Skytta døgn, DPS Groruddalen

Vi tilbyr døgnbehandling til voksne med psykiske lidelser og som trenger frivillig døgninnleggelse i sin behandling. Vi hjelper også personer i akutte kriser hvor korte opphold med døgnbehandling kan være nyttig.

Vi tilbyr et tverrfaglig spesialisert behandlingstilbud med fokus på brukermedvirkning, til personer med psykiske lidelser som har behov for døgnopphold.

Henvisninger sendes fra fastlege, poliklinikk, akuttavdeling, og vi følger Prioriteringsveilederen ved vurderinger av henvisningene. Rammen er frivillig innleggelse, og pasienter skal være samtykkekompetente. Behandlingsansvarlige er overlege, LIS-lege og psykologer.

Tilbudet omfatter:

 • individuelt tilpasset behandling basert på vurdering i tverrfaglig behandlingsteam
 • individualsamtaler
 • pårørendesamtaler
 • medisinvurdering
 • observasjon
 • stabilisering
 • utredning etter henvisning
 • miniteam med pasient, behandler og primærkontakter
 • gruppeterapi
  • stressmestring
  • undervisning
  • samtalegruppe
  • trimgruppe
  • turgruppe
 • miljøterapi med fokus på:
  • struktur (ukeplan og behandlingsplan)
  • støtte
  • døgnrytme
  • kosthold
  • mosjon
 • kartlegging av barn som pårørende
 • samarbeidsmøter med kommune/bydel
 • ansvarsgruppe, kriseplan og kontakt med 1.linje ved behov
 • veiledning til 1. linje
 • samarbeid med polikliniske tjenester

Kontakt

Telefon

 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Postadresse

Akershus universitetssykehus HF DPS Groruddalen, Skytta døgn PB 1000 1478 Lørenskog

Slik finner du fram

Adresse

Brennaveien 18
1481 Hagan

Pasientreiser er reiser til og fra offentlig godkjent behandling. Er det helsemessige årsaker til at du trenger tilrettelagt transport, må dette bestilles av din behandler.

Hvis det ikke finnes rutegående transport på strekningen du skal reise, kan du ta kontakt med ditt lokale pasientreisekontor på telefon 915 05 515.

Pasientreiser dekker ikke transport for blodgivning.

pasientreiser.no

Praktisk informasjon

Vi anbefaler deg om å ta med minst mulig verdisaker og personlige eiendeler. Du er selv ansvarlig for tingene dine, men sykehuset skal legge til rette for sikker oppbevaring av mindre verdisaker (lommebok, kontanter, smykker og nøkler), som er nødvendig for deg å ha med på sykehuset.

Noen avdelinger har låsbare skap hvor du kan oppbevare mindre verdisaker. Ved andre avdelinger kan du levere verdisaker ved innleggelse, disse vil oppbevares et trygt sted og utleveres ved utskrivning. Større ting og personlige eiendeler (mobil, bøker, klær) må du oppbevare på avdelingen eller levere til pårørende.

Dersom du savner en eiendel eller verdisak skal du ta kontakt med avdelingen du var innlagt på. Sykehuset tar som hovedregel kun ansvar for verdisaker som er innlevert.​

Som helsepersonell er vi bundet av taushetsplikt. Det innebærer at vi ikke kan besvare alle spørsmål over telefonen selv til nærmeste pårørende. Du kan eventuelt ringe pasienten direkte.

Vis hensyn når du tar bilder, filmer eller gjør lydopptak når du er på sykehuset eller ved et av våre behandlingssteder. Husk at ansatte har det travelt og ikke nødvendigvis ønsker å være med på bilde, lyd eller film. Det kan være uheldig å forstyrre dem i arbeidet.

Det er ulovlig å spre bilder, lydopptak eller film av medpasienter og ansatte uten samtykke.

Vis varsomhet og respekt for personvernet - du står ansvarlig for dataen du eventuelt innhenter om andre.

Ved behov for tolk må avdelingen kontaktes på forhånd. Tolk er gratis.

​Ahus er en undervisningsinstitusjon der du kan møte studenter. Du kan reservere deg mot at studenter er til stede eller medvirker i behandlingen.

De ansatte som til enhver tid er på jobb ønsker å legge til rette for pasientene, men det vil ikke være mulig å reservere seg mot behandling fra lege, sykepleier eller annen helsearbeider bestemt av kjønn.

​​Som pasient har du rettigheter knyttet til personvern når det gjelder sykehusets lagring og bruk av helseopplysninger.

Les mer om personvern

Sykehusprestene tilkalles via de ansatte på avdelingen hvor pasienten er innlagt. For mange mennesker er religiøs tro og praksis en trygghetsfaktor og kilde til livskraft. På Akershus universitetssykehus respekteres alle religioner og livssyn.

Prestetjenesten skal være med å legge til rette for religionsutøvelse på sykehuset og kan formidle kontakt med andre tros- og livssynssamfunn.

​Som pasient har du mange rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester.

Les mer

​Vis hensyn. Unngå bruk av mobiltelefon og annet elektronisk utstyr som kan forstyrre andre.  

Av hensyn til alle de som får overfølsomhetsreaksjoner av sterke dufter ber vi besøkende og pasienter unngå å bruke parfyme ved våre sykehus og behandlingssteder.​