Opplysninger slettet eller sperret

Vi sletter eller sperrer opplysninger som ikke lenger er nødvendige for formålet med registreringen. Du kan også kreve at sterkt belastende opplysninger om deg skal sperres eller slettes. Virksomheten skal i så fall gjøre dette etter en helhetsvurdering.

Ahus kan imidlertid ikke slette opplysningene dersom de skal oppbevares i henhold til annen lovgivning, for eksempel Arkivloven.  Dersom du mener Ahus registrerer informasjon om deg som ikke er nødvendig, kan du be om at disse blir slettet. Det informeres imidlertid om at sykehus har vid arkiveringsplikt. Det medfører at vi i de fleste tilfeller ikke har mulighet til å slette dine opplysninger. Du har i disse tilfeller mulighet til å kreve at dine personopplysninger blir sperret.

Et alternativ til sletting er å pålegge at personopplysningene sperres, slik at tilgangen til opplysningene begrenses til bestemte personer eller situasjoner.

For å få rettet opp i opplysninger som er feil, send en henvendelse til postmottak@ahus.no. I henvendelsen må du informere om hvor du var til behandling og at du ønsker å komme i kontakt med din journalansvarlig. Gjelder det opplysninger som er lagret andre steder, ta kontakt med personvernombud.

Sist oppdatert 22.05.2018