Pasientkurs

1. Hvem er jeg?

Målet med dette temaet er at du får mulighet til å tenke gjennom hvem du er og hvordan det er å være deg. I tillegg kan du tenke gjennom historien din og sette ord på det du har opplevd.

Tid og sted

Type arrangement

Nettkurs

Hvor

Vi anbefaler at du sitter et sted hvor du får stillhet og ro mens du gjennomfører kurset.

Det å leve med langvarige helseutfordringer er forskjellig fra person til person og oppleves på ulike måter. Veldig mange forhold spiller inn, som type og grad av funksjonsvariasjon eller sykdom, støtte fra andre og ikke minst hvordan du opplever det selv. Samtidig er det mange likheter i de erfaringene vi mennesker har.

Det å være i en «annerledes» situasjon har gitt deg annerledes erfaringer og dermed andre følelser, tanker og reaksjoner. Du kan tenke at «det er nok bare meg som har tenkt disse tankene», men det er ofte slik at noen andre også har tenkt dem. Det kan derfor være en god støtte å møte andre som er i en lignende situasjon.

Det å se på deg selv utenfra kan gjøre deg mer bevisst på hvem du er og gi deg noen nye oppdagelser. Å sette ord på din egen historie er en god måte å bli mer oppmerksom på hva det er som har vært til hjelp for deg og dine egne muligheter, til tross for de utfordringene du har møtt.

Oppgaver

Få teksten opplest (mp4)

For å kunne oppdage noe nytt må du være oppmerksom og "til stede". Evnen til å være oppmerksom kan du øve opp, for eksempel gjennom denne oppgaven.

Det er fint om du legger forholdene til rette slik at du kan være i fred mens du gjennomfører oppgaven. Dette er din tid, tid for deg selv.

 • Sett deg slik at du sitter behagelig. La hendene hvile i fanget, lukk gjerne øynene eller se på et bestemt punkt i rommet. Ta et par dype pust som høres - og pust så i din vanlige rytme.
 • Kjenn etter i kroppen din ved å flytte oppmerksomheten sakte fra føttene - til bena - til setet - videre til magen - og ryggen, skuldrene, armene og hendene – og så fra skuldrene, opp i nakken – ansiktet og hodet.

Hva kjenner du?

  • Er det noe du blir oppmerksom på nå et sted i kroppen?
  • Er noe ubehagelig, irriterende, vondt?
  • Er du kald, eller varm?
  • Er de to føttene dine, bena, armene, hendene like?
  • Er det noe kroppen ville si til deg, hvis den kunne snakke?
 • Bli nå oppmerksom på tankene dine. Om de kommer og går er det helt ok. Hvis noe spesielt opptar deg, kan du avtale med deg selv å legge det til side nå en stund
 • Og bli nå oppmerksom på følelsene dine. Hvordan har du det egentlig denne dagen? Hvordan er det å være deg?

Her er det ikke noe som er "rett" eller "galt" - legg bare merke til at "sånn er det å være meg nå, her i dag. Dette er min kropp, mine tanker og mine følelser".

Kjenn etter

 • Hvordan var det å gjennomføre oppgaven?
 • Hva ble du oppmerksom på?
 • Hvordan har du det nå?
 • Kan denne oppgaven være en nyttig måte for deg å stoppe opp litt – få pusten din igjen?

Det er sammensatt og ofte litt utfordrende å skulle presentere seg selv. Hvilke ord vil du velge? Hvordan er det å være deg? Hva vil du fortelle?

I denne oppgaven skal du fortelle noe om deg selv mens du tenker etter om de ordene du velger virkelig passer på deg slik du oppfatter deg selv nå. I tillegg får du en sjanse til å reflektere – både over noe som er positivt og gledelig og noe som er utfordrende for deg.

Forslag til en presentasjonsblomst (jpg)

Oppgavetekst

Du kan selv tegne «presentasjonsblomsten” enten i arbeidsboken din, på en Ipad, eller skrive ut blomsten med utfylte kronblad.

 • Kronblad 1: "En ting jeg liker godt er …"
 • Kronblad 2: "Noe som gir meg energi og glede er …"
 • Kronblad 3: "En utfordring for meg er…"
 • Kronblad 4: "En gang jeg var modig var…"
 • Kronblad 5: "Noe jeg kunne ønske meg annerledes er…"

Spørsmål under:

 • Hvis jeg skulle si noe om hvordan det er å være meg, så vil jeg si at …
 • Hvis jeg skulle ønske meg noe videre, måtte det være …

Kjenn etter

 • Hva ønsker du å fortelle om deg selv?
 • Hva tenker du det er viktig at andre vet?
 • Hva er det nyttig å informere andre om?
 • Hva har du behov for å si til andre (det vil si de som er rundt deg i ulike sammenhenger)?

Livet kan sammenlignes med en elv der vi alle befinner oss. Noen steder er det vakre blomster og gode mennesker å være sammen med, mens det i andre deler av elva er steinete og utfordrende.

Hensikten med denne oppgaven er å tenke over hvilke erfaringer du har hatt og hvordan de har påvirket deg, slik at du kan oppdage mer om hvem du er.

Det å tenke gjennom og kjenne etter hva som har skjedd i livet ditt kan være verdifullt for deg. Skal du trives i elva er det en god hjelp å gjenkjenne det som har vært positivt i livet ditt, og hvordan du kan bruke dette nå. I tillegg er det også nyttig å tenke over det som har vært utfordrende i livet /for deg, hva det var som hjalp deg den gangen og hva du tenker om dette nå.

Erfaring og forskning viser at det å fortelle din “historie”, hvem du er og hva du har opplevd, kan være viktig for din egen bevissthet og mulighet til å leve bedre med situasjonen din. Du har sannsynligvis fortalt om deg selv og historien din mange ganger og på omtrent samme måte. De ordene du nå velger kan påvirke hvordan du også oppfatter det som har skjedd tidligere.

Bruk tid på å sette stikkord på historien din og finne de ordene som passer for deg. Kjenn etter hvordan det var for deg å oppleve det som skjedde og hva du erfarte.

Oppgave

Ta fram arbeidsboken din og tegn en elv som symbol for livet ditt.
Den starter med barndommen din fra venstre og flyter mot høyre, mot nåtid og framtid.

Sett merker ved noen viktige situasjoner og hendelser i livet ditt, og hvor gammel du var.

Tegn inn et av symbolene på merkestedene dine og skriv noen stikkord om hva de betyr for deg:

 • Vannliljer der du opplevde gleder og hadde gode erfaringer - hva har vært positivt for deg, hva har gitt deg glede? Hvor gammel var du da? Tegn inn noen vannliljer og skriv stikkord for hva de betyr for deg.
 • Steiner symboliserer utfordringer – tegn inn steiner der du har hatt det vanskelig, det skjedde noe som utfordret deg. Steinene kan være store og synlige for alle, eller små undervannssteiner som bare er kjente for noen få.
 • Se på hver av steinene: hva var det som hjalp deg til å komme videre?
  • Tegn inn «livbøye» som symbol på hjelp du fikk fra andre, noe som gjorde det lettere å komme gjennom det vanskelige.
  • Tegn inn «redningsvest» som symbol på en styrke hos deg selv, noe du selv har som bidro til at det ble lettere å komme gjennom utfordringene du sto oppe i.

Kjenn etter

 • Hvordan var det å gjøre denne oppgaven?
 • Hva oppdaget du?
 • Det som var fint, hvordan er det nå?
 • Det som var vanskelig, hvor tøft var det for deg den gangen det skjedde? Hva tenker du om det nå?
 • Det som hjalp deg, er det noe som kan hjelpe deg nå også?
 • Har du noen du kan snakke med om historien din, om både det som er positivt og det som er vanskelig i livet ditt nå? Dette kommer vi tilbake til under kurs 5 om «Kontakt».

Når du blir mer oppmerksom på hva som har vært positivt og til hjelp for deg, kan du kanskje bruke dette mer i hverdagen din nå også.

Tre spørsmål:

 • Hva har vært det viktigste for deg i dette kurset?
 • Hva vil du være oppmerksom på/forandre i hverdagen din framover?
 • Hvordan har det vært for deg å gjennomføre dette kurset?

Skriv ned tankene dine for deg selv, og snakk gjerne med noen om det.

Oppsummering

Tenk igjen på historien din, spesielt etter du har gått gjennom oppgavene. Kan du fortelle noe om deg selv på en måte som bedre uttrykker det du har opplevd eller det du vil fortelle til andre?

 • Er det viktige ting du aldri har fortalt eller lagt vekt på?
 • Vekker det du har opplevd like sterke følelser nå som det gjorde før?

Her er eksempler på hva andre har oppdaget gjennom tema 1.

 • «… det er både tøft å være annerledes og det kan være bra. Hvorfor meg, liksom? Det var urettferdig! Men det er mange positive ting som har skjedd som ikke hadde skjedd hvis jeg ikke hadde hatt denne funksjonshemningen».
 • «Jeg klarte ikke å akseptere det (at jeg er syk), så derfor brukte jeg veldig lang tid på å kunne bearbeide det».
 • «Jeg har hatt problemer med å godta min egen sykdom. Før man kan snakke om det til andre, så må man godta det selv».
 • «Min diagnose er noe jeg må tenke på hele tiden. Jeg må alltid passe på hvis noe skal skje.. …og det er veldig slitsomt å gå og tenke på det absolutt hele tiden. Men jeg må jo ta hensyn til det. Noen ganger så går jeg glipp av ting som ikke andre går glipp av, fordi jeg alltid må ta hensyn til meg selv».
 • Jeg har tenkt på meg selv som svak fordi jeg har vært mye syk; men når jeg tenkte på det nå så tenker jeg at jeg har vært gjennom viser hvor sterk jeg er.
 • Det som er veldig fint med gruppen er at man greier å sette ord på det man har opplevd. Når du får sette ord på det du har opplevd, blir du mer bevisst.