Snakk med barn og unge om avhengighet

Hvordan snakke med barn og unge om rus og avhengighet?

Vi oppfordrer alle til å snakke om rus og avhengighet med barna sine, men det kan være vanskelig. Med mer kunnskap om rus og avhengighet og hvordan det påvirker hvordan vi oppfører oss kan det bli lettere å snakke om det som er vanskelig for hele familien.

Ikon

Hva er psyke?

Psyke er tankene og følelsene våre og de bor i hjernen. Psyken vår er ulik, og påvirker måten vi uttrykker våre tanker og følelser på. Det er lurt å ha litt kunnskap om psykisk helse, slik at du kan hjelpe både deg selv og andre med å ta godt vare på den.

God psykisk helse betyr at du trives i hverdagen, at du føler tilhørighet og mening i livet og at du takler vanlige utfordringer som dukker opp. Hvordan du har det psykisk, kan endre seg fra dag til dag, og over tid. De fleste opplever at den psykiske helsa varierer gjennom livet.

Rus og avhengighet er en diagnose

Noen er avhengig av alkohol, noen av piller, andre av illegale rusmidler, og noen bruker en kombinasjon av disse. Noen kan også slite med spilleavhengighet. 

Felles for rus og avhengighetsproblemer er at de påvirker og kan endre måten du tenker, føler og handler.

Har du en avhengighetslidelse kan det ofte virke forstyrrende inn på de oppgaver og funksjoner som skal ivaretas i familien. Eller det belaster og forstyrrer de følelsesmessige båndene mellom familiemedlemmene. Da er det et rus- og avhengighetsproblem i familien.

Rus- og avhengighetslidelser kan være vanskelig å forstå, ikke minst for den som selv har den. Det er ikke alltid lett å sette ord på hva som skjer med en selv.

Rus og avhengighetslidelser kan føre til at:

 • livet oppleves vanskelig å leve for avhengigheten gjør at en prioriterer rusen fremfor familien og barna
 • man er mer sliten, blir lettere sint på seg selv eller andre, er mer trist og lei seg
 • man får mange negative tanker om seg selv og andre
 • man ikke klarer å se barnas behov for omsorg, så barna blir mer overlatt til seg selv, og må ta ansvar for egne foreldre

 • endrer måten å være på
 • endrer måten de snakker på
 • spør de samme spørsmålene om igjen og om igjen - mer enn normalt
 • ikke orker å stå opp om morgenen
 • ikke orker å lage matpakker og holde huset i orden
 • ser mer slitne ut og ligger mye på sofaen
 • ikke orker å gå på jobben
 • lyver oftere for å skjule avhengigheten
 • har raskere og kanskje mye større humørsvingninger enn før. Det kan for eksempel være at de er mye mer sinte eller triste
 • mister interesse for ting som vanligvis gjør dem glade
familie i en sofa
Det hjelper å snakke sammen.

Snakk med barna

Det er ikke alltid lett for barn og unge å skjønne at oppførselen eller adferden til mor eller far handler om rus- og avhengighetslidelse. Det syns ikke alltid at barn og unge bekymrer seg når en i familien sliter.

Barn og unge kan være redde for hvordan forelderen vil reagere dersom de sier noe, og derfor kan de holde følelser og tanker for seg selv. Det er også vanlig at foreldre tenker at barn og ungdommer ikke merker noe, og eller at de skåner barna ved å ikke si noe.

Barn og unge merker mye mer enn voksne selv tror. Vi vet også at selv om barn og unge kan synes det er vanskelig å høre om rus og avhengighet, forteller barn og ungdom at det likevel er en lettelse for dem å forstå det som skjer rundt seg.

En samtale gir barn og unge en mulighet til å snakke om det de lurer på.

Når mor eller far har endret seg og ikke er som før, kan barn og unge lure på om det er noe de selv har gjort feil.

Barn og unge kan også synes at:

 • det er skummelt og flaut når mor eller far endrer seg på grunn av rus
 • det er vanskelig når mor eller far benekter at de har ruset seg

Når barn og unge forstår mer av det som skjer blir hverdagen deres tryggere og mer forutsigbar. Åpenhet kan gjøre det lettere for hele familien å finne gode måter å være sammen på og å få utnyttet de gode dagene til å gjøre hyggelig ting sammen. En felles forståelse og en plan for å takle de vanskelige dagene er god omsorg til hele familien.

 

Sist oppdatert 18.03.2024