Ahusteamet

Ahusteamet består av jordmødre som veileder og støtter gravide med utfordringer innen psykiatri, rus eller psykososiale belastninger, før, under og etter fødsel. Vi jobber aktivt med holdningsskapende arbeid for å unngå stigmatisering. Vi jobber også ut mot primærhelsetjenesten som fastlege, helsestasjon, rustjenesten, BUP sped- og småbarnsteam, og DPS.

Vi ønsker:  

 • Å avdekke problemer tidlig i svangerskapet.
 • Å bidra til et godt samarbeid mellom den gravide/paret og hjelpeapparatet.
 • Å fremme normal fosterutvikling.
 • Å redusere faren for fosterskader og abstinens.
 • Å bidra til å gi mor og barn et trygt og godt svangerskap, fødsel og barseltid.
 • En trygg oppvekst for barna.Vi arbeider poliklinisk og tverrfaglig, og vi har et tett samarbeid opp mot fødepoliklinikken, føde- og barselavdelingene,  samt nyfødtintensiv, sosionomtjenesten og kons.psyk.avdeling v/ behov .

Hva gjør vi?

 • Ahusteamet er et tilbud i tillegg til øvrige hjelpeinstanser, vi foretar ikke utredning og behandling.
 • Vi har samtaler med den gravide og eventuelle partner/familie.
 • Vi gir råd og veiledning.
 • Vi bidrar til å koordinere/opprette samarbeid med andre instanser.
 • Vi følger opp pakkeforløp for gravide.
 • Vi tilrettelegger for fødsel og barseltid.
Vi ønsker skriftlig henvisning fra fastlege, jordmor eller øvrige instanser fra førstelinje- og spesialisthelsetjenesten.

Ved behov for å drøfte kan du ta kontakt med oss.


Kontakt

Kvinneklinikkens poliklinikk

Praktisk informasjon

Vi anbefaler deg om å ta med minst mulig verdisaker og personlige eiendeler. Du er selv ansvarlig for tingene dine, men sykehuset skal legge til rette for sikker oppbevaring av mindre verdisaker (lommebok, kontanter, smykker og nøkler), som er nødvendig for deg å ha med på sykehuset.

Noen avdelinger har låsbare skap hvor du kan oppbevare mindre verdisaker. Ved andre avdelinger kan du levere verdisaker ved innleggelse, disse vil oppbevares et trygt sted og utleveres ved utskrivning. Større ting og personlige eiendeler (mobil, bøker, klær) må du oppbevare på avdelingen eller levere til pårørende.

Dersom du savner en eiendel eller verdisak skal du ta kontakt med avdelingen du var innlagt på. Sykehuset tar som hovedregel kun ansvar for verdisaker som er innlevert.​

Som helsepersonell er vi bundet av taushetsplikt. Det innebærer at vi ikke kan besvare alle spørsmål over telefonen selv til nærmeste pårørende. Du kan eventuelt ringe pasienten direkte.

Vis hensyn når du tar bilder, filmer eller gjør lydopptak når du er på sykehuset eller ved et av våre behandlingssteder. Husk at ansatte har det travelt og ikke nødvendigvis ønsker å være med på bilde, lyd eller film. Det kan være uheldig å forstyrre dem i arbeidet.

Det er ulovlig å spre bilder, lydopptak eller film av medpasienter og ansatte uten samtykke.

Vis varsomhet og respekt for personvernet - du står ansvarlig for dataen du eventuelt innhenter om andre.

Ved behov for tolk må avdelingen kontaktes på forhånd. Tolk er gratis.

​Ahus er en undervisningsinstitusjon der du kan møte studenter. Du kan reservere deg mot at studenter er til stede eller medvirker i behandlingen.

De ansatte som til enhver tid er på jobb ønsker å legge til rette for pasientene, men det vil ikke være mulig å reservere seg mot behandling fra lege, sykepleier eller annen helsearbeider bestemt av kjønn.

​​Som pasient har du rettigheter knyttet til personvern når det gjelder sykehusets lagring og bruk av helseopplysninger.

Les mer om personvern

​Som pasient har du mange rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester.

Les mer

​Vis hensyn. Unngå bruk av mobiltelefon og annet elektronisk utstyr som kan forstyrre andre.  

Av hensyn til alle de som får overfølsomhetsreaksjoner av sterke dufter ber vi besøkende og pasienter unngå å bruke parfyme ved våre sykehus og behandlingssteder.​