HELSENORGE

Diabetes type 1 hos barn og ungdom

I dette e-læringskurset får du en introduksjon til livet med diabetes type 1. Du møter helsepersonell som forteller om pasientforløpet og du får høre om pasienterfaringer. Kurset kan gjennomføres i flere etapper.

Kurset er en del av opplæringen som gis til barn og ungdom med nyoppdaget diabetes type 1 og deres pårørende. Kurset kan også brukes av blant annet øvrig familie, venner og ansatte i barnehage og på skole. 

I kurset får du blant annet lære mer om følgende temaer: 

  • Kosthold og utregning av karbohydrater
  • Fysisk aktivitet
  • Insulin
  • Normale reaksjoner på å få kronisk sykdom
  • Hvordan du kan leve et godt liv med diabetes type 1

English version

This e-course is translated to english. Click the link below to go to the course.

Type 1 Diabetes in Children and Adolescents
Fant du det du lette etter?