Akutteam, Psykisk helsevern

Akutteamet tilbyr rask helsehjelp og råd til personer som opplever akutt psykisk krise, både ved nye oppståtte akutte kriser og ved akutt forverring av kjent psykisk lidelse. Øyeblikkelig hjelp-innleggelser og/eller telefondrøftinger rettes til felles telefonnummer for alle akutteam med innvalg for rett DPS.

Akutteamet skal gi et faglig godt og raskt tilbud til pasienter i akutt psykisk krise. Det kan være nyoppståtte akutte kriser eller forverring av en kjent psykisk lidelse. Samt skal også redusere behovet for innleggelser på sykehus og bruk av tvang.

Vi er et lett tilgjengelig tilbud innen psykisk helsevern og tar i mot henvendelser direkte fra pasienten, pårørende eller andre samarbeidspartnere (for eksempel fastlege), og det trengs ingen henvisning.

Vi håndterer alle henvendelser vedrørende døgninnleggelser ved Akuttpsykiatrisk avdeling på dagtid, i tillegg til sengeplasser ved egne døgnseksjoner.

Kontakt

Telefon

  • Mandag 08:00 - 15:30
  • Tirsdag 08:00 - 15:30
  • Onsdag 08:00 - 15:30
  • Torsdag 08:00 - 15:30
  • Fredag 08:00 - 15:30
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT
Henvendelser etter 15:30, helg og helligdager går til forvakt på Akuttpsykiatrisk avdeling. Velg riktig DPS ved tastevalg

Slik finner du fram

Adresser

Akutteam, DPS Follo

Vestveien 15
1423 Ski

Akutteam, DPS Groruddalen

Jerikoveien 28 B
1067 Oslo

Akutteam, DPS Nedre Romerike

C.J. Hansens vei
2007 Kjeller

Akutteam, DPS Øvre Romerike

Myrvegen 80
2052 Jessheim

Akutteam, DPS Kongsvinger

Parkveien 35
2212 Kongsvinger

Praktisk informasjon

Vi anbefaler deg om å ta med minst mulig verdisaker og personlige eiendeler. Du er selv ansvarlig for tingene dine, men sykehuset skal legge til rette for sikker oppbevaring av mindre verdisaker (lommebok, kontanter, smykker og nøkler), som er nødvendig for deg å ha med på sykehuset.

Noen avdelinger har låsbare skap hvor du kan oppbevare mindre verdisaker. Ved andre avdelinger kan du levere verdisaker ved innleggelse, disse vil oppbevares et trygt sted og utleveres ved utskrivning. Større ting og personlige eiendeler (mobil, bøker, klær) må du oppbevare på avdelingen eller levere til pårørende.

Dersom du savner en eiendel eller verdisak skal du ta kontakt med avdelingen du var innlagt på. Sykehuset tar som hovedregel kun ansvar for verdisaker som er innlevert.​

Som helsepersonell er vi bundet av taushetsplikt. Det innebærer at vi ikke kan besvare alle spørsmål over telefonen selv til nærmeste pårørende. Du kan eventuelt ringe pasienten direkte.

Vis hensyn til andre pasienter og ansattes arbeid hvis du ønsker å ta bilder, filmer eller gjør lydopptak når du er ved et av våre behandlingsteder. Det er ikke lov å offentliggjøre bilder av medpasienter og ansatte uten at de beviselig har gitt tillatelse til det. 

Unngå å forstyrre ansatte i deres krevende og viktige arbeid. Respekter ansatte som ikke ønsker å bli tatt bilde av.

Det er ikke ulovlig å gjøre opptak til privat bruk av samtaler du selv deltar i. Ønsker du å ta opp timen din er det ønskelig at du gir behandleren beskjed om det.

Les mer på temasiden foto, film- og lydopptak på Ahus

Ved behov for tolk må avdelingen kontaktes på forhånd. Tolk er gratis.

​Ahus er en undervisningsinstitusjon der du kan møte studenter. Du kan reservere deg mot at studenter er til stede eller medvirker i behandlingen.

De ansatte som til enhver tid er på jobb ønsker å legge til rette for pasientene, men det vil ikke være mulig å reservere seg mot behandling fra lege, sykepleier eller annen helsearbeider bestemt av kjønn.

​​Som pasient har du rettigheter knyttet til personvern når det gjelder sykehusets lagring og bruk av helseopplysninger.

Les mer om personvern

Som pasient har du mange rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester.

Les mer

​Vis hensyn. Unngå bruk av mobiltelefon og annet elektronisk utstyr som kan forstyrre andre.  

Av hensyn til alle de som får overfølsomhetsreaksjoner av sterke dufter ber vi besøkende og pasienter unngå å bruke parfyme ved våre sykehus og behandlingssteder.​