Gastromedisinsk avdeling

Vi utreder og behandler pasienter med alle typer lidelser i leveren, galleveiene, bukspyttkjertelen, mage- og tarmsystemet. Avdelingen består av sengepost, gastrolaboratorium, poliklinikk ved Nordbyhagen og Ski sykehus.

Informasjon til deg som pasient angående Covid-19 (koronavirus)

Gastromedisinsk avdeling

Det ser ut til Covid-19 (koronavirus) kan forårsake symptomer fra mage- tarmkanalen, men det er uvanlig.

Først og fremst er alvorlig infeksjon med Covid-19 knyttet til eldre personer med sykdommer som: hjerte- karsykdom, sukkersyke, kronisk lungesykdom, høyt blodtrykk og kreft.

Sykdomsforverrelse

Det er foreløpig ikke holdepunkter for at inflammatorisk tarmsykdom kan blusse opp som følge av virusinfeksjonen. Det kan imidlertid ikke utelukkes helt, ettersom man har sett lett sykdomsforverrelse ved infeksjon med et lignende virus, hovedsakelig hos pasienter med ulcerøs kolitt.

Røyking er en klar risikofaktor for alvorlig forløp med Covid-19, derfor er det ekstra viktig å slutte nå.

Risiko

Inflammatorisk tarmsykdom medfører ikke økt risiko for å få infeksjon med Covid-19. Det er foreløpig lite informasjon angående risiko ved bruk an immunhemmende legemidler som Imurel, Methotrexat, Puri-Nethol og/eller biologiske legemidler som Remsima, Zessly, Humira, Hyrimoz, Stelara, Entyvio, men det er mulig en liten økt risiko for å pådra seg infeksjonen og mer alvorlig sykdom.

Vi anbefaler at all vedlikeholdsbehandling, som har effekt på tarmsykdommen, fortsettes for å unngå forverring. Kortikosteroider (Prednisolon, Prednison) ser derimot ut til å ha en uheldig effekt på virusinfeksjon og bør kun brukes hvis strengt nødvendig.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Garomedisinsk sengeområde
Sengebygg 3, 4. etasje (S304)

Gastromedisinsk poliklinikk, Nordbyhagen
Behandlingsbygg 2, 2. etasje (B202)

Gastromedisinsk poliklinikk, Ski sykehus

Besøksadresser og praktisk informasjon

Praktisk informasjon

Bruk av mobiltelefon og annet elektronisk utstyr

​Vis hensyn. Unngå bruk av mobiltelefon og annet elektronisk utstyr som kan forstyrre andre.  

Dine rettigheter, valg og muligheter

​Som pasient har du mange rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester.

Les mer

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Personvern

​​Som pasient har du rettigheter knyttet til personvern når det gjelder sykehusets lagring og bruk av helseopplysninger.

Les mer om personvern

Studenter i praksis på Ahus

​Ahus er en undervisningsinstitusjon der du kan møte studenter. Du kan reservere deg mot at studenter er til stede eller medvirker i behandlingen.

De ansatte som til enhver tid er på jobb ønsker å legge til rette for pasientene, men det vil ikke være mulig å reservere seg mot behandling fra lege, sykepleier eller annen helsearbeider bestemt av kjønn.

Sykehusklovnene

Hos oss kan kan du treffe en Sykehusklovn!

Verdens beste reseptfrie medisin er et besøk av en sykehusklovn!
Sykehusklovnene er en gruppe profesjonelle scenekunstnere som har spesialisert seg i arbeid med barn på sykehus. Gjennom improvisasjon, lydhørhet og sin helt spesielle klovnekommunikasjon besøker de pasienter, pårørende og helsepersonell. Sammen skaper klovn og barn unike øyeblikk hvor sykehusets rutiner må vike plass for noe annet.

Sykehusklovnene kan tenne livsgnist, øke selvtillit og hente frem barnets friske krefter. Effekten av latter, lek og undring kan mobilisere uante krefter i små og store kropper. Og et klovnemøte kan være en etterlengtet pustepause til foresatte når de ser sine barn og unge fryde seg.

Sykehusklovnene kan ikke forandre situasjonen, men de kan gjøre noe med opplevelsen. Og slik kan et sykehusopphold også bli preget av latter, smil og positive minner. Sykehusklovner kan brukes som magisk medisin og kanskje kan det vonde trylles bort for en liten stund.

Les mer om Sykehusklovnene (sykehusklovnene.no)

Taushetsplikt

Som helsepersonell er vi bundet av taushetsplikt. Det innebærer at vi ikke kan besvare alle spørsmål over telefonen selv til nærmeste pårørende. Du kan eventuelt ringe pasienten direkte.

Ønsker du å dele bilder fra tiden på sykehuset?

Ta hensyn når du tar bilder. Husk at ansatte har det travelt.
Det kan være uheldig å forstyrre dem i arbeidet.

Det er ulovlig å spre bilder av medpasienter og ansatte uten samtykke.

Vis varsomhet og respekt for personvernet.

Gastroskopihttps://www.ahus.no/behandlinger/gastroskopiGastroskopiGGastroskopiGastroskopiGastroskopiGastroskopi
Koloskopihttps://www.ahus.no/behandlinger/koloskopiKoloskopiKKoloskopiKoloskopiKoloskopiKoloskopi

Gastromedisinsk poliklinikk, Nordbyhagenhttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/gastromedisinsk-avdeling/gastromedisinsk-poliklinikk-nordbyhagenGastromedisinsk poliklinikk, Nordbyhagen
Gastromedisinsk poliklinikk, Ski sykehushttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/gastromedisinsk-avdeling/gastromedisinsk-poliklinikk-ski-sykehusGastromedisinsk poliklinikk, Ski sykehus
Gastromedisinsk sengeområdehttps://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/gastromedisinsk-avdeling/gastromedisinsk-sengeomradeGastromedisinsk sengeområde

Fant du det du lette etter?