HELSENORGE

DPS Kongsvinger, døgnenhet Kongsvinger

Døgnenhet Kongsvinger tar i mot pasienter for behandling av ulike psykiske lidelser som depresjon, angst, personlighetsproblematikk, bipolar lidelse, spiseforstyrrelser, tvangsproblematikk og psykoseproblematikk. All behandling er frivillig.


Veien inn til døgnseksjonen er via akuttpsykiatrisk avdeling, via DPS Kongsvinger sitt eget akuttambulant team, ved at fastlege sender henvisning eller at pasient har inngått kontrakt om brukerstyrte innleggelser.

Fant du det du lette etter?