Pasientkurs

5. Mine kontakter og nettverk

Målet med dette temaet er at du kan oppdage hva du selv har erfart gjennom ulike typer personer og relasjoner i ditt nettverk. Nå går vi videre på temaet «kontakt» – både det som har vært fint og viktig, men også utfordrende i dine relasjoner.

Tid og sted

Type arrangement

Nettkurs

Hvor

Vi anbefaler at du sitter et sted hvor du får stillhet og ro mens du gjennomfører kurset.

Som mennesker er vi avhengige av tilhørighet og nærhet. Vi utvikler oss selv og vår oppfatning av hvem vi er gjennom samspill og samvær med andre. Alle har vi ulike typer kontakter. Noen står oss «nær», noen kan vi snakke med om «alt», og noen har vi det morsomt sammen med mens andre er mer på avstand. Kontakt med andre kan være veldig positivt; det kan styrke deg og gi deg støtte. Ofte får du ekstra ressurser og muligheter gjennom kontaktene dine.

Kontakt og kommunikasjon mennesker imellom kan også være utfordrende og vanskelig. Mange ganger vet du ikke helt hva du skal si, og ofte blir du misforstått. Utfordringer oppstår ikke minst i nære relasjoner med sterke følelsesbånd, samt i livets vanskelige faser. Her kan alle trene og forbedre seg. 

Kontakt og pust

Dine kontakter gjør noe med deg – de påvirker både tanker, følelser, og handlinger. Ulike mennesker påvirker deg forskjellig.  Mange gir deg trygghet og gjør deg glad så du kan puste rolig, «puste ut». Andre tapper deg for krefter, du «mister pusten» av dem.

Slik kan din kontakt med andre påvirke pusten din forskjellig. Når du trenger støtte, «har vansker med å puste», kan andre hjelpe deg på ulike måter. De kan enten trekke deg opp til overflaten igjen eller gi deg en snorkel, eller de kan roe deg ned ved bare å «være der».

Tenk:

 • Hvem er jeg? – hva trenger jeg?
 • Hvilke ressurser og utfordringer gir mine kontakter meg?
 • Hvem kan være min «surstoffmaske» ved behov? I hvilke situasjoner? 

Introduksjonsvideo til teamet "Mine kontakter og nettverk"

Oppgaver

Få teksten opplest (mp4)

For å kunne oppdage noe nytt, må du være oppmerksom, «til stede». Din evne til å være oppmerksom kan du øve opp, for eksempel gjennom denne oppgaven. Oppgaven kan du også bruke som en hjelp til å «stoppe opp» og «få igjen pusten» i hverdagen.

Det er fint om du legger forholdene til rette slik at du kan være i fred mens du gjennomfører denne oppgaven. Dette er din tid; tid for deg selv.

Sett deg slik at du sitter behagelig.

La hendene hvile i fanget, lukk gjerne øynene eller se på et bestemt punkt i rommet.

Ta et par dype pust som høres – og pust så i din vanlige rytme.

Kjenn etter i kroppen din ved å flytte oppmerksomheten din sakte fra føttene … til bena … til setet … videre til magen … og ryggen, skuldrene, armene og hendene … så opp i skuldrene, nakken – ansiktet og hodet.

Hva kjenner du – er det noe du blir oppmerksom på noe sted i kroppen? Er noe ubehagelig, irriterende, vondt?

Er du kald – varm?

Er de to føttene dine, bena, armene, hendene like?

Er det noe kroppen ville si til deg, hvis den kunne snakke?

Bli nå oppmerksom på tankene dine – Om de kommer og går er det helt ok.

Hvis noe spesielt opptar deg, kan du avtale med deg selv å legge det til side nå en stund?

Og bli nå oppmerksom på følelsene dine.

Hvordan har du det egentlig denne dagen? Hvordan er det å være deg?

Her er det ikke noe som er «rett» eller «galt» – legg bare merke til at «sånn er det å være meg nå, her i dag».

Dette er min kropp, mine tanker og mine følelser.

Kjenn etter

 • Hvordan var det å gjennomføre oppgaven denne gangen?
 • Hva ble du oppmerksom på?

Hensikten med denne oppgaven er at du kan få oversikt over og bli mer bevisst på nettverket ditt.

Nå kan du tegne nettverkskartet ditt slik

 • Ta et stort ark og brett det to ganger slik at det blir fire ruter.
 • Plasser deg selv i krysset på midten av arket.
 • Skriv «nær familie» og «slekt» i de to rutene på den ene siden av arket. Skriv «venner skole/jobb» og «andre nære personer» (som helsepersonell, trener, familie venn, og så videre) i de to rutene på den andre siden av arket
 • Plasser dine egne «kontakter» på kartet i en avstand fra deg som viser hvor nær eller fjern de er for deg.
Tenk etter
 • Hvordan var det å «se» ditt nettverk på et papir foran deg?
 • Se på dem du har rundt deg: oppdaget du noe nytt?
 • Er det noen flere du ønsker å ta kontakt med nå?

Det viktige er ikke å ha mange kontakter, men at du er bevisst på de kontaktene du har.

 

Hvilke ressurser gir kontaktene mine meg?

Nå får du sjansen til å tenke gjennom hva kontaktene dine betyr for deg. Er det noen du kan snakke med om det som er alvorlig og vanskelig? Hvem er det som ofte får deg til å le?

Sett farger på kontaktene dine som beskrevet under.

 • Rødt: rundt dem som støtter deg, som du kan snakke om alvorlige ting med
 • Grønt: rundt dem du ler mye med, har det mest morsomt med
 • Oransje: rundt dem du har mye tid med uten at dere kanskje egentlig gjør så mye sammen
 • Blått: rundt dem som har stor betydning for deg når det gjelder helsen din
Tenk etter
 • Hvordan er det å «se» hva de ulike personene rundt deg betyr for deg?
 • Er det noen som fikk flere farger (som er til stede i flere situasjoner)? Er det noen som ikke fikk en farge?
 • Kan du benytte noen relasjoner/kontakter på en bedre måte?

 

Nær eller fjern – i hvilken grad påvirker kontaktene mine meg?

Nå kan du tenke gjennom de ulike relasjonene du har til kontaktene dine og i hvilken grad disse personene påvirker deg.

Er det noen du ikke har så god kontakt med og som du skulle ønske var nærmere deg? Er det noen du ønsker å ha litt mer avstand til?

Du kan sette en pil på kontaktene dine slik:

 • Sett en pil inn mot deg selv på dem du ønsker nærmere kontakt med
 • Sett en pil bort fra deg selv på dem du ønsker mindre kontakt med
Tenk etter
 • Hvordan kan du utvikle de kontaktene du ønsker å ha nærmere kontakt med? Hvordan kan du få litt mer avstand til dem du ikke ønsker så mye kontakt med?
 • Har nettverket ditt forandret seg? Har du mistet noen kontakter eller kommet nærmere noen personer? Ønsker du å gjøre noe med det?
 • Hvilken rolle spiller du i nettverket ditt – som venn, søsken, datter/sønn, forelder.
 • Hvem er du sammen med når? Hvilken rolle spiller du da? Hva ligger det i rollene?
 • Se på det du skrev at du forbinder med god kontakt (tema 4). Hvordan kan du selv ta ansvar for å etablere og opprettholde relasjoner? Hva gjør du allerede? Er det noe du tenker at du kan utvikle hos deg selv eller gjøre på en annen måte?
Eksempel på nettverkskart

Refleksjoner fra andre om nettverkskart

 • «Det var veldig rart å se hvilke mennesker jeg har rundt meg sånn helt konkret, svart på hvitt … Det ble så veldig «synlig», liksom …»
 • «Det er rart å tenke på hvor forskjellig kontakt jeg har med de ulike menneskene rundt meg … Jeg har alltid tenkt at jeg måtte fortelle «alt» til dem som er nære venner; det var nyttig å tenke gjennom at jeg kan ha det bare gøy av og til – bare være «Maia» uten å være den «syke» Maia …»
 • «Når jeg skulle sette på piler mot meg og fra meg, ble det en person som fikk både en pil mot og en pil fra meg – og det var mamma. Jeg ønsker henne enda nærmere; at hun lytter enda mer til det jeg sier til henne – men alt det maset, altså det ønsker jeg lenger bort!»

 1. Hva har vært det viktigste for deg i dette temaet?
 2. Hva vil du være oppmerksom på/forandre i hverdagen din framover?
 3. Hvordan har det vært for deg å gjennomføre dette temaet om kontakter og nettverk?

Skriv ned tankene dine for deg selv, og snakk gjerne med noen om det.

Oppsummering

Definere egne kontakter og forandre nettverk

 • Kontakt er ikke noe som er statisk. Både vi selv, andre mennesker og de relasjonene vi har med hverandre er i forandring hele tiden. Når du blir bevisst på hva kontaktene dine betyr for deg, blir det lettere for deg å vurdere hvem du vil ha rundt deg, og hvem har du behov for i forskjellige situasjoner og livsfaser. Kanskje du vil velge nye personer eller utvikle gamle relasjoner? Kanskje du er veldig fornøyd med de kontaktene du har nå?
 • Åpenhet kan også åpne for kontakt, dette fører til kommunikasjon. Relasjoner går begge veier, det er både ditt ansvar og den andres ansvar. Du må også være åpen for kommunikasjon, ikke alltid overlate det til andre.

Nære relasjoner og eventuelle utfordringer

 • Det kan være utfordrende å oppdage og tenke over hvordan kontakt og kommunikasjon fungerer i familien og med venner, og hvordan den eventuelt har forandret seg. Familiekontakt er alltid preget av følelsesladete bånd fordi dere betyr så mye for hverandre. Relasjonene til de aller nærmeste kan dermed bli de mest sårbare. Hvordan påvirkes relasjonen når vi får nye (eller ekstra) behov?

Du velger hva du vil dele med hvem

 • Hvordan preges din kontakt med andre av dine funksjonsvariasjoner eller diagnoser? Det er ikke nødvendig å snakke med alle om alt, du må heller ikke «fortelle alt» for å være «ærlig» eller skape en god kontakt.
 • Hva vil du dele med hvem? Hva er det viktig for deg å informere andre om? Hva ønsker du å fortelle og hvordan begrunner du dette? Hva vil det si å være «ærlig» overfor vennene dine?