Pasientkurs

Venner, kjærester og seksualitet

Dette er et lærings- og mestringskurs om kropp, seksualitet og egen fungering, for personer med psykisk utviklingshemming.

Tid og sted

Når

Kurset arrangeres over tre dager à fire timer. Kurset er ikke gjennomført uten deltakelse på alle tre dagene.

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Du må ha henvisning fra fastlege. 

Informasjon

Kurset tar for seg blant annet temaer som omhandler kropp, hygiene, identitet
(hvem er jeg, hva er funksjonsnedsettelse/psykisk utviklingshemning, kjønnsidentitet),
venner og kjærester, seksualitet, prevensjon og kjønnssykdommer, sette
grenser, graviditet, et liv uten eget barn, seksuelle overgrep (samtykkebegrepet),
mobil og internett.

Kurset har som mål å gi tjenestemottakere større innblikk i egen fungering, kropp og seksualitet. Økt kunnskap om de ulike temaene kan gi tjenestemottakerne økt selvrespekt, og selvtillit til å presentere utfordringer av seksuell karakter til nærpersoner.

Målgruppe

Personer med psykisk utviklingshemming og personer med interesse for temaet. Vi vurderer alle deltakerne før påmeldingen blir bekreftet. Påmelding gjennom henvisning fra lege, eller internt i Avdeling voksenhabilitering dersom personen allerede er under oppfølging.

Kursholdere

Psykologspesialist og sexolog: Yon Eduin Galezo Cardenas
Vernepleier: Lone Engejordet

Pris

Kursavgift er 375,- i egenandel.

Kontakt