Fagkurs

24-timers posisjonering

Kurset gir kunnskaper om hvilke krefter som påvirker kroppen og forståelse for hvordan disse kan gi opphav til kontrakturer og feilstillinger.

Tid og sted

Når

Kurset gjennomføres etter bestilling. Varighet: 2-3 timer.

Type arrangement

Kurs

Spesialitet

Veiledning

Arrangør

Kursholdere: Spesialfysioterapeut Anne Okholm og Marit Hoel

Hvor

Kurset kan etter avtale avholdes i kommune/bydel eller i Avdeling voksenhabilitering sine lokaler

Bestilling til

Informasjon

Fokus på vurdering av aktuelle tiltak og hvordan vi skaper en stabil posisjon i et 24-timers perspektiv for å underlette funksjon og motvirke feilstillinger og smerte hos personer med store funksjonsnedsettelser.

Målgruppe

Tjenesteytere i boliger, videregående skoler og dagsenter.

Pris

  • Heldagskurs hos oss på Voksenhabilitering kr. 500,- per person, inkludert lunsj.
  • Halvdagskurs hos oss på Voksenhabilitering kr. 250,- per person.
  • Kurs som holdes i kommune/bydel kr. 750,- per time uavhengig av antall deltakere.

Kontakt

    Spesialfysioterapeut Anne Okholm