Barn og unges psykiske helsevern (ABUP)

Barn og unges psykiske helsevern tilbyr utredning og behandling til barn og unge under 18 år og deres familier, der det foreligger psykiske lidelser eller problemer og hvor det er nødvendig med tilbud i spesialisthelsetjenesten.

Behandlingstilbudet vårt innebærer i de fleste tilfeller timer på lokal poliklinikk for både barn, ungdom, foresatte og familie, samt mer utadrettet virksomhet og nettverksarbeid, blant annet møter og samarbeid med familier og samarbeidspartnere i kommunen, skole, barnehage og andre involverte. 

Av og til kreves det innleggelse i en av avdelingens to dag- og døgnseksjoner. 

Det er ingen egenandel hos oss.

Avdelingen har ni seksjoner:

 • Seks poliklinikker i hvert sitt lokale distrikt.
 • En spesialpolioklinikk der målgruppen er barn og unge under barnevernets omsorg.
 • To dag- og døgntilbud

Opptaksområdet omfatter 21 kommuner i Viken og Innlandet, tre bydeler i Oslo, med en total barne- og ungdomsbefolkning (under 18 pr) på cirka 132 000.

Henvisning skal gå igjennom fastlege, lege, barnevernsleder, psykolog, eller PPT (kun fra PPT Skedsmo, PPT Sørum og PPT Aurskog-Høland). Det er ønskelig med vurdering av lege ved henvisning.

Henvisningen sendes til:   

Akershus universitetssykehus
ABUP, v/ relevant BUP poliklinikk
Postboks 1000
1478 Lørenskog

Henvisningsskjema (PDF)

Forklarende hjelpetekster for henvisningsgrunner (PDF)

Aktuelle områder som skal dekkes i alle henvisninger (listen er ikke uttømmende):   

 • lege-undersøkelse/vurdering
 • beskrivelse av barnehage-/skole-/jobbfungering
 • beskrivelse av hjemmesituasjonen
 • vedlegg fødselsepikrise/helsestasjonsopplysninger for pasienter under fire år
 • konklusjon på kommunal tverrfaglig vurdering/drøfting
 • beskrivelse av aktuelle kommunale hjelpetiltak, om dette eventuelt bør igangsettes, er IP aktuelt, oppgi navn på eventuell koordinator
 • vedlegg fra alle instanser som har vurdert eller behandlet pasienten
 • annet aktuelt i forhold til den enkelte pasient og familie

NB: For at vi kan vurdere henvisningen må vi få samtykke fra foresatte. Ungdom over 16 år må selv samtykke. Se henvisningsskjemaet.

Kontakt

Telefon

Forløpskoordinator BUP Nedre Romerike

63 89 40 40

Forløpskoordinatorer BUP Øvre Romerike

63 94 16 00

ForløpskoordinatorBUP Follo

64 85 20 50

Forløpskoordinator BUP Furuset

23 17 65 00

Forløpskoordinator BUP Grorud

22 16 83 70

Forløpskoordinator Ungdomspsykiatrisk klinikk

67 96 54 00

Forløpskoordinator Bråten behandlingssenter

67 96 62 99

Postadresse

Akershus universitetssykehus Barn og unges psykiske helsevern PB 1000 1478 Lørenskog

Slik finner du fram

Oppmøtested

Du vil motta informasjon om oppmøtested i brevet med timehenvisning fra oss.

Pasientreiser er reiser til og fra offentlig godkjent behandling. Er det helsemessige årsaker til at du trenger tilrettelagt transport, må dette bestilles av din behandler.

Hvis det ikke finnes rutegående transport på strekningen du skal reise, kan du ta kontakt med ditt lokale pasientreisekontor på telefon 915 05 515.

Pasientreiser dekker ikke transport for blodgivning.

Nylig gjennomførte Pasientreise- og syketransportavdelingen ved Oslo Universitetssykehus anbudskonkurranse for pasientreiser i kommunene Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal og Sør-Odal.  

I konkurransen kom det inn ett tilbud, inngitt av dagens leverandør Taxi 03650. Tilbudet lå vesentlig høyere enn angitt maksimalpris i anbudet, og også høyt over prisene i privatmarkedet.  

Tilbudet ble derfor rettmessig avvist og det ble avholdt et forhandlingsmøte uten at dette førte til en løsning.  

Dette medfører at vi ikke har en avtaleleverandør for pasienttransport i kommunene Sør-Odal, Nord-Odal, Kongsvinger, Grue og Eidskog fra 1. mars 2024.

Hva innebærer dette?

Dette innebærer at pasienter som kan, selv må besørge sin transport til og fra behandling ved å reise kollektivt eller bruke egen bil, for så å kreve refusjon ved å sende inn reiseregningsskjema. 

Dersom pasienten ikke kan bruke kollektivtransport, kjøre selv eller bli kjørt av pårørende, dekkes også utgifter til drosje. Refusjon for drosje kreves på samme måte som nevnt over.

Når det gjelder de mest sårbare pasientene som av helsemessige årsaker ikke selv kan forestå sin reise, jobber Oslo universitetssykehus med å få på plass et tilbud til disse.  

pasientreiser.no

Av hensyn til alle de som får overfølsomhetsreaksjoner av sterke dufter ber vi besøkende og pasienter unngå å bruke parfyme ved våre sykehus og behandlingssteder.​

​Vis hensyn. Unngå bruk av mobiltelefon og annet elektronisk utstyr som kan forstyrre andre.  

Som pasient har du mange rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester.

Les mer

Hos oss kan kan du treffe en Sykehusklovn!

Verdens beste reseptfrie medisin er et besøk av en sykehusklovn!
Sykehusklovnene er en gruppe profesjonelle scenekunstnere som har spesialisert seg i arbeid med barn på sykehus. Gjennom improvisasjon, lydhørhet og sin helt spesielle klovnekommunikasjon besøker de pasienter, pårørende og helsepersonell. Sammen skaper klovn og barn unike øyeblikk hvor sykehusets rutiner må vike plass for noe annet.

Sykehusklovnene kan tenne livsgnist, øke selvtillit og hente frem barnets friske krefter. Effekten av latter, lek og undring kan mobilisere uante krefter i små og store kropper. Og et klovnemøte kan være en etterlengtet pustepause til foresatte når de ser sine barn og unge fryde seg.

Sykehusklovnene kan ikke forandre situasjonen, men de kan gjøre noe med opplevelsen. Og slik kan et sykehusopphold også bli preget av latter, smil og positive minner. Sykehusklovner kan brukes som magisk medisin og kanskje kan det vonde trylles bort for en liten stund.

Les mer om Sykehusklovnene (sykehusklovnene.no)

​​Som pasient har du rettigheter knyttet til personvern når det gjelder sykehusets lagring og bruk av helseopplysninger.

Les mer om personvern

​Ahus er en undervisningsinstitusjon der du kan møte studenter. Du kan reservere deg mot at studenter er til stede eller medvirker i behandlingen.

De ansatte som til enhver tid er på jobb ønsker å legge til rette for pasientene, men det vil ikke være mulig å reservere seg mot behandling fra lege, sykepleier eller annen helsearbeider bestemt av kjønn.

Ved behov for tolk må avdelingen kontaktes på forhånd. Tolk er gratis.

Vis hensyn til andre pasienter og ansattes arbeid hvis du ønsker å ta bilder, filmer eller gjør lydopptak når du er ved et av våre behandlingsteder. Det er ikke lov å offentliggjøre bilder av medpasienter og ansatte uten at de beviselig har gitt tillatelse til det. 

Unngå å forstyrre ansatte i deres krevende og viktige arbeid. Respekter ansatte som ikke ønsker å bli tatt bilde av.

Det er ikke ulovlig å gjøre opptak til privat bruk av samtaler du selv deltar i. Ønsker du å ta opp timen din er det ønskelig at du gir behandleren beskjed om det.

Les mer på temasiden foto, film- og lydopptak på Ahus

Som helsepersonell er vi bundet av taushetsplikt. Det innebærer at vi ikke kan besvare alle spørsmål over telefonen selv til nærmeste pårørende. Du kan eventuelt ringe pasienten direkte.

Vi anbefaler deg om å ta med minst mulig verdisaker og personlige eiendeler. Du er selv ansvarlig for tingene dine, men sykehuset skal legge til rette for sikker oppbevaring av mindre verdisaker (lommebok, kontanter, smykker og nøkler), som er nødvendig for deg å ha med på sykehuset.

Noen avdelinger har låsbare skap hvor du kan oppbevare mindre verdisaker. Ved andre avdelinger kan du levere verdisaker ved innleggelse, disse vil oppbevares et trygt sted og utleveres ved utskrivning. Større ting og personlige eiendeler (mobil, bøker, klær) må du oppbevare på avdelingen eller levere til pårørende.

Dersom du savner en eiendel eller verdisak skal du ta kontakt med avdelingen du var innlagt på. Sykehuset tar som hovedregel kun ansvar for verdisaker som er innlevert.​