HELSENORGE

Alderspsykiatri

Vi utreder og behandler pasienter med aldersrelaterte psykiske lidelser. Tilbudet omfatter både poliklinikk og heldøgnsopphold, og konsultasjoner og vurderinger foregår i poliklinikken eller der pasienten bor.

Fant du det du lette etter?