HELSENORGE

Venner, kjærester og seksualitet

Dette er et lærings- og mestringskurs om kropp, seksualitet og egen fungering, for personer med psykisk utviklingshemming.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra fastlege. 

Informasjon

Dette er et lærings- og mestringskurs med mål å gi større innblikk i egen fungering, kropp og seksualitet hos personer med psykisk utviklingshemming. Økt kunnskap om de ulike temaene vil kunne gi økt selvrespekt, og selvtillit til å presentere utfordringer av seksuell karakter til nærpersoner.  

Kurset tar for seg blant annet temaer som omhandler kropp, hygiene, identitet (hvem er jeg, hva er funksjonsnedsettelse/psykisk utviklingshemning, kjønnsidentitet), venner og kjærester, seksualitet, prevensjon og kjønnssykdommer, sette grenser, graviditet, et liv uten eget barn, seksuelle overgrep (samtykkebegrepet), mobil og internett. Kurset har som mål å gi tjenestemottakere større innblikk i egen fungering, kropp og seksualitet. 

Målgruppe

Personer med psykisk utviklingshemming og personer med interesse for temaet.

Pris

Kursavgift er 375,- i egenandel.

Fant du det du lette etter?