ARA Follo, døgn

Vi tilbyr avrusning og nedtrapping av illegale og legale rusmidler, samt døgnbehandling ved kompliserte, samtidige rus- og psykiatrilidelser, også kalt ROP-lidelser.

Vi tilbyr avgiftning fra alkohol, vanedannende medikamenter og illegale stoffer. Vi kartlegger for videre behandling og rusmønster (rusanamnese, sosiale og praktiske ferdigheter og motivasjon). Vi vurderer også om det er somatisk eller psykisk tilleggsproblematikk relatert til rusavhengigheten.

Vår behandlingsform består av individuelle samtaler og gruppetilbud. Vi utfører ikke mer omfattende diagnostiske utredninger av alvorlige psykiske lidelser, men kan vurdere om en utredning bør anbefales. 

Enheten har totalt sju plasser.

ROP står for rus- og psykiatrilidelser. ROP-enheten tilbyr helhetlig og døgnbasert behandling innen Tverrfaglig spesialisert rusbehandling ( TSB ). Behandlingen tilbys personer over 18 år med psykisk lidelse og samtidig rusavhengighet, som har behov for mer enn poliklinisk behandling. Enheten har ni plasser.

Behandlingen inkluderer psykoterapi, gruppeterapi, miljøterapi, utredning, medisinsk og sosialfaglig behandling og oppfølging. I tillegg har vi ukentlige aktivitetstilbud som selvregulering i praksis, fysisk aktivitet- og turgrupper. I samarbeid med pasienten utarbeider vi en individuell behandlingsplan. Dersom ikke annet er avtalt, er deltagelse i programmet obligatorisk. Kommunen har ansvar for forhold som jobb, bolig og fritidsaktiviteter. Men det er viktig for oss å sammarbeide med kommunen eller bydelen, slik at vi får lagt til rette for en god oppfølging.

Vi ser på pårørende som en ressurs. Pårørende, være seg familien, en god venn eller en annen nærstående person, vil også påvirkes og merkes av situasjonen når pasienten er innlagt. Noen pårørende har behov for konkret oppfølgning, og vi tilbyr samtaler og informasjon når det er ønskelig.

Lengden på oppholdet vurderes underveis i tverrfaglig team sammen med pasienten. Gjennomsnittlig varighet er fire måneder.

Alle som henvises til oss blir innkalt til et møte sammen med henviser eller annen samarbeidspartner i forkant av innleggelse. Da kartlegger vi motivasjon, gjensidige forventninger og forpliktelser til egeninnsats og endringsarbeid.

Kontakt

Sentralbord ARA Follo døgn

Postadresse

Akershus universitetssykehus HF Avd. rus og avhengighet, Follo døgn Postboks 1000 1478 Lørenskog

Slik finner du fram

Adresse

Vestveien 15
1400 Ski

Praktisk informasjon

Vi anbefaler deg om å ta med minst mulig verdisaker og personlige eiendeler. Du er selv ansvarlig for tingene dine, men sykehuset skal legge til rette for sikker oppbevaring av mindre verdisaker (lommebok, kontanter, smykker og nøkler), som er nødvendig for deg å ha med på sykehuset.

Noen avdelinger har låsbare skap hvor du kan oppbevare mindre verdisaker. Ved andre avdelinger kan du levere verdisaker ved innleggelse, disse vil oppbevares et trygt sted og utleveres ved utskrivning. Større ting og personlige eiendeler (mobil, bøker, klær) må du oppbevare på avdelingen eller levere til pårørende.

Dersom du savner en eiendel eller verdisak skal du ta kontakt med avdelingen du var innlagt på. Sykehuset tar som hovedregel kun ansvar for verdisaker som er innlevert.​

Som helsepersonell er vi bundet av taushetsplikt. Det innebærer at vi ikke kan besvare alle spørsmål over telefonen selv til nærmeste pårørende. Du kan eventuelt ringe pasienten direkte.

Vis hensyn til andre pasienter og ansattes arbeid hvis du ønsker å ta bilder, filmer eller gjør lydopptak når du er ved et av våre behandlingsteder. Det er ikke lov å offentliggjøre bilder av medpasienter og ansatte uten at de beviselig har gitt tillatelse til det. 

Unngå å forstyrre ansatte i deres krevende og viktige arbeid. Respekter ansatte som ikke ønsker å bli tatt bilde av.

Det er ikke ulovlig å gjøre opptak til privat bruk av samtaler du selv deltar i. Ønsker du å ta opp timen din er det ønskelig at du gir behandleren beskjed om det.

Les mer på temasiden foto, film- og lydopptak på Ahus

Ved behov for tolk må avdelingen kontaktes på forhånd. Tolk er gratis.

​Ahus er en undervisningsinstitusjon der du kan møte studenter. Du kan reservere deg mot at studenter er til stede eller medvirker i behandlingen.

De ansatte som til enhver tid er på jobb ønsker å legge til rette for pasientene, men det vil ikke være mulig å reservere seg mot behandling fra lege, sykepleier eller annen helsearbeider bestemt av kjønn.

​​Som pasient har du rettigheter knyttet til personvern når det gjelder sykehusets lagring og bruk av helseopplysninger.

Les mer om personvern

Som pasient har du mange rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester.

Les mer

​Vis hensyn. Unngå bruk av mobiltelefon og annet elektronisk utstyr som kan forstyrre andre.  

Av hensyn til alle de som får overfølsomhetsreaksjoner av sterke dufter ber vi besøkende og pasienter unngå å bruke parfyme ved våre sykehus og behandlingssteder.​