Kommunikasjonsavdelingen

Kommunikasjonsavdelingen har et særskilt kommunikasjonsfaglig ansvar for sykehusets totale kommunikasjonsvirksomhet.

Ved sykehuset er kommunikasjon et lederansvar som følger saksansvaret. Den enkelte leder har informasjonsansvar internt og eksternt for sitt fagområde.
Kommunikasjonsavdelingen er faglige rådgivere for ledelsen og organisasjonen og bistår i det daglige, praktiske kommunikasjonsarbeidet og med å koordinere virksomheten.

Tiltakene omfatter alt fra brosjyrer, foldere og magasiner, til pressestoff, nettsider og sosiale medier. Virkemidlene omfatter strategisk og praktisk rådgivning, prosesstyring, kvalitetssikring og realisering av tiltak.

Målet er å bidra til en positiv dialog med pasienter, fastleger, kommuner, helsemyndigheter og egne medarbeidere. Ved Ahus er kommunikasjon en sentral del av pasientenes behandlingsforløp.

Kontakt

Slik finner du fram

Oppmøtested

3. etasje. Inngang 4.

Oversiktskart Nordbyhagen (PDF)

Nordbyhagen Nye nord

Sykehusveien 25
1478 Lørenskog

Vi har parkering mot avgift for pasienter, pårørende og besøkende i 1. etasje av parkeringshuset, som ligger cirka fem minutters gange fra hovedinngangen. Gangveien fra parkeringshuset til sykehuset er skiltet. Det er også nærparkering på plassen foran hovedinngangen og Nye nord-bygget.

Mer om parkering

Buss

Bussen stopper like ved hovedbygget. Linje 100, 110, 300, 310 og 385 går til og fra Oslo og Lillestrøm.

Se rutetider på ruter.no eller telefon 22 05 70 70.

Taxi