HELSENORGE

Akuttpsykiatrisk avdeling

Akuttpsykiatrisk avdeling gir akutt psykisk helsehjelp til voksne (personer over 18) med behov for øyeblikkelig hjelp. Vi har også ECT-poliklinikk og Psykosomatisk poliklinikk. Ved ø-hjelpsinnleggelser eller drøfting på telefon, ring: 67 96 50 00, hverdager kl. 07:30 – 15:00, og velg aktuell DPS. Etter 15:30 og i helg kommer du til forvakt på Akuttpsykiatrisk avdeling.

Fant du det du lette etter?