Praktisk biobanking

En person som smiler og holder et stykke papir

Biobankaktiviteter omfatter prøvetaking, prøvehåndtering, lagring og forsendelse av biologisk materiale. 

 

 

Sist oppdatert 04.07.2024