HELSENORGE

Palliativt team, Nordbyhagen

Palliativt team er et team innen lindrende behandling som består av leger, sykepleiere og sosionom. Mange pasienter med livstruende sykdom vil ha behov for lindrende behandling. Slik behandling vil kunne være ulike typer medikamenter, samtaler og praktisk bistand fra ulike helsearbeidere.

Fant du det du lette etter?