LTMV - fra barn til voksen

Ungdom med behov for langtids mekanisk ventilasjon må på et tidspunkt overføres fra barne- og ungdomsklinikken til voksenmedisin. Vi skal sikre at denne overgangen blir god og har sammen med ungdomsrådet på Ahus utarbeidet et overføringsprogram.

Overføring av behandlingsansvar

Fram til du fyller 18 år blir du som barn og ungdom med behov for langtidsmekanisk ventilasjon (LTMV) fulgt opp av LTMV-teamet for barn. Etter at du har fylt 18 år blir ansvaret for behandlingen din og oppfølging overført til LTMV-team for voksne som samarbeider med flere avdelinger på sykehuset.

Hvordan sikre gode overganger?

Mange ungdommer opplever det å bli overført fra barneavdeling til voksenavdeling som vanskelig. Forskning viser at dårlige overganger kan ha store helsemessige konsekvenser.Det er vårt ansvar i helsetjenesten å sikre gode overganger for ungdom.

 

Systemet legger opp til en brå overgang, men vi blir ikke voksne over natten.
Ungdom om overgangen fra barn til voksen.


Du kan lese mer om hvordan overganger oppleves og jobbes med på siden "ungdom på sykehus" - klikk på lenken under.

Ungdom på sykehus - overgang til voksenavdelingen 

Overføringen

Forberedelsesfasen starter allerede når du er 12-16 år. I denne fasen handler det om å forberede deg på veien, informasjon om ungdommers helserettigheter og tilrettelegge for økt selvstendighet. Økt selvstendighet er viktig for at du selv får den kunnskapen og erfaringen du trenger for å ivareta helsen din.

Et nyttig tiltak i selvstendighetsprosessen er at du trener på å snakke med helsepersonell uten foresatte til stede. Vi tilbyr derfor delt konsultasjon, som vil si at du møter uten foresatte først. Dette tilbudet er frivillig, men vi oppfordrer ungdom fra 12 år til å prøve det.

Målet med overføringsfasen er en forutsigbar og koordinert overføring, som gir deg sammenhengende behandling i hele forløpet.

Vi har utarbeidet sjekklisten «klar til overføring» som vi går i gjennom sammen i en poliklinisk time for å forberede deg. Her kartlegger vi også om du mangler kunnskaper eller ferdigheter som du trenger når du skal over på voksenavdelingen.

Når du er mellom 17 og 18 år inviterer vi sykepleier i LTMV-team voksen inn for å hilse på deg på en poliklinisk kontroll.

Felleskonsultasjoner

Lege og sykepleier fra både Barne- og ungdomsklinikken og mottakende voksenavdeling møter deg ved siste konsultasjon i BUK før overføringen.

 

Hva blir forskjellen for deg som pasient?

Vi i LTMV-team for barn og LTMV-team for voksne på Ahus samarbeider tett. Vi har som mål at overgangen skal være så sømløs som mulig for deg. Oppfølgingen fra LTMV-team voksen er nokså lik den du tidligere har fått, likevel er det noen forskjeller.

  • Det er mer vanlig at blodprøvene for å kontrollere hvor godt behandlingen fungerer (blodgass) tas arterielt. Det betyr at isteden for ett stikk i fingeren eller albuen tas blodprøven fra en blodåre på innsiden av håndleddet, som regel. Denne metoden gir et sikrere svar ut fra voksne referanseverdier. Lungelegen avgjør når de ulike prøvene bør tas.
  • LTMV-team for voksne kommer ofte på hjemmebesøk for å utføre transkutan registrering. Det betyr at vi undersøker hvordan du puster under søvn ved å måle gasser i blodet (CO₂ og O₂) gjennom en sensor på huden. Denne sensoren plasseres oftest i pannen.

På Barne- og ungdomsklinikken er du nok vant til å møte helsepersonell som er involvert i behandlingen din på poliklinikk for barn og ungdom og habilitering for barn og ungdom. For voksne er dette organisert annerledes.

  • Lungelegen og LTMV-sykepleiere følger opp pusten og innstillingene på pustemaskinene på LTMV-kontrollen på lungeavdelingen.
  • LTMV-koordinatorene forsøker å samle mest mulig av kontroller på sykehuset når du skal inn til de, slik at det ikke blir så mange sykehusbesøk. 
  • Nevrologen, lungelege og voksenhabilitering følger opp grunnsykdommen din og koordinerer sammen med LTMV-teamet når det er behov for tverrfaglige møter hvor også kommunen eller bydelen du bor i er involvert.

 

Kontakt

LTMV-team barn

Vi i LTMV-team barn jobber for at barn og unge med respirasjonssvikt skal få bedre livskvalitet. Gjennom tilrettelegging og opplæring skal vi sammen sørge for en bedre fysisk og psykisk funksjonsevne, redusert sykelighet og fremme vekst og utvikling. Behandlingen skal tilpasses individuelt så pasienten i størst mulig grad kan få oppfylt egne målsettinger.
LTMV-team barn
En person som holder en baby

 

Sist oppdatert 22.04.2024