Økonomidivisjonen​

Vi har ansvar for økonomistyring på sykehuset. Økonomidivisjonen ivaretar nødvendig koordinering og oppfølging av økonomistyring i henhold til retningslinjer fra Helse Sør-Øst RHF.

Analyseavdelingen har ansvar for at foretaket har tilstrekkelig og godt kvalitetssikret faktagrunnlag til styring og rapportering. Utarbeider og formidler analyser som er viktige for langsiktig styring av sykehuset.

Kontaktinformasjon
DL_okonomi_analyse@ahus.no

Forespørsler om forskningsprosjekter

Fellesmail.analyse@ahus.no

Controlleravdelingen har i hovedsak ansvar for å ivareta koordinering og bistand til avdelingene i budsjettprosessen, generell økonomisk oppfølging ovenfor avdelingene (styringsdialog) og utarbeidelse av økonomiske rapporter, styringsparametere og analyser for bl.a. styret, Helse Sør-Øst RHF, foretaksledelsen, Sintef og SSB.

Innkjøpsavdelingen er overordnet ansvarlig for Akershus universitetssykehus HF sin innkjøpsstrategi. I nært samarbeid med de respektive avdelingene og brukergrupper bestående av fagpersonell og operative avdelinger sørger avdelingen for at Sykehusinnkjøp inngår de nødvendige - og riktige - rammeavtalene (kjøpsavtalene) og kontraktene for varer og tjenester for sykehuset.

Kontaktinformasjon
Innkjøp:
67 96 80 50
innkjop@ahus.no

Regnskapsavdelingen har totalansvar for regnskapsføring knyttet til drift av alle foretakets enheter. Avdelingen skal sørge for at regnskapet for sykehuset har god kvalitet og kan understøtte planlegging av den økonomiske driften.

Kontaktinformasjon
Regnskap:
67 96 87 40

Pasientregnskap:
67 96 87 44
regnskapspost@ahus.no

Avtaleansvarlig og leverandørkontakter

Akershus universitetssykehus HF har innført elektronisk handel. Leverandører skal derfor, fra Akershus universitetssykehus HF, kun godta elektroniske bestillinger. Alle leveranser skal leveres merket med bestillingsnummer i henhold til vårt bestillingsdokument. Foretaket forbeholder seg retten til å returnere fakturaer som ikke er merket med korrekt bestillingsnummer eller hvor varene er levert et annet sted enn sentralt varemottak. Det sistnevnte gjelder kun når leveringsadressen er Nordbyhagen.

For utvalgte varegrupper stiller foretaket det som et kvalifikasjonskrav at leverandøren kan levere elektronisk varekatalog via den offentlige Ehandelsplattformen (EHP).

Slik finner du fram

Oppmøtested

Inngang 18. 

Oversiktskart Nordbyhagen (PDF)

Adresse

Hagasvingen 17
1474 Nordbyhagen

Vi har parkering mot avgift for pasienter, pårørende og besøkende i 1. etasje av parkeringshuset, som ligger cirka fem minutters gange fra hovedinngangen. Gangveien fra parkeringshuset til sykehuset er skiltet. Det er også nærparkering på plassen foran hovedinngangen og Nye nord-bygget.

Mer om parkering

Buss

Bussen stopper like ved hovedbygget. Linje 100, 110, 300, 310 og 385 går til og fra Oslo og Lillestrøm.

Se rutetider på ruter.no eller telefon 22 05 70 70.

Taxi