Akuttpsykiatrisk avdeling

Akuttpsykiatrisk avdeling gir akutt psykisk helsehjelp til voksne (personer over 18) med behov for øyeblikkelig hjelp. Vi har også ECT-poliklinikk og Psykosomatisk poliklinikk.

Når du kommer til avdelingen blir du tatt imot på avdelingens mottaksseksjon av sykepleier eller miljøterapeut og vakthavende lege. Du vil få samtale med en overlege eller psykologspesialist innen et døgn. Der gjøres det vurdering av ditt videre behandlingsbehov. Behandlingstilbudet vil variere, og være individuelt tilpasset ditt behov. Noen ganger vil videre behandling gis ved en av våre samarbeidende avdelinger eller i kommunen, noen ganger vil du bli overført til en av de andre seksjonene ved avdelingen.

Hver seksjon hos oss har egne barneansvarlige som har et spesialt ansvar for å følge opp mindreårige barn og søsken av våre pasienter. Vi ønsker at barna skal ha kontakt med begge foreldre ved et døgnopphold og gjør det vi kan for å tilrettelegge for dette, blant annet med eget familierom og lekekrok i Atriet. Hvis det er ønskelig eller ansees som et behov, blir barn invitert til samtale hos oss.

Pasientens hovedpårørende kontaktes innen 24 timer, og hovedpårørende tilbys en samtale på avdelingen innen en uke.

Praktisk informasjon på avdelingen

Mottak med øyeblikkelig hjelp

Seksjon A
Seksjon C
Seksjon D
Seksjon E
Seksjon F

Du vil få tilbud om fysisk aktivitet, og fysioterapeut ved avdelingen har både invidiualtilbud og gruppetilbud. I tillegg har avdelingen gymsal og treningsrom.

Kontakt

Telefon

Ekspedisjon akuttpsykiatrisk avdeling

67 96 82 00
 • Mandag 07:30 - 15:00
 • Tirsdag 07:30 - 15:00
 • Onsdag 07:30 - 15:00
 • Torsdag 07:30 - 15:00
 • Fredag 07:30 - 15:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT
Alternative nummer til ekspedisjon: 67 96 82 01 og 67 96 82 02

Forløpskoordinator

67 96 69 73
 • Mandag 12:00 - 14:00
 • Tirsdag 12:00 - 14:00
 • Onsdag 12:00 - 14:00
 • Torsdag 12:00 - 14:00
 • Fredag 12:00 - 14:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Ø-hjelpsinnleggelser eller drøfting

67 96 50 00
 • Mandag 07:30 - 15:00
 • Tirsdag 07:30 - 15:00
 • Onsdag 07:30 - 15:00
 • Torsdag 07:30 - 15:00
 • Fredag 07:30 - 15:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT
Etter 15:30 og i helg kommer du til forvakt på Akuttpsykiatrisk avdeling.

Postadresse

Akershus universitetssykehus HF Avdeling akuttpsykatri Postboks 1000 1478 Lørenskog

Slik finner du fram

Adresse

Sykehusveien 25
1474 Lørenskog
Inngang 6.

Praktisk informasjon

Hovedbygget på Nordbyhagen i Lørenskog ligger 15 km øst for Oslo og 40 km sør for Gardermoen. I tillegg har Akershus universitetssykehus virksomhet i Nordre Follo, Kongsvinger og ved ulike behandlingssteder for psykisk helsevern og rusbehandling.

Se kart over Nordbyhagen

Du som pasient avtaler med din dagskontakt når det passer med besøk i henhold til avdelingens dagsprogram.

Besøk av barn

Vi tilrettelegger for besøk av barn. Snakk med din dagskontakt dersom det er aktuelt for deg og din familie. Vi har et eget besøksrom for barn dersom det ikke lar seg gjøre med besøk på seksjonen.

Av hensyn til alle de som får overfølsomhetsreaksjoner av sterke dufter ber vi besøkende og pasienter unngå å bruke parfyme ved våre sykehus og behandlingssteder.​

​Vis hensyn. Unngå bruk av mobiltelefon og annet elektronisk utstyr som kan forstyrre andre.  

Som pasient har du mange rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester.

Les mer

Sykehusprestene tilkalles via de ansatte på avdelingen hvor pasienten er innlagt. For mange mennesker er religiøs tro og praksis en trygghetsfaktor og kilde til livskraft. På Akershus universitetssykehus respekteres alle religioner og livssyn.

Prestetjenesten skal være med å legge til rette for religionsutøvelse på sykehuset og kan formidle kontakt med andre tros- og livssynssamfunn.

​​Som pasient har du rettigheter knyttet til personvern når det gjelder sykehusets lagring og bruk av helseopplysninger.

Les mer om personvern

​Ahus er en undervisningsinstitusjon der du kan møte studenter. Du kan reservere deg mot at studenter er til stede eller medvirker i behandlingen.

De ansatte som til enhver tid er på jobb ønsker å legge til rette for pasientene, men det vil ikke være mulig å reservere seg mot behandling fra lege, sykepleier eller annen helsearbeider bestemt av kjønn.

Ved behov for tolk må avdelingen kontaktes på forhånd. Tolk er gratis.

Vis hensyn til andre pasienter og ansattes arbeid hvis du ønsker å ta bilder, filmer eller gjør lydopptak når du er ved et av våre behandlingsteder. Det er ikke lov å offentliggjøre bilder av medpasienter og ansatte uten at de beviselig har gitt tillatelse til det. 

Unngå å forstyrre ansatte i deres krevende og viktige arbeid. Respekter ansatte som ikke ønsker å bli tatt bilde av.

Det er ikke ulovlig å gjøre opptak til privat bruk av samtaler du selv deltar i. Ønsker du å ta opp timen din er det ønskelig at du gir behandleren beskjed om det.

Les mer på temasiden foto, film- og lydopptak på Ahus

Som helsepersonell er vi bundet av taushetsplikt. Det innebærer at vi ikke kan besvare alle spørsmål over telefonen selv til nærmeste pårørende. Du kan eventuelt ringe pasienten direkte.

Sykehuset tilbyr gratis trådløst gjestenett. Bruk HSO Gjest.

Vi anbefaler deg om å ta med minst mulig verdisaker og personlige eiendeler. Du er selv ansvarlig for tingene dine, men sykehuset skal legge til rette for sikker oppbevaring av mindre verdisaker (lommebok, kontanter, smykker og nøkler), som er nødvendig for deg å ha med på sykehuset.

Noen avdelinger har låsbare skap hvor du kan oppbevare mindre verdisaker. Ved andre avdelinger kan du levere verdisaker ved innleggelse, disse vil oppbevares et trygt sted og utleveres ved utskrivning. Større ting og personlige eiendeler (mobil, bøker, klær) må du oppbevare på avdelingen eller levere til pårørende.

Dersom du savner en eiendel eller verdisak skal du ta kontakt med avdelingen du var innlagt på. Sykehuset tar som hovedregel kun ansvar for verdisaker som er innlevert.​

Blomster er hyggelig både å få og å gi bort, men tenk på hvilke blomster du velger. Noen blomster kan dessverre gi ubehag for pasienter, men utvalget er stort blant blomster du kan ha med.

På disse avdelingene tillates ikke blomster

 • S202 - Gastrokirurgisk- og medisinsk sengeområde
 • S203 - Nevrologisk sengeområde og Øre-nese-hals sengeområde​
 • S204 - Kar/Thorax sengeområde
 • S302 - Infeksjonsmedisinsk sengeområde
 • S403 - Kardiologisk sengeområde
 • Ortopedisk sengeområde
 • Geriatrisk sengeområde
 • Hjerteovervåkningen
 • Akuttområde Akutt 24
 • Avdeling for lungemedisin - tillatt på enerom
 • Barselseksjonen - Ikke sterktluktende blomster (for eksempel)
 • Barne- og ungdomsklinikken
 • Intensiv og intermediær seksjon