HELSENORGE

Skytta døgn, DPS Groruddalen

Vi tilbyr døgnbehandling til voksne med psykiske lidelser og som trenger frivillig døgninnleggelse i sin behandling. Vi hjelper også personer i akutte kriser hvor korte opphold med døgnbehandling kan være nyttig.

Fant du det du lette etter?