Helsefremmende arbeid

I Helsefremming fokuserer vi på å videreformidle viktigheten av at helsepersonell tenker helsefremmende inn i alle pasientforløp på sykehuset og i samhandlingen med ulike aktører i vårt opptaksområde. Vi har fokus på helsekompetanse, empowerment, likeverdige helsetjenester og samvalg. I flere år har vi arbeidet med metodeutvikling gjennom utvikling av den helsefremmende metodikken SAVE. Akershus universitetssykehus tilhører det internasjonale nettverket Health Promoting Hospitals and Health Services (HPH).

Samvalg

Samvalg er en prosess der pasienten sammen med helsepersonell vurdere og tar beslutninger om hvilke undersøkelses- og behandlingsmetoder som finnes og hva som kan passe best for den enkelte. Pasienten kan diskutere ulike alternativ med sin behandler for å kunne vurdere ulike fordeler og ulemper. Sammen kan de komme frem til hva som kan være det beste valget for den enkelte, basert på hva som er viktig for en selv. 

Les om samvalg (helsenorge.no)

Migrasjonshelse og likeverdige helsetjenester

Akershus universitetssykehus skal tilby gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det. Likeverdige helsetjenester tar utgangspunkt i at våre pasienter har ulike forutsetninger og behov, og må tilpasses den enkelte. 

På siden under finner du mer informasjon om vårt arbeid med mangfold, likeverd og migrasjonshelse. Du finner også informasjon om tolketjenster samt tro- og livssynstilbud.

Mangfold, likeverd og migrasjonshels​e på Ahus

Sist oppdatert 09.12.2022