Pasientkurs

Prostatakreftkurs

Målet er at du som har eller har hatt kreft skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon.

Tid og sted

Når

Nordbyhagen

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Henvisning sendes til: Kirurgisk divisjon - Urologisk avdeling.

Fakta

Kurs går over fire ganger fra kl. 12.00-15.00. Det arrangeres 2 kurs i året.

Det å dele erfaringer med andre, tilegne seg kunnskap og informasjon om egen situasjon kan bidra til dette.
Kurset er utarbeidet og holdes av et tverrfaglig team som inkluderer kirurg, fysioterapeut, kreftlege, uroterapeut og kreftsykepleier.

Det er ønskelig at nærmeste pårørende også deltar.

Det er ikke anledning til å delta på enkeltdager.

Temaer

  • Diagnose og behandling
  • Bivirkninger og leve med dette.
  • Bekkenbunnstrening
  • Å leve med kreftdiagnose
  • Seksualitet og samliv
  • Presentasjon av Profo og deres arbeid

Møtedagene vil veksle mellom innlegg fra fagpersoner og samtaler i gruppen.

Kontakt

Relevante behandlinger