HELSENORGE

Allmennpoliklinikk, DPS Øvre Romerike

Allmennpsykiatrisk poliklinikk tilbyr utredning og behandling til voksne med psykiske lidelser hvor dette i vesentlig grad hemmer normal livsutfoldelse.

Fant du det du lette etter?