Henvisningsrutiner

Alle autoriserte leger har henvisningsrett til sykehuset. I tillegg har enkelte andre yrkesgrupper begrenset henvisningsrett. Henvisninger kan sendes elektronisk og på papir.

Sykehuset har korte frister for å vurdere henvisninger og svare pasienten med tid for behandling. Med elektronisk henvisning unngår vi tida for vanlig postgang, og vi reduserer samtidig risikoen for å gjøre feil. 

For enkelte behandlinger og avdelinger er det lagt ut sjekkliste for hva en må ha med i henvisningen. Denne informasjonen er knyttet til behandlingsinformasjon og avdelingssidene på vår nettside.

Behandlinger

Avdelinger

Sist oppdatert 09.03.2023