HELSENORGE

Psykosomatisk poliklinikk

Vi er en kompetansepoliklinikk for pasienter med symptomer og tilstander som krever tett samarbeid mellom psykiatri og somatikk. Vi utreder pasienter med uavklarte og sammensatte tilstander der henviser trenger hjelp til å sortere og avklare sammenhengen mellom psykiske og somatiske faktorer.

Fant du det du lette etter?