Bråten behandlingssenter

Bråten behandlingssenter tilbyr primært behandling for ungdom i alderen 12-18 år med behov for behandling på et høyere omsorgsnivå enn ordinær poliklinikk. I tillegg har vi et spesifikt behandlingstilbud for barn og unge (0-18 år) med OCD (tvangslidelse).

All behandling ved Bråten er frivillig. Før behandlingen igangsettes inviteres familien til å delta i samtaler om motivasjon og rammer for behandlingen. Her vil det også tas initiativ til at ungdommen og familien utarbeider en egen bestilling til behandlingssenteret. Det vektlegges at behandlingen skal være ungdommens og familiens eget prosjekt. Frivillighet og ansvarlighet anses som viktige forutsetninger for et vellykket endringsarbeid.

Behandlingstilbudene ved Bråten er regionale og retter seg mot ungdom som bor innenfor opptaksområdet til Ahus.

Våre to dag- og døgnenheter er lokalisert ved behandlingssenteret på Skjetten, og tilbyr et tilpasset og omfattende behandlingstilbud til i alt 18 ungdommer. Tilbudet skreddersys ut fra nytten av dag- og/eller kveldstilbud og overnattingstilbud. Ungdommen skal ha en avklart og stabil omsorgsbase, og bor hjemme under tiden de er innskrevet. I tillegg til miljøterapi ved enhetene, består behandlingen av familieterapi og individualterapi. Enhetene har også et eget skoletilbud. Tilbudet gir mulighet til en helhetlig og fleksibel oppfølging av ungdom og deres foreldre/foresatte. Varighet på behandlingen vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Ambulant team tilbyr et fleksibelt og individuelt tilpasset poliklinisk behandlingstilbud. Tilbudet gir ungdom, familier og samarbeidspartnere mer intensiv oppfølging enn i en ordinær poliklinikk. At teamet jobber ambulant innebærer at vi kan møte ungdommen og familien hjemme eller i nærmiljøet. Behandlingen vektlegger systemarbeid og familieterapi, i tillegg til individualterapi. Foreldre/foresatte er vanligvis tett involvert i behandlingen. Varighet på behandlingen er primært fra 6 til 12 måneder.
Se behandling ved ambulant team for mer informasjon om dette tilbudet.

OCD-team tilbyr behandling for barn og unge (0-18 år) med OCD (Obsessive Compulsive Disorder). OCD er en lidelse som innebærer tilbakevendende tvangstanker og/eller tvangshandlinger. Behandlingen er manualbasert, og består av eksponeringsterapi med responsprevensjon (ERP). Dette er basert på forskning om hva som er den mest effektive behandlingsformen for personer med denne lidelsen.

Behandlingsformatet man får avhenger av alder.

Barn opp til 12 år:

Barn opp til 12 år tilbys et poliklinisk behandlingsforløp på 10-15 behandlingssesjoner, med mulighet for oppfølgingstimer etter avsluttet behandling

Barn 13-17 år:

Barn fra 13 år og oppover tilbys intensiv individualbehandling i gruppe/4dagers-modellen for behandling av OCD (B4DT).

Det er muligheter for individuelle vurderinger i samråd med pasient/familie om tilpasning av tilbudet.

Kontakt

Forløpskoordinator

  • Mandag 08:00 - 15:30
  • Tirsdag 08:00 - 15:30
  • Onsdag 08:00 - 15:30
  • Torsdag 08:00 - 15:30
  • Fredag 08:00 - 15:30
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT

Postadresse

Akershus universitetssykehus HF  Bråten behandlingssenter  Postboks 1000 1478 Lørenskog

Slik finner du fram

Adresse

Granneveien 19
2013 Skjetten

Pasientreiser er reiser til og fra offentlig godkjent behandling. Er det helsemessige årsaker til at du trenger tilrettelagt transport, må dette bestilles av din behandler.

Hvis det ikke finnes rutegående transport på strekningen du skal reise, kan du ta kontakt med ditt lokale pasientreisekontor på telefon 915 05 515.

Pasientreiser dekker ikke transport for blodgivning.

pasientreiser.no

Praktisk informasjon

Vi anbefaler deg om å ta med minst mulig verdisaker og personlige eiendeler. Du er selv ansvarlig for tingene dine, men sykehuset skal legge til rette for sikker oppbevaring av mindre verdisaker (lommebok, kontanter, smykker og nøkler), som er nødvendig for deg å ha med på sykehuset.

Noen avdelinger har låsbare skap hvor du kan oppbevare mindre verdisaker. Ved andre avdelinger kan du levere verdisaker ved innleggelse, disse vil oppbevares et trygt sted og utleveres ved utskrivning. Større ting og personlige eiendeler (mobil, bøker, klær) må du oppbevare på avdelingen eller levere til pårørende.

Dersom du savner en eiendel eller verdisak skal du ta kontakt med avdelingen du var innlagt på. Sykehuset tar som hovedregel kun ansvar for verdisaker som er innlevert.​

Som helsepersonell er vi bundet av taushetsplikt. Det innebærer at vi ikke kan besvare alle spørsmål over telefonen selv til nærmeste pårørende. Du kan eventuelt ringe pasienten direkte.

Vis hensyn når du tar bilder, filmer eller gjør lydopptak når du er på sykehuset eller ved et av våre behandlingssteder. Husk at ansatte har det travelt og ikke nødvendigvis ønsker å være med på bilde, lyd eller film. Det kan være uheldig å forstyrre dem i arbeidet.

Det er ulovlig å spre bilder, lydopptak eller film av medpasienter og ansatte uten samtykke.

Vis varsomhet og respekt for personvernet - du står ansvarlig for dataen du eventuelt innhenter om andre.

Ved behov for tolk må avdelingen kontaktes på forhånd. Tolk er gratis.

​Ahus er en undervisningsinstitusjon der du kan møte studenter. Du kan reservere deg mot at studenter er til stede eller medvirker i behandlingen.

De ansatte som til enhver tid er på jobb ønsker å legge til rette for pasientene, men det vil ikke være mulig å reservere seg mot behandling fra lege, sykepleier eller annen helsearbeider bestemt av kjønn.

​​Som pasient har du rettigheter knyttet til personvern når det gjelder sykehusets lagring og bruk av helseopplysninger.

Les mer om personvern

Sykehusprestene tilkalles via de ansatte på avdelingen hvor pasienten er innlagt. For mange mennesker er religiøs tro og praksis en trygghetsfaktor og kilde til livskraft. På Akershus universitetssykehus respekteres alle religioner og livssyn.

Prestetjenesten skal være med å legge til rette for religionsutøvelse på sykehuset og kan formidle kontakt med andre tros- og livssynssamfunn.

​Som pasient har du mange rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester.

Les mer

​Vis hensyn. Unngå bruk av mobiltelefon og annet elektronisk utstyr som kan forstyrre andre.  

Av hensyn til alle de som får overfølsomhetsreaksjoner av sterke dufter ber vi besøkende og pasienter unngå å bruke parfyme ved våre sykehus og behandlingssteder.​