Fagkurs

Multimodal funksjonell kartlegging av atferd som utfordrer

Voksenhabilitering arrangerer kurs om multimodal funksjonell kartlegging av atferd som utfordrer. Årsakene til utfordrende atferd kan være sammensatte, både psykisk lidelse, syndromer, fysiske plager og omgivelsenes reaksjoner kan påvirke.

Tid og sted

Når

Kan avholdes i kommune/bydel eller i voksenhabiliterings lokaler.

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Informasjon

Multimodal funksjonell kartlegging vektlegger både indre og ytre faktorer når vi kartlegger foranledninger, opprettholdende konsekvenser og sårbarhetsfaktorer. Vi formulerer hypoteser om atferdens årsak og undersøker disse systematisk. Tilnærmingen kan være en god ramme for tverrfaglig samarbeid med f.eks. fastlege eller spesialisthelsetjenestene

Pris

Heldagskurs hos oss på Voksenhabilitering kr. 500,- per person, inkludert lunsj.
Halvdagskurs hos oss på Voksenhabilitering kr. 250,- per person.
Kurs som holdes i kommune/bydel kr. 750,- per time uavhengig av antall deltakere.