HELSENORGE
Smertepoliklinikk

Platerikt plasma, Nordbyhagen

Behandling med platerikt plasma (PRP) er behandlingsmetode hvor vi setter injeksjon av pasientens egne konsenterte blodplater for behandling av slitasjeskader.


Innledning

Platerikt plasma inneholder veksthormon som virker betennelsesdempende og stimulerer kroppens tilhelingsprosesser. PRP benyttes for slitasjeskader i sener, muskler og leddbånd, samt i store og små ledd i ryggen og nakken. 

Pasienter får først testblokade med lokalanestesimiddel og ved godt resultat kan de få tilbud om PRP behandling.
Les mer om Nerveblokade, Nordbyhagen

Nerveblokade, Nordbyhagen

Nerveblokade er en teknikk der en enkelt nerve bedøves. Metoden kan brukes diagnostisk for å finne årsak til smerter, og gjentakende som en egen behandling for smerter.

Nervene bedøves for å finne ut hvilke nerver som sender smerteimpulser til det smertefulle området. Nerveblokaden kan redusere smerteimpulser for en periode slik at nerven får ro.

 1. Før

  Du kan spise et lett måltid inntil 2 timer før behandlingen.

  Medisiner

  Du kan bruke medisiner som vanlig før behandlingen, dette gjelder også for smertestillende medisiner. Informer oss om eventuelle allergier på forhånd. Ta med deg dine faste medisiner til sykehuset slik at du eventuelt kan ta disse med en gang undersøkelsen er ferdig.


  Blodfortynnende
  • Hvis du har mekanisk hjerteklaff skal du ikke slutte med medisiner.
  • Hvis du har hatt blodpropp siste tre måneder, hatt hjerteinfarkt eller fått koronarstent siste 12 måneder, skal du ikke slutte med medisiner.
  Medisinoversikt
  Medisiner (salgsnavn)
  Virkestoff 
  Hva skal du gjøre før undersøkelsen?
  Albyl-E, Asasantin Retard, Persantin, Aponova, Disprasorinacetylsalisylsyre, dipyridamolTa siste dose 3 dager før behandling.
  Plavix, Clopidogrel, Ticlid, Brilique, Efient, Prasugrel Krkaclopidogrel, prasugrel, ticagrelor, tiklopidinTa siste dose 7 dager før undersøkelsen.
  Pradaxa, Xarelto, Lixiana, Eliquis, Novastandabigatran, rivaroxaban, apixaban, edoxaban, argatrobanTa siste dose 48 timer før undersøkelsen.
  Marevan, Warfarin Orionwarfarin
  Ta kontakt med fastlege for eventuell nedtrapping.
  Fragmin, Klexane, Heparinheparin, dalteparin, enoksaparinTa siste dose kvelden før undersøkelsen.
  Andre viktige medisiner Ta som vanlig.
  Dersom du bruker Marevan

  Bruker du Marevan på grunn av mekanisk hjerteklaff eller fordi du nylig har hatt blodpropp eller lungeembolisme må du kontakte fastlege for å erstatte Marevan med annen blodfortynnende behandling. Fastlegen din må henvise deg til INR-prøve som skal du skal ta samme dag som behandlingen. Prøven utføres på prøvemottaket i Glassgata på Ahus Nordbyhagen. 

  Ved tvil: Ikke avbryt behandlingen. Ta opp problemstillingen med legen din.

 2. Under


 3. Etter

  Blokaden er kun en test, og smertene dine vil komme tilbake i løpet av et døgn. Det betyr ikke at blokaden har vært mislykket da hensikten med den er å finne ut hvor smerten kommer fra. 
  Ved positiv effekt, det vil si at du opplever smertereduksjon inntil 50-70 % i minimum 5 timer, får du tilbud om radiofrekvensbehandling (radiofrekvensdenervasjon). 
  Effekt av behandlingen - skjema
  Du får med deg et skjema hvor du skal skrive ned i hvor stor grad du merker smertereduksjon (timer, dager, uker). Når du vurderer smertene, kan du prøve å skille hvilke smerter som er blitt mindre og hvilke som er eventuell er like sterke eller sterkere. Skriv det på kommentarlinjen.
  Ferdig utfylt skjema sendes tilbake til avdelingen. Du får tilsendt et brev med informasjon om eventuell videre behandling. 
  Egeninnsats
  For at behandlingen skal bli vellykket må du som pasient også ha en aktiv rolle og jobbe for varig endring. Vi oppfordrer deg til å finne en balanse mellom aktivitet og hvile, gjøre avspenningsøvelser, unngå smertetopper å finne ikke-medikamentelle strategier.
  Fysisk aktivitet
  Ved langvarige og kroniske smerter er mange forsiktige med fysisk aktivitet for å unngå å provosere eller forverre smerten. Det er derimot viktig at du benytter effekten av behandlingen til gradvis opptrening der du har fokus på styrke, utholdenhet og ikke bare trening av de delene av kroppen hvor smertene kommer fra. Du kan få hjelp til trening ved å delta på smertepoliklinikkens ulike treningsgrupper, eller gjennom tilbud ved Frisklivssentralen i din kommune.

Vær oppmerksom

Bivirkninger kan være:
 • Lett nummenhet
 • Allergisk reaksjon 
 • Blødninger eller blåmerker, muskelspasmer, nerveirritasjon
 • Sterke smerter som vedvarer
Ta kontakt med fastlege eller smertepoliklinikken dersom du får feber kombinert med økende smerter.

Gå til Nerveblokade


Henvisning og vurdering

Før

Du kan spise et lett måltid inntil 2 timer før behandlingen.

Medisiner

Du kan bruke medisiner som vanlig før behandlingen, dette gjelder også for smertestillende medisiner. Informer oss om eventuelle allergier på forhånd. Ta med deg dine faste medisiner til sykehuset slik at du eventuelt kan ta disse med en gang undersøkelsen er ferdig.


Blodfortynnende

 • Hvis du har mekanisk hjerteklaff skal du ikke slutte med medisiner.
 • Hvis du har hatt blodpropp siste tre måneder, hatt hjerteinfarkt eller fått koronarstent siste 12 måneder, skal du ikke slutte med medisiner.
Medisinoversikt
Medisiner (salgsnavn)
Virkestoff 
Hva skal du gjøre før undersøkelsen?
Albyl-E, Asasantin Retard, Persantin, Aponova, Disprasorinacetylsalisylsyre, dipyridamolTa siste dose 3 dager før behandling.
Plavix, Clopidogrel, Ticlid, Brilique, Efient, Prasugrel Krkaclopidogrel, prasugrel, ticagrelor, tiklopidinTa siste dose 7 dager før undersøkelsen.
Pradaxa, Xarelto, Lixiana, Eliquis, Novastandabigatran, rivaroxaban, apixaban, edoxaban, argatrobanTa siste dose 48 timer før undersøkelsen.
Marevan, Warfarin Orionwarfarin
Ta kontakt med fastlege for eventuell nedtrapping.
Fragmin, Klexane, Heparinheparin, dalteparin, enoksaparinTa siste dose kvelden før undersøkelsen.
Andre viktige medisiner Ta som vanlig.

Dersom du bruker Marevan

Bruker du Marevan på grunn av mekanisk hjerteklaff eller fordi du nylig har hatt blodpropp eller lungeembolisme må du kontakte fastlege for å erstatte Marevan med annen blodfortynnende behandling. Fastlegen din må henvise deg til INR-prøve som skal du skal ta samme dag som behandlingen. 

Ved tvil: Ikke avbryt behandlingen. Ta opp problemstillingen med legen din.


INR-prøve skal du ta i Glassgata på Ahus Nordbyhagen.

Under

En lege tapper blod fra en blodåre i armen din. Deretter sentrifugeres blodet slik at komponentene i blodet skiller seg. Det separerte platerike plasma som gjenstår trekkes ut og injiseres i det skadde vevet. For å finne hvor injeksjonen skal settes bruker legen ultralyd eller røntgengjennomlysning. Du får litt bedøvelse på stikkstedet.Etter

Du bør ta det med ro de 2 første dagene etter behandlingen. Disse dagene kan du oppleve å få økte smerter. Du bør unngå betennelsesdempende medikamenter i en uke etter behandlingen (Ibux, Voltaren, Naproksen eller lignende). Du kan ta Paracet og andre smertestillende medikamenter. 

Effekt av behandlingen - skjema

Du får med deg et skjema hvor du skal skrive ned i hvor stor grad du merker smertereduksjon (timer, dager, uker). 

Noter:
 • om du får bedre søvnkvalitet 
 • når smertene kommer tilbake
 • om du klarer å være mer fysisk aktiv som følge av behandlingen. 
Ferdig utfylt skjema sendes tilbake til avdelingen. Resultatene blir vurdert på bakgrunn av svarene dine og du får brev om videre planer. I en behandlingsserie for du 2 - 3 behandlinger.

Egeninnsats

For at behandlingen skal bli vellykket må du som pasient også ha en aktiv rolle og jobbe for varig endring. Vi oppfordrer deg til å finne en balanse mellom aktivitet og hvile, gjøre avspenningsøvelser, unngå smertetopper og finne ikke-medikamentelle strategier.

Fysisk aktivitet

Ved langvarige og kroniske smerter er mange forsiktige med fysisk aktivitet for å unngå å provosere eller forverre smerten. Det er derimot viktig at du benytter effekten av behandlingen til gradvis opptrening der du har fokus på styrke, utholdenhet og ikke bare trening av de delene av kroppen hvor smertene kommer fra. Du kan få hjelp til trening ved å delta på ulike treningsgrupper, eller gjennom tilbud ved Frisklivssentralen i din kommune.

Vær oppmerksom

Bivirkninger kan være:

 • blødninger eller blåmerker, muskelspasmer, nerveirritasion
 • svimmelhet etter behandling av nakke 
Ta kontakt med fastlege eller smertepoliklinikken dersom du får feber kombinert med økende smerter.


Kontaktinformasjon

Buss og taxi

Bussen stopper like ved hovedbygget. Linje 100, 110, 300, 310 og 385 går til og fra Oslo og Lillestrøm.

Se rutetider på ruter.no eller telefon 22 05 70 70.

Parkering

Vi har parkering mot avgift for pasienter, pårørende og besøkende i 1. etasje av parkeringshuset, som ligger cirka fem minutters gange fra hovedinngangen. Gangveien fra parkeringshuset til sykehuset er skiltet. Det er også nærparkering på plassen foran hovedinngangen og Nye nord-bygget.

Les mer om parkering

Pasientreiser

Pasientreiser er reiser til og fra offentlig godkjent behandling. Er det helsemessige årsaker til at du trenger tilrettelagt transport, må dette bestilles av din behandler.

Hvis det ikke finnes rutegående transport på strekningen du skal reise, kan du ta kontakt med ditt lokale pasientreisekontor på telefon 915 05 515.

Pasientreiser dekker ikke transport for blodgivning.

All informasjon du trenger om pasientreiser er samlet på en nasjonal nettside.

pasientreiser.no

Praktisk informasjon

Bruk av mobiltelefon og annet elektronisk utstyr

​Vis hensyn. Unngå bruk av mobiltelefon og annet elektronisk utstyr som kan forstyrre andre.  

Dine rettigheter, valg og muligheter

​Som pasient har du mange rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester.

Les mer

Kart over Nordbyhagen

Hovedbygget på Nordbyhagen i Lørenskog ligger 15 km øst for Oslo og 40 km sør for Gardermoen. I tillegg har Akershus universitetssykehus virksomhet i Nordre Follo, Kongsvinger og ved ulike behandlingssteder for psykisk helsevern og rusbehandling.

Se kart over Nordbyhagen

Parfyme

Av hensyn til alle de som får overfølsomhetsreaksjoner av sterke dufter ber vi besøkende og pasienter unngå å bruke parfyme ved våre sykehus og behandlingssteder.​

Pasientvert

Pasientvertene hjelper alle som har behov når de kommer inn hovedinngangen ved Ahus Nordbyhagen og Ahus Kongsvinger. De arbeider frivillig på sykehuset mellom kl. 09.00-14.00. De forklarer vei til bestemmelsessted eller følger pasienter og pårørende dit de skal. De kan også hjelpe til med rullestol ved behov.

Personvern

​​Som pasient har du rettigheter knyttet til personvern når det gjelder sykehusets lagring og bruk av helseopplysninger.

Les mer om personvern

Studenter i praksis på Ahus

​Ahus er en undervisningsinstitusjon der du kan møte studenter. Du kan reservere deg mot at studenter er til stede eller medvirker i behandlingen.

De ansatte som til enhver tid er på jobb ønsker å legge til rette for pasientene, men det vil ikke være mulig å reservere seg mot behandling fra lege, sykepleier eller annen helsearbeider bestemt av kjønn.

Sykehusklovnene

Hos oss kan kan du treffe en Sykehusklovn!

Verdens beste reseptfrie medisin er et besøk av en sykehusklovn!
Sykehusklovnene er en gruppe profesjonelle scenekunstnere som har spesialisert seg i arbeid med barn på sykehus. Gjennom improvisasjon, lydhørhet og sin helt spesielle klovnekommunikasjon besøker de pasienter, pårørende og helsepersonell. Sammen skaper klovn og barn unike øyeblikk hvor sykehusets rutiner må vike plass for noe annet.

Sykehusklovnene kan tenne livsgnist, øke selvtillit og hente frem barnets friske krefter. Effekten av latter, lek og undring kan mobilisere uante krefter i små og store kropper. Og et klovnemøte kan være en etterlengtet pustepause til foresatte når de ser sine barn og unge fryde seg.

Sykehusklovnene kan ikke forandre situasjonen, men de kan gjøre noe med opplevelsen. Og slik kan et sykehusopphold også bli preget av latter, smil og positive minner. Sykehusklovner kan brukes som magisk medisin og kanskje kan det vonde trylles bort for en liten stund.

Les mer om Sykehusklovnene (sykehusklovnene.no)

Taushetsplikt

Som helsepersonell er vi bundet av taushetsplikt. Det innebærer at vi ikke kan besvare alle spørsmål over telefonen selv til nærmeste pårørende. Du kan eventuelt ringe pasienten direkte.

Verdisaker og personlige eiendeler

Vi anbefaler deg om å ta med minst mulig verdisaker og personlige eiendeler. Du er selv ansvarlig for tingene dine, men sykehuset skal legge til rette for sikker oppbevaring av mindre verdisaker (lommebok, kontanter, smykker og nøkler), som er nødvendig for deg å ha med på sykehuset.

Noen avdelinger har låsbare skap hvor du kan oppbevare mindre verdisaker. Ved andre avdelinger kan du levere verdisaker ved innleggelse, disse vil oppbevares et trygt sted og utleveres ved utskrivning. Større ting og personlige eiendeler (mobil, bøker, klær) må du oppbevare på avdelingen eller levere til pårørende.

Dersom du savner en eiendel eller verdisak skal du ta kontakt med avdelingen du var innlagt på. Sykehuset tar som hovedregel kun ansvar for verdisaker som er innlevert.​

Ønsker du å dele innhold fra tiden på sykehuset?

Vis hensyn når du tar bilder, filmer eller gjør lydopptak når du er på sykehuset eller ved et av våre behandlingssteder. Husk at ansatte har det travelt og ikke nødvendigvis ønsker å være med på bilde, lyd eller film. Det kan være uheldig å forstyrre dem i arbeidet.

Det er ulovlig å spre bilder, lydopptak eller film av medpasienter og ansatte uten samtykke.

Vis varsomhet og respekt for personvernet - du står ansvarlig for dataen du eventuelt innhenter om andre.

Fant du det du lette etter?