HELSENORGE

Akutteam, Psykisk helsevern

Akutteamet tilbyr rask helsehjelp og råd til personer som opplever akutt psykisk krise, både ved nye oppståtte akutte kriser og ved akutt forverring av kjent psykisk lidelse. Øyeblikkelig hjelp-innleggelser og/eller telefondrøftinger rettes til felles telefonnummer for alle akutteam med innvalg for rett DPS: 67 96 50 00 kl. 08:00 – 15:30 alle hverdager. Henvendelser etter 15:30, helg og helligdager går til forvakt på Akuttpsykiatrisk avdeling.
Fant du det du lette etter?