Barne- og ungdomsklinikken

Barne- og ungdomsklinikken (BUK) tar imot barn og unge fra 0-18 år med alle typer medisinske og kirurgiske tilstander. Vår hovedoppgave er å utrede og behandle barn og unge på best mulig måte.

Hos oss får barn og ungdom et tilbud som er spesielt tilpasset deres og foreldrenes særegne behov, med høyt kvalifiserte og serviceinnstilte medarbeidere vil de gjøre sitt aller beste for at dere opplever møtet med oss som positivt.

Vi er blant landets største barne- og ungdomsklinikker.

Her er praktisk informasjon til deg som skal legges inn på barne- og ungdomsklinikken.

Pårørende

 • Barn har rett til å ha én pårørende hos seg under sykehusoppholdet.
 • Den pårørende får derfor tilbud om mat og overnatting sammen med barnet.
 • Pårørende som mottar pleiepenger etter Lov om folketrygd, får også mat på sykehuset

Besøkstid

 • Det er fri besøkstid ved barne- og ungdomsklinikken.
 • Besøkende må ta hensyn til barnets behov for hvile, til andre pasienter og til avdelingens rutiner.
 • Besøkende må ikke ha smittsomme sykdommer.

Hygiene

 • Det er viktig med god håndhygiene på sykehuset. Pårørende og besøkende må utføre god håndhygiene mens de er i avdelingen.
 • Barnet kan benytte private klær og kan ta med egne leker.

Informasjon om barns rettigheter

Avdeling for barn og unges psykiske helse omfatter vurdering og behandling av barn og unge (0-18 år) med psykiske vansker. Det kan være krisereaksjoner, angst, depresjon eller belastningsreaksjoner på grunn av langvarig eller alvorlig sykdom.

Vi kan bidra med å kartlegge eventuelle psykiske komponenter ved kroppslige symptomer som magesmerter, hodepine, spisevansker med mer. Vi tilbyr behandling over kortere tid, både individuelt eller til hele familien. Ved mer omfattende behov kan vi, i samarbeid med familien, videre henvise til lokal BUP poliklinikk eller annen hjelpeinstans.

Når du er innlagt hos oss, får du tilbud om å gå på Sykehusskolen. Du som pasient har du rett og plikt til opplæring. Skolen holder til i plan 3 i Barne- og ungdomsklinikken. Vi gir opplæring på grunnskole og videregående nivå.

Vi samarbeider med hjemmeskolen din, slik at vi vet hva du skal jobbe med mens du er her. Sykehusskolen kan hjelpe deg i basisfagene, kunst og håndverk og musikk, klassens arbeidsplaner og lekser. Vi har også tverrfaglige prosjekter. Undervisningen foregår en til en eller i små grupper. Dersom du er i for dårlig form til å komme på Sykehusskolen, kan det gis undervisningen på rommet.

Ifølge Rundskriv UDIR 6-2014 skal elevens fravær ved egen skole reduseres med samme antall dager som du mottar undervisning ved Sykehusskolen.

Mer informasjon om sykehusskole (udir.no)

Kontaktperson:

Sissel Belstad
Telefon: 67 96 09 25, 67 96 09 26 eller 67 96 09 28.
Epost: sissel.belstad@ahus.no.

Musikkterapi

Musikkterapi ved Akershus universitetssykehus er tilgjengelig for barn og unge fra 0 til 18 år og deres familier. Musikkterapeutenes oppgaver er å bidra med støttende behandling i sykdomsforløp for enkeltpasienter og grupper, samt å fungere som en positiv ressurs generelt i sykehusmiljøet. Vi har et eget musikkterapitilbud for premature og syke nyfødte og deres familier.

Når du er på sykehus er det mye som handler om sykdom, men i musikkterapi jobbes det med de sidene i deg som fremdeles er friske. Timene tilpasses hver enkelt og tar utgangspunkt i det du liker og det du har lyst til å gjøre innenfor musikkens verden.

Dersom du har lyst til å lage en sang, lytte til musikk, synge eller spille på et instrument, kan musikkterapi være aktuelt for deg. Har du behov for avspenning, kan musikkterapi også hjelpe.

Musikkterapi foregår enten på pasientrommet eller på musikkrommet som er i plan 3. Si ifra til sykepleieren din om du ønsker musikkterapi.

Musikkterapeutene jobber både forebyggende og problemorientert, med fokus på medisinske, psykososiale og miljøterapeutiske aspekter. Arbeidet tar utgangspunkt i et ressursorientert syn på mennesket og er basert på internasjonal forskning som formidler sammenhenger mellom musikk og helse.

Aktiviteter

Minst én gang i måneden er det et større arrangement på Barne- og ungdomsklinikken. Vi får besøk av kjente og mindre kjente artister som har konserter, trylleshow, danse- og teaterforestillinger. Vi har også et eget husband som steller i stand konserter sammen med inneliggende pasienter.

Følg med på infotavlene ved heisen for oppdatert informasjon om hva som skjer og når det skjer.

Ungdomsrommet "Timeout"

Hvis du trenger å slappe av og være et sted der du kun møter jevnaldrende, kan du komme hit. Får du besøk av en venn eller to, kan dere henge her i stedet for på pasientrommet. I tillegg til å slappe av i sofaen kan du spille TV-spill, se film, surfe på nettet, høre på musikk og møte andre ungdommer.

Du finner Timeout i plan 4, og det er åpent hver dag fra kl. 10.00–22.00. Ta kontakt med en sykepleier for å få adgangskort til Timeout.

Det var Ungdomsrådet ved sykehuset som tok initiativ til ungdomsrommet, og det er også de som har kommet med ønsker for hvordan rommet skulle være og hva det skulle inneholde.

Vi i ungdomsrådet vet at det er utfordrende å være på sykehus. Vi har bekymringer som handler om mye mer enn bare sykdommen. Som ungdom står vi ovenfor mange valg, og med kronisk eller akutt sykdom kan valgene oppleves enda vanskeligere.

Les mer om ungdomsrådet

Vi mottar donasjoner og gaver til barn og ungdom som er innlagt på sykehuset. Disse gavene bruker vi til å gjøre hverdagen til våre pasienter litt triveligere, gjennom for eksempel arrangementer som teater, danseforestillinger og konserter, formingsaktiviteter, utstyr og leker. Disse midlene gjør også at vi kan tilby musikkterapi som behandlingsform. For disse gavene kan vi få til "det lille ekstra" for pasientene våre.


Konto nr: 8601 71 65447

Vipps nr: 77964

Kontaktperson: Tina Kyrdalen, e-post: tina.kyrdalen@ahus.no | telefon: 48 32 49 91

Avdeling nyfødt intensiv ved Barne- og ungdomsklinikken har eget morsmelkmottak. Morsmelken som kommer fra våre givere går til syke nyfødte og for tidlig fødte barn, der barnets mor ikke selv har en høy nok produksjon til å dekke barnets døgnbehov. For disse barna er morsmelk det absolutt beste ernæringsalternativet, og vi forsøker derfor og til enhver tid å ha nok morsmelksgivere.

Les mer om Morsmelksmottak

Kontakt

Telefon

 • Mandag
  • 08:00 - 10:00
  • 13:00 - 15:00
 • Tirsdag
  • 08:00 - 10:00
  • 13:00 - 15:00
 • Onsdag
  • 08:00 - 10:00
  • 13:00 - 15:00
 • Torsdag
  • 08:00 - 10:00
  • 13:00 - 15:00
 • Fredag
  • 08:00 - 10:00
  • 13:00 - 15:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Slik finner du fram

Oppmøtested

Barne- og ungdomsklinikken er lokalisert i egen fløy ved sykehuset, der lokaler og fasiliteter er spesielt tilpasset barn og unge. Inngang 3.

Oversiktskart Nordbyhagen (PDF)

Adresser

Nordbyhagen hovedbygg

Sykehusveien 25
1478 Lørenskog

Kongsvinger sykehus

Parkveien 35
2212 Kongsvinger

Kalender

 • Diabetes type 1 hos barn og ungdom
  I dette e-læringskurset får du en introduksjon til livet med diabetes type 1. Du møter helsepersonell som forteller om pasientforløpet og du får høre om pasienterfaringer. Kurset kan gjennomføres i flere etapper.
  Diabetes type 1 hos barn og ungdom
  Alltid tilgjengelig