Kommunikasjon

Kommunikasjonsavdelingen har et særskilt kommunikasjonsfaglig ansvar for sykehusets totale kommunikasjonsvirksomhet.

Les mer om Kommunikasjon

Kommunikasjon

Ved sykehuset er kommunikasjon et lederansvar som følger saksansvaret. Den enkelte leder har informasjonsansvar internt og eksternt for sitt fagområde.
Kommunikasjonsavdelingen er faglige rådgivere for ledelsen og organisasjonen og bistår i det daglige, praktiske kommunikasjonsarbeidet og med å koordinere virksomheten.

Tiltakene omfatter alt fra brosjyrer, foldere og magasiner, til pressestoff, nettsider og sosiale medier. Virkemidlene omfatter strategisk og praktisk rådgivning, prosesstyring, kvalitetssikring og realisering av tiltak.

Målet er å bidra til en positiv dialog med pasienter, fastleger, kommuner, helsemyndigheter og egne medarbeidere. Ved Ahus er kommunikasjon en sentral del av pasientenes behandlingsforløp.

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?