En tallerken med mat

Mat til inneliggende pasienter

Mattilbudet for inneliggende pasienter er nøye sammensatt for å møte ulike behov for ernæring og kost. Maten lages på produksjonskjøkkenet ved Ahus Nordbyhagen og transporteres videre til avdelingskjøkken tilknyttet sengepostene.

God næring kan bidra til at du får bedre nytte av behandlingen du får på sykehuset. Menyene våre er basert på anbefalinger fra Helsedirektoratet og vi er opptatt av å servere trygg og smakfull mat, laget med gode råvarer.

Se meny

Mattilbud kan variere mellom de ulike avdelingene. 

Mattilbud ved Ahus Nordbyhagen

 

Sist oppdatert 02.07.2024