Grafisk brukergrensesnitt

Forskning og innovasjon

Akershus universitetssykehus har utstrakt forskningsvirksomhet. Forskningen er en del av vår kjernevirksomhet. Aktive forskningsmiljøer bidrar til å styrke kvaliteten på behandlingstilbudet. Derfor er forskningen tett integrert med den kliniske delen av virksomheten.

Økt kunnskap om sykdommer

Forskningen ved Akershus universitetssykehus skal komme mange til gode. Forskningsgruppene våre bidrar til dette ved å øke kunnskapen om sykdommer som rammer store pasientgrupper. Mange av pasientene deltar i forskningsprosjekter og studentundervisning, noe som hjelper oss til å utvikle et stadig bedre behandlingstilbud.

Innovasjon som springer ut av forskning er også et viktig satsingsområde. Det gjør oss rustet til å møte fremtiden. Våre forskningsmiljøer jobber aktivt med å utvikle nye verktøy for diagnostikk og behandling, slik at enda flere pasienter kan få hjelp.

Forsknings- og innovasjonsdivisjonen (FI​D) har et delegert ansvar for forskning og innovasjon på Ahus. FID er organisert i 2 avdelinger; avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) og avdeling for forskningsstøtte.

 

Forskningsnyheter

 • 13. januar 2023
  Internasjonal pris til endokrinologisk forskning

  Ivar Følling og medforfattere er tildelt pris for beste artikkel i tidsskriftet Endocrine Connections. Prisen ble overrakt i England 15. november 2022.

 • 16. desember 2022
  Ahus blir spydspiss for klinisk hjerteforskning

  Nylig ble NorTrials hjertesenter formelt åpnet ved Akershus universitetssykehus. Senteret vil ha en nasjonal funksjon for gjennomføring av kliniske studier innen hjerte- og karsykdommer.

 • 8. desember 2022
  Stor tildeling til Alzheimer-studie

  Ahus-forsker Evandro Fei Fang tildeles 400.000 amerikanske dollar fra Cure Alzheimer's Fund, til en studie som undersøker molekylære mekanismer som fører til Alzheimer. Målet er å legge grunnlaget for å kunne utvikle en kur.

Sist oppdatert 11.07.2023