Biobank Ahus

Biobank Ahus tilbyr rådgivning, biobanktjenester og sikker lagring av biologisk materiale for alle fagområder på sykehuset, der målet er å legge til rette for fremragende forskning.

En biobank er en samling humant biologisk materiale, (derav organer, deler av organer, celler, vev og bestanddeler av slikt materiale fra levende og døde mennesker) som oppbevares i forbindelse med forskning, diagnostikk og behandling. Det finnes flere forskjellige typer biobanker.

En behandlingsbiobank omfatter humant biologisk materiale som innhentes for bruk i behandling av pasienter.

En diagnostisk biobank omfatter humant biologisk materiale som samles inn i forbindelse med diagnostikk og behandling i helsetjenesten.

Forskningsbiobanker omfatter materiale samlet inn i forbindelse med forskning, og opplysninger som direkte fremkommer ved analyse av dette materiale, og som anvendes eller skal anvendes til forskning (Biobankloven). Forskningsbiobanker deles gjerne i prosjektspesifikke eller generelle forskningsbiobanker. 

Prosjektspesifikke biobanker er som navnet tilsier koblet til et spesifikt forskningsprosjekt, og varigheten på den spesifikke forskningsbiobanken vil dermed som regel følge prosjektperioden. 

Generelle forskningsbiobanker derimot, er ikke tilknyttet et spesifikt forskningsprosjekt, og materialet kan benyttes til bredt definerte forskningsformål, som regel tematisk avgrenset til et diagnose- eller sykdomsfelt. Varigheten på den generelle forskningsbiobanken er ofte ikke tidsbegrenset, fordi materialet skal kunne benyttes til en rekke forskningsprosjekter, og fordi innsamlingen av materialet er gjort med tanke på fremtidig forskning.

Elektroniske sporingsløsninger for forskningsbiobanker

Sporingsløsninger
En gruppe lyspærer

Praktisk biobanking

Praktisk biobanking
En person som setter en flaske væske i en beholder
Sist oppdatert 04.07.2024