Legesamarbeid

Samhandlings- og helsefremmingsavdelingen har ansvaret for praksiskonsulentordningen (PKO) på Ahus.

PKOs primære formål er god samhandling mellom leger i klinisk arbeid, knyttet til diagnostikk, behandling og oppfølging av sykdom, men praksiskonsulenter samhandler også nært med helsepersonell som har pleie, omsorg og ivaretagelse som sitt hovedansvar. Målsettingen er at pasient og pårørende opplever trygge, effektive og koordinerte helse- og omsorgstjenester.

Henvisningsrutiner

Legesiden på kompetansebroen​.no

Sist oppdatert 09.12.2022