjon 

Visste du at du har spesielle rettigheter når du er innlagt på sykehus? 

Du har de samme rettighetene til behandling som alle andre som ligger på sykehus. I tillegg har du spesielle rettigheter fordi du er under 18 år. 

Dine rettigheter: 

 • Du har rett til å ha minst en av foreldrene dine hos deg mens du er på sykehuset. 
 • Du har rett til besøk når du ønsker det, dersom du ikke er så syk at legene mener du ikke kan ha besøk. 
 • Både du og foreldrene dine har rett til å få informasjon om hva som feiler deg. 
 • Du har rett til undervisning mens du er på sykehuset, slik at du klarer å følge opp skolen. 
 • Du har rett til å få informasjon om sykdom og behandling på et språk som er forståelig for deg.

Taushetsplikt 

Helsepersonell har taushetsplikt. Det betyr at de ikke skal fortelle videre til noen andre det du har fortalt dem. 

Foreldre kan likevel ha rett på informasjon, dersom legen mener foreldrene dine trenger informasjon for å kunne ta vare på deg. Det gjelder frem til du er 18 år. 

12 år

Fra du er 12 år skal du få samme informasjon som foreldrene dine om sykdommen din, behandlingen og lignende. Leger, psykologer og andre som har med helsen din å gjøre skal spørre deg om meningen din når det gjelder helsen din og behandlingen du får.

Du skal bli tatt mest mulig hensyn til når det gjelder hva du synes om hvilken behandling du kan få, når du ønsker undersøkelsene eller behandling, og hvem som skal være med deg på sykehuset. Helsepersonell skal ikke gi fortrolige opplysninger om deg til foreldrene dine hvis du er sterkt imot det, og helsepersonellet finner at dine grunner bør respekteres.

16 år

Du er helserettslig myndig og har rett til å bestemme selv i saker som angår din egen helse. Helsepersonell har plikt til å gi det informasjon tilpasset deg slik at du forstår den og kan ta overveide valg. 

18 år

Du bestemmer selv i alle saker og helsehjelp kan bare gis hvis du samtykker. Det kan være vanskelige valg. En god idé kan fortsatt være å ta med foreldre, venner eller kjæreste i beslutningen. 

Les mer om rettigheter og taushetsplikt i denne PDFen:

Mine rettigheter - helserettigheter for ungdom 


​Du som er mellom 16 og 18 år er helserettslig myndig og kan selv bestemme over egen helse. Helsenorge gir deg tilgang på alle tjenester som er tilgjengelig for voksne (over 18 år). Du finner mer informasjon på siden under.

Digitale helsetjenester

De fleste ungdom med kronisk sykdom vil ha behov for oppfølging av fastlege eller på sykehus resten av livet. På Barne- og ungdomsklinikken på Ahus følger vi ungdommer frem til det året de fyller 18. 

Når ungdommer blir 18 år blir de overført til fastlegen eller andre avdelinger på sykehuset for videre oppfølging. Vi vet at denne overføringen skjer i en periode i livet hvor det skjer mange endringer og at overføringen kan by på utfordringer. Vi ønsker å gjøre denne overgangen best mulig for ungdomspasientene og har derfor laget et eget program for overgangene Du skal få informasjon om overgangen fra din behandler i god tid før du overføres. Erfaringer og råd fra ungdom til ungdom (PDF)


Ahus har utarbeidet et egne overgangsforløp for ungdommer med kroniske sykdommer. Se mer informasjon her: 

 • Transisjonsporgrammet (PDF) 

Materialet vi bruker i overgangsforløpene finner du her: 


 • Min fastlege (PDF)


Vi deler vårt materiell 

Vi har mottatt henvendelser fra andre som ønsker å få tilgang til brosjyrene vi har utviklet. Vi har derfor fått på plass en avtale med Konsis Grafisk AS om bestilling av opptrykk og forsendelse av materiellet. Konsis Grafisk AS er en av leverandørene til Helse Sør-Øst. Vi har forhandlet gode priser med Konsis.

Bestillinger sendes direkte til Konsis Grafisk AS ved kontaktperson prosjektleder Vidar Eriksen. Telefon 23 24 34 00, mobil 909 83 265, e-post ve@konsis.no.​

Ahus har også ledet arbeidet med veileder for gode overganger som er en nasjonal veileder: 

Ved spørsmål ta kontakt: ungdomsmedisin@ahus.no​


Vi ønsker å snakke med deg alene fra du er ca. 12 år gammel. Dette er frivillig, men vi anbefaler at du øver deg på å snakke med helsepersonell alene.

Ofte gjør vi det sånn at du kommer inn alene i begynnelsen av samtalen. Foreldrene kommer inn etter en stund og så snakker vi med dem om det som vi har snakket om. 

Vi har taushetsplikt, men fram til du er helsemessig myndig har foreldrene dine rett til informasjon. Allikevel er det ikke alt vi trenger å fortelle foreldrene din om selv om du er under 16 år. Gi beskjed hvis det er noe du ikke ønsker at foreldrene dine skal få informasjon om.

Noen ting kan være så alvorlig at foreldrene dine trenger informasjonen for å kunne passe godt på deg. Disse tingene må vi forteller foreldrene dine om, men du skal få være med på å finne en god løsning for hvordan vi kan gjøre dette. Foreldre er ofte viktig støttespiller for ungdom.

En ungdom prater med en sykepleier

Vi vil gjerne snakke med deg om det er som er viktig for deg. Det er flott hvis du forteller oss om temaer som du vil snakke om. Vi vet at det å være ungdom med en kronisk sykdom kan være utfordrende. Det er viktig for oss å vite hvordan du har det for å kunne hjelpe deg best mulig til å leve med langvarige helseutfordringer. 

Temaene vi kan snakke om er hvordan du har det hjemme, på fritiden, venner, skole og utdanning, psykisk helse, seksualitet, prevensjon og andre utfordringer i hverdagen. 

Dersom du blir akutt syk og trenger vurdering samme dag blir du henvist til barne- og ungdomsmottaket, som du finner i 4. etasje på barne- og ungdomsklinikken på Ahus Nordbyhagen. 

I mottaket vil du møte en sykepleier som vil snakke med deg, ta målinger og vurdere hvor raskt en lege må undersøke deg.
 
Det kan dessverre være litt ventetid i mottaket. Dette er fordi det i perioder er mange barn og ungdommer som trenger en vurdering. Hvis du trenger hjelp med en gang, vil du bli prioritert for det. Gi beskjed hvis du føler seg sykere mens du venter. 

Grafitti på vegg. En blå, runn mann plystrer og hører på musikk.


Du har rett til å ha en voksen hos dere under innleggelsen. Vi skal også passe på at du får mulighet til å snakke alene med helsepersonell fra du er 12 år gammel. 

Undersøkelsen som blir gjort i mottak er måling av puls, blodtrykk, telle hvor fort du puster og oksygenmetning. Vi vurdere også om du er veldig slapp og medtatt. Disse målingene hjelper oss til å vurdere hvor syk du er. 

Barne- og ungdomsklinikken har en egen avdeling som tilbyr psykiske helsetjenester til deg som opplever å bli kronisk eller alvorlig syk. Her jobber det ulikt helsepersonell som kan mye om ungdom med kroniske sykdommer og psykisk helse.

De er psykologer, familieterapeuter og psykiatere, og hjelper pasienter og foreldre med deres psykiske helse. 

To kvinner og en mann sitter i en sofa og smiler.

Tre av de ansatte på BUP Ahus.

De har også taushetsplikt på samme måte som annet helsepersonell. Det betyr at du kan være trygg på at det du forteller og snakker om, ikke blir fortalt videre til andre. 

Du kan få samtale en gang, eller flere ganger, og du kan snakke om akkurat det du vil. Det kan handle om tristhet, ensomhet, sinne, tankeproblemer, ettervirkning etter vanskelige hendelser, utfordringer i familien eller på skolen, eller fortvilelse over den sykdommen du har fått. 

Vi vet at det å leve med en kronisk sykdom kan være utfordrende og at du kan ha behov for psykisk støtte i perioder. Mange av ungdommene med kroniske sykdommer kommer i kontakt med BUP hos oss i kortere eller lengre perioder. 

Dersom du tenker at du har behov for kontakt med BUP hos oss, kan du ta dette opp med din behandler.

Når du kommer inn til oss vil vi bli kjent med deg. Fortell oss gjerne hvilket pronomen du ønsker å bli omtalt som. 

Det er også fint at du blir litt kjent med oss. Akershus universitetssykehus er et universitetssykehus. Det betyr at du kan møte medisinstudenter når du er innlagt eller på poliklinikken. Det er veldig flott for disse studentene å lære ved å møte noen som har en sykdom. De har taushetsplikt som annet helsepersonell. Du har rett til å si nei til å snakke med dem dersom du ikke ønsker det. 

Det jobber også mange på Barne- og ungdomsklinikken, alt fra leger og sykepleiere til portører og fysioterapeuter. Se noen av dem du kan møte på sykehuset her (ahus.no)​. 

Når du er innlagt på Barne- og ungdomsklinikken får du tilbud om å gå på Sykehusskolen.

Som pasient har du rett og plikt til opplæring. Skolen holder til i 3. etasje på Ahus Nordbyhagen. Vi gir opplæring på grunnskole- og videregående nivå. 

En tavle viser oversikt over hvor mage medaljer Norge har tatt i OL.

Et av Sykehusskolens klasserom på Ahus Nordbyhagen.

Mange ungdommer syns det er vanskelig å få skolen til å forstå hvorfor de har fravær eller trenger tilrettelegging. Derfor sender vi kopi av epikrise/poliklinisk notat til helsesykepleier på skolen.

Undervisningen foregår en til en, eller i små grupper. Dersom du er i for dårlig form til å komme på Sykehusskolen kan det gis et tilbud på rommet. 

En kvinne med brunt hår og runde briller smiler.

Lærer på Sykehusskolen.

Det skal ikke føres fravær ved egen skole for periodene du mottar undervisning ved Sykehusskolen. 

Sykehusskolen holder åpent alle hverdager. 


Når du er på sykehuset er det mye som handler om sykdom, men i musikkterapi jobbes det med de sidene i deg som fremdeles er friske. Timene tilpasses hver enkelt og tar utgangspunkt i det du liker og det du har lyst til å gjøre innenfor musikkens verden. 

Dersom du har lyst til å lage en sang, lytte til musikk, synge eller spille et instrument, kan musikkterapi være aktuelt for deg. Har du behov for avspenning, kan det også hjelpe. 

Musikkterapi foregår enten på pasientrommet eller på musikkrommet som er i 3. etasje. Si ifra til sykepleieren dersom du ønsker musikkterapi. 

En mann med gitar, en mann med fløyte og en som smiler til kamera.

Musikkterapeutene på Barne- og ungdomsklinikken.


Timeout er et ungdomsrom for deg mellom 12 og 18 år. Trenger du å slappe av og være et sted der du kun møter jevnaldrende, kan du komme hit. Får du besøk av en venn eller to, kan dere henge her i stedet for på pasientrommet. 

Tre ungdommer sitter i en brun sofa og spiller med hver sin playstationkontroll i hånden

I tillegg til å slappe av i sofaen kan du spille TV-spill, se film, surfe på nettet, høre på musikk og møte andre ungdommer. 

Du finner Timout i 4. etasje på Ahus Nordbyhagen, og det er åpent hver dag fra 10:00-22:00. Ta kontakt med en sykepleier, så kan du få ditt eget nøkkelkort til rommet.

Det er Ungdomsrådet på Ahus som har vært med på å utsmykke rommet. Pass godt på tingene du som er her, slik at mange kan få glede av rommet. 

​Ved barnehabiliteringen jobber det mange faggrupper. Du kan møte psykologer, vernepleiere, spesialpedagoger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleiere, logoped, klinisk ernæringsfysiolog, barneleger, sosialkonsulenter og en sosionom. 

Hvordan er en konsultasjon eller kontroll hos oss? 

Konsultasjoner ved barnehabiliteringen er ofte tverrfaglige. Det vil si at flere faggrupper kan ta del i konsultasjonen, avhengig av behovet eller problemstillingen til den enkelte pasient. Ofte er det mellom tre og seks fagpersoner med i en slik konsultasjon, og vi setter ofte av 1,5 time til deg. Vi har store undersøkelsesrom, hvorav et av rommene er en liten gymsal!

Tips: Noen undersøkelser innebærer at man må ta av seg en del klær. Da kan det være lurt å ta med seg en shorts og singlet, så slipper du å bli undersøkt i bare undertøyet.     

Vi er opptatt av barn og ungdom blir hørt. Vi setter alltid av tid til slutt hvor lege snakker bare med pasienten til slutt. ​


Ved akutt behov for helsehjelp, ring 113. 

Dersom du er syk og lurer på om du bør inn på sykehus, må du først ta kontakt med fastlegen/legevakt.

Noen ungdommer har det vi kaller ”åpen retur”. Det betyr at du har en tilstand som gjør at du kan direkte kontakt med sykehuset dersom du bli sykere. Da ringer du til Ahus på 67 96 00 00 og ber om å bli satt over til barne- og ungdomsavdelingen.

Mange lurer på om det er mulig å kontakte avdelingen på sms eller mail. Dette er dessverre ikke mulig. Men, vi jobber med mer ungdomsvennlige kontaktmåter. ​

Det er viktig å ha god kontakt med fastlegen. Alle har rett til å ha en fastlege. Det er ofte fastlegen som henviser ungdommene til sykehuset. Vi sender kopi av notatene vi skriver på poliklinikken til fastlegen din. 

Du kan lese mer om ungdom og fastlegeordningen i denne Ahus brosjyren (PDF).

​Å være kronisk syk kan påvirke din seksuelle helse. ​​Prosjektet sex som funker skal bidra til å øke kunnskapen om seksuell helse for unge med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer. Det kan være nyttig for deg som er ung og nysgjerrig på hvilket jenester som finnes for deg. 

Via dette e-kurset kan du lese om hvordan det er å være ung med en funksjonsnedsettelse, hva seksuell helse er, hvordan håndtere normer for kjønn, seksualitet og funksjonsevne, og mye mer. 

Avdeling for samhandling og helsefremming ved Ahus har utviklet et mestringsprogram kalt "livsmestring". Målet er å gi deg en mulighet til å stoppe opp og oppdage mer av ressursene i deg selv og i omgivelsene dine, hvordan du kan ta vare på dem, og hvordan de kan styrke deg. 

Les mer og ta kurset her (ahus.no).​​​​Før behandling

Før du kommer til sykehuset kan det være lurt å forberede seg litt. På disse sidene kan du få nyttige tips om sykehuset, både i bilder og i tekst.
Les mer
En ung gutt sitter på et venterom

Under behandling

Hvordan er det å være ung på sykehus? Les om fritidstilbud, vanlige følelser, besøk og andre praktiske ting.
Les mer
Pasient i sykehusseng med pårørende sittende ved siden av

Etter behandling

Når du skrives ut fra sykehuset kan det hende du må følges opp av fastlegen din eller et annet sykehus. Kanskje må du også tilbake til oss. Det å være ung og ha en kronisk sykdom kan være vanskelig. Hvordan takle det, og hvor kan du få hjelp?
Les mer
Ung pasient går ut hovedinngangen på Ahus Nordbyhagen

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet representerer brukergruppen ungdom fra 12 til 25 år og ble opprettet i 2012. Det er et rådgivende organ og en høringsinstans for sykehuset i arbeidet med å utvikle og opprettholde gode helsetjenester for ungdom.
Les mer
Bilde av ungdomsrådet. 8 jenter og 1 gutt

Poliklinisk time

Poliklinikken for barn- og ungdom på Ahus finner du i første etasje i Barne- og ungdomsklinikken. Her jobber det leger, sykepleiere, ernæringsfysiologer annet helsepersonell som er vant til å jobbe med barn og ungdom.
Les mer
Bilde av hovedinngaen på Ahus Nordbyhagen
Sist oppdatert 15.02.2024