Snakk med barn og unge om avhengighet

Informasjon til deg som er pasient i avdeling rus og avhengighet (ARA) og er forelder til barn under 18 år.

familie i en sofa

Barn under 18 år som har en forelder som mottar hjelp fra ARA, er pårørende. Det gjelder ikke bare biologiske barn, men også stebarn og fosterbarn.

Når en i familien sliter med rus og avhengighet, kan barn og unge merke det, uten at den ødvendigvis skjønner hva eller hvorfor noen ruser seg og eller sliter med avhengighet.

De fleste foreldre som sliter med rusutfordringer og eller psykiske plager ønsker å komme ut av den vonde situasjonen, men opplever at det ikke alltid er enkelt. De fleste som er i behandling på ARA har rusfrihet som mål, og kanskje er du i gang med arbeidet for å nå dette målet.

 

Min mor ruser seg, jeg har ikke fortalt om mamma til noen, for hun hadde blitt så sint.
Sitat fra heftet: «Voksne for barn» Skriv for livet

Barn merker mer enn du tror

I en familie er stort sett alle opptatt av, og bekymrer seg for hverandre. Det gjelder  spesielt når en i familien sliter med rus og eller avhengighet. Ved rusmisbruk styres ofte familien av «regler» som gjør det svært vanskelig for barn å oppleve normale relasjoner til de voksne omsorgspersonene i familien. Disse reglene kan beskrives som taushet, isolasjon, benekting og rollebytte innad i familien. For foreldre som sliter med rusavhengighet kan det være vondt og vanskelig å kjenne at de ikke får til å være den forelderen de ønsker å være overfor barna.

Ved å snakke åpent om det som er vanskelig kan det bli lettere å forstå hverandre og vise at dere er glad i hverandre. Det kan også gjøre at dere får flere gode stunder sammen.

Mange barn og ungdom kan tenke at det er deres feil, når en i familien ruser seg, men det er rusen og avhengigheten sin skyld. Det er det viktig at dere forteller barn og ungdom.

Sist oppdatert 20.03.2024