Fagkurs

24-timers posisjonering for ergo- og fysioterapeuter

Kurset arrangeres for ergo- og fysioterapeuter og gir kunnskap om hvilke krefter som påvirker kroppen og forståelse for hvordan disse kan gi opphav til kontrakturer og feilstillinger.

Tid og sted

Når

Varighet: 3 timer. Kurset gjennomføres etter bestilling

Type arrangement

Kurs

Spesialitet

Veiledning

Arrangør

Kursholdere: Spesialfysioterapeut Anne Okholm, Marit Hoel

Informasjon

Fokus på vurdering av aktuelle tiltak og hvordan man skaper en stabil posisjon i et 24 timers perspektiv for å underlette funksjon og motvirke feilstillinger og smerte hos personer med store funksjonsnedsettelser. Kurset gir praktisk kunnskap i undersøkelsesteknikk.

Målgruppe

Fysio- og ergoterapeuter i kommunehelsetjenesten.

Pris

  • Heldagskurs hos oss på Voksenhabilitering kr. 500,- per person, inkludert lunsj.
  • Halvdagskurs hos oss på Voksenhabilitering kr. 250,- per person.
  • Kurs som holdes i kommune/bydel kr. 750,- per time uavhengig av antall deltakere.

Kontakt

    Spesialfysioterapeut Anne Okholm